کتابخانه احادیث شیعه

30. قرض و ربا

صفحه اختصاصي حديث و آيات مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافًا كَثيرَةً وَ اللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعونَ؛ حديث
كيست كه به (بندگان) خدا وام نيكويى بدهد تا خدا آن را براى او چند برابر بيفزايد؟ و خداوند است كه (روزى بندگان را) محدود يا گسترده مى سازد، و به سوى او بازگردانده مى شويد.
يَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبوا وَ يُرْبِى الصَّدَقاتِ وَ اللّه ُ لا يُحِبُّ كُلَّ كُفّارٍ اَثيمٍ؛ حديث
خداوند، ربا را نابود مى كند و صدقات را افزايش مى دهد و هيچ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمى دارد.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ عَلى بابِها: اَلصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمانيَةَ عَشَرَفَقُلْتُ يا جَبْرَئيلُ كَيْفَ صارَتِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمانيَةَ عَشَرَ؟ قالَ: لأَِنَّالصَّدَقَةَ تَقَعُ عَلى يَدِ الْغَنىِّ وَالْفَقيرِ وَالْقَرْضُ لايَقَعُ إِلاّ فى يَدِ مَنْ يَحْتاجُ إِلَيْهِ؛
وارد بهشت شدم، ديدم بر در آن نوشته است (ثواب) صدقه ده برابر است و قرض هجدهبرابر. گفتم: اى جبرئيل چرا صدقه ده برابر و قرض هجده برابر است؟ گفت: زيرا صدقه بهدست نيازمند و بى نياز مى رسد اما قرض جز به دست كسى كه به آن نياز دارد، نمى رسد. حديث
نمایش منبع
خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است. حديث
نمایش منبع
هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را بپردازد(او را يارى مى كند) و هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد تلف كردن داشته باشد خداوندآن را تلف كند. حديث
نمایش منبع
يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا. حديث
نمایش منبع
خداوند يار قرض دار است تا قرض خود را بپردازد به شرط آن كه قرض وى بر خلافرضاى خدا نباشد. حديث
نمایش منبع
هر كس به گرفتار و درمانده اى قرض بدهد و در پس گرفتن آن خوشرفتارى كند[گناهانش پاك شده] اعمالش را دوباره شروع مى كند و خداوند در برابر هر درهم، هزارقنطار (ثروتى فراوان) در بهشت به او عطا كند. حديث
نمایش منبع
كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنيننكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند. حديث
نمایش منبع
اى على: با رباخوار رفاقت نكن، زيرا او با خداوند به مبارزه برخواسته، چونخداوند متعال مى فرمايد: «اگر دست از رباخوارى برنداشتيد پس به خدا و رسولشاعلان جنگ دهيد». حديث
نمایش منبع
همانطور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايز نيست كه اداء آن را به تأخيربيندازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود كه با اين كه مى دانى او تنگدست است از اومطالبه كنى. حديث
نمایش منبع
اى مردم! ابتدا احكام را ياد بگيريد، سپس تجارت كنيد! به خدا قسم كه ربا در مياناين امت ناپيداتر از حركت مورچه بر روى تخته سنگ است. حديث
نمایش منبع
كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امانخداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزدمحسوب مى شود. حديث
نمایش منبع
شبى كه به معراج رفتم بر مردمى گذشتم كه شكم هايشان چون خانه اى بود و در آنهامارهايى وجود داشت كه از بيرون شكمهايشان ديده مى شد. پرسيدم: اى جبرئيل اينهاكيستند؟ گفت: اينان رباخوارانند. حديث
نمایش منبع
هر كس ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربايى كه خورده شكمش را از آتش دوزخپر كند و اگر از طريق ربا مالى به دست آورد، خداى تعالى هيچ عمل او را نپذيرد و تازمانى كه قيراطى (كمترين مقدار) از مال ربا نزدش باشد، پيوسته خداوند و فرشتگانشاو را نفرين كنند. حديث
نمایش منبع
براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى كردند. بههمين دليل خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش روبياورند و به يكديگر قرض بدهند. حديث
نمایش منبع
يكى از گذشتگان را به حساب كشيدند و كار نيكى نداشت جز آن كه مرد توانگرى بودو با مردم داد و ستد داشت و به غلامان خود مى گفت از مطالبه واماندگان درگذريدخداوند به فرشتگان گفت: ما به گذشت از او سزاوارتريم، از او درگذريد. حديث
نمایش منبع
مردى از امام صادق عليه السلام درباره آيه «خداوند ربا را نابود مى كند و صدقات را افزايشمى دهد» سئوال كرد و گفت: گاه كسى را مى بينم كه ربا مى خورد و با اين حال ثروتشزياد مى شود؟ حضرت فرمودند: كدام نابودى، نابود كننده تر از يك درهم ربا كه دين رانابود مى كند. كه اگر توبه هم كند ثروتش از دست مى رود و فقير مى شود. حديث
نمایش منبع
خدايت رحمت كند! بدان كه ربا حرام و از گناهان كبيره است و خداوند بر آن وعدهآتش داده است پس پناه مى بريم به خدا از آتش. ربا را همه پيامبران و همه كتاب هاىآسمانى حرام كرده اند. حديث
نمایش منبع
ابو موسى مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم، آيا مرد،مى تواند قرض بگيرد و حج برود؟ فرمودند: بله، عرض كردم: آيا مى تواند قرضبگيرد و ازدواج كند؟ فرمودند: بله، قرض كند و ازدواج نمايد و شب و روز منتظر روزىخدا باشد. حديث
نمایش منبع
هرگاه زنا و ربا در جايى آشكار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افكنده اند. حديث
نمایش منبع
اگر قرض گيرنده بدون قرار قبلى، سودى به قرض دهنده بدهد مُباح است، ولى آنقرض دهنده پاداشى از خدا نخواهد گرفت. حديث
نمایش منبع
غنيمت بدان كسى را كه در زمان توانگريت از تو قرض بخواهد تا در روز تنگدستى ات(قيامت) بپردازد. حديث
نمایش منبع
رباخوار روز قيامت ديوانه محشور مى شود و بر سر خود مى زند. سپس اين آيه راقرائت فرمودند: (ربا خواران) بپاى نمى خيزند جز مانند آن كس كه شيطان، بواسطهتماس او را آشفته حال مى سازد. حديث
نمایش منبع
سود ربا گرچه بسيار باشد ولى سرانجام به كمى (و بى بركتى) مى گرايد. حديث
نمایش منبع
قرض بر دو نوع است: هر كس از دنيا برود و قصد داشته باشد كه قرض خود رابپردازد من سرپرست او خواهم بود و هر كس از دنيا برود و قصد داشته باشدكه قرض خود را نپردازد، در مقابل آن از اعمال نيك او بر مى دارند، زيرا در آن روز دينارو درهمى نيست. حديث
نمایش منبع
على بن جعفر مى گويد: از برادرم امام كاظم عليه السلام در مورد مردى كه صد درهم قرض بهديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اينعمل رباى محض است. حديث
نمایش منبع
چه بد گردنبندى است گردنبند بدهكارى بر گردن نيكوكارِ خويشتندار. حديث
نمایش منبع
بين ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نيست، از آنان هزاران درهم در مقابل يك درهممى گيريم ـآرى، از آنان ربا مى گيريم و به آنان ربا نمى دهيم. حديث
نمایش منبع
بدهى بسيار، راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول مى گرداند. حديث
نمایش منبع
ابو بصير از امام صادق عليه السلام پرسيد: حكم رباخوار بعد از روشن بودن حكم ربا براى وىچيست؟ حضرت فرمودند: تأديب مى شود و اگر (براى بار دوم) ربا گرفت باز تأديبمى شود و (براى بار سوّم) اگر ربا گرفت، كشته مى شود. حديث
نمایش منبع
بدهى (نوعى) بندگى است، پس زمام اختيار خود را به كسى كه حق تو را نمى شناسدمسپار (كنايه از اين است كه از هر كس قرض نگير). حديث
نمایش منبع
اگر كسى از پدرش مالى به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا وجود دارد، ولى مالربوى با مال هاى ديگر مخلوط شده، آن مال براى او حلال و پاكيزه است و مى تواند از آناستفاده كند، و اگر به ربوى بودن مقدار مشخصى از آن يقين دارد بايد اصل مال را براىخود بردارد و مال ربوى را به صاحبش رد نمايد. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم : :

نَحنُ أهلَ البَيتِ لا يُقابَلُ بِنا أحَدٌ، مَن عادانا فَقَد عادَى اللّه‏َ؛

ما خاندانى هستيم كه هيچ كس با ما برابر نهاده نمى ‏شود و هر كه به دشمنى با ما برخيزد، به دشمنى با خدا برخاسته است.

إرشاد القلوب: ص404

حدیث روز مباهله

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490