کتابخانه احادیث شیعه

6. بهترين و بدترين مردم

صفحه اختصاصي حديث و آيات اِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ؛ حديث
در حقيقت كسانى كه ايمان آورده و نيكوكار شده اند بهترين اهل عالمند.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَِهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لاَِهْلى ما اَكْرَمَ النِّساءَ اِلاّ كَريمٌ وَ لااَهانَهُنَّ اِلاّ لَئيمٌ؛
بهترين شما كسى است كه براى خانواده خود بهتر باشد و من از همه شما براىخانواده ام بهترم، زنان را گرامى نمى دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمى كند،مگر شخص پَست و بى مقدار. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه بر خانواده اش سخت گير باشد. گفتند اى رسول خدا!سخت گيرى بر خانواده چگونه است؟ فرمودند: مرد وقتى وارد خانه شود، همسرش از اوهراسان و فرزندان از او گريزان شده، فرار كنند و چون بيرون رود همسرش شاد گردد وخانواده اش با يكديگر انس گيرند. حديث
نمایش منبع
بهترين شما كسى است كه به خيرش اميدوار و از شرّش در امان باشند. حديث
نمایش منبع
بدترين شما كسى است كه به خيرش اميدى نيست و از شرش امانى نباشد. حديث
نمایش منبع
بهترين برادران شما كسى است كه عيب هايتان را به شما هديه كند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه خطا را نمى بخشد و عيب (ديگران) را نمى پوشاند. حديث
نمایش منبع
بهترين شما كسانى هستند كه قرض خود را بهتر ادا كنند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند. حديث
نمایش منبع
بهترين شما كسى است كه آخرت خود را براى دنيا و دنياى خود را براى آخرت رهانكند و سربار مردم نباشد. حديث
نمایش منبع
اى على، بدترين مردم كسى است كه آخرت خود را به دنياى خود بفروشد و بدتر از اوكسى است كه آخرت خود را به دنياى ديگرى بفروشد. حديث
نمایش منبع
بهترين امت من كسانى هستند كه مردم را به سوى خدا دعوت و بندگانش را محبوباو كنند (با اطاعت از امر و نهى خداوند محبت او بدست مى آيد). حديث
نمایش منبع
اى على، بدترين مردم كسانى هستند كه خداوند را در قضا و قدرش (به بى عدالتى)متهم كنند. حديث
نمایش منبع
بهترين مردان امت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن نباشند،اهانت نكنند، دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه ديگران از ترس شرش به او احترام بگذارند. حديث
نمایش منبع
بهترين شما كسى است كه قرآن بياموزد و آموزش دهد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسانى هستند كه در اطاعت از خدا از مردم بترسند ولى در اطاعت ازمردم از خدا نترسند. حديث
نمایش منبع
بهترين زنان شما، زنى است زايا، بسيار مهربان، باحجاب، پاكدامن، در ميانخويشاوندان خود عزيز و در برابر شوهرش متواضع باشد، خودش را براى شوهرشبيارايد و از ديگران حفظ كند، از شوهرش حرف شنوى داشته باشد و امر او را اطاعتنمايد و در خلوت خواسته شوهرش را برآورده نمايد. حديث
نمایش منبع
از بدترين زنان شما، زنى است كه در ميان خويشاوندان خود، خوار و در برابر شوهرخود سرسخت باشد، نازا و كينه توز بوده، از زشتى ها دورى نكند، در غياب شوهرشزينت خود را نمايش دهد ولى در حضور او از اين كار خوددارى كند، از شوهرشحرف شنوى نداشته باشد و امر او را اطاعت نكند، در خلوت با او چون شترى سركشبهره ندهد و هيچ عذرى را از شوهرش نپذيرد و هيچ خطايى را از او نبخشد. حديث
نمایش منبع
به درستى كه از بهترين مردان شما كسى است كه با تقوا، پاك، با سخاوت، حلال زاده،حلال خور، پاكدامن، پرهيزگار از ناسزاگويى باشد و به پدر و مادر خود نيكى كند وخانواده خود را به پناه ديگرى نفرستد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم، بدگمانانند و بدترين بدگمانان تجسس كنندگانند و بدترين تجسسكنندگان بازگو كنندگانند و بدترين بازگو كنندگان پرده درانند. حديث
نمایش منبع
بهترين شما كسى است كه خوش زبان باشد، به ديگران طعام بدهد و هنگامى كهمردم در خوابند نماز (شب) بخواند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه بدخواه ديگران باشد. حديث
نمایش منبع
بهترين اهل دنيا و آخرت از نظر اخلاق كسى است كه اگر كسى به او ستم كرده،عفوش نمايد و به كسى كه محرومش نموده عطا كند و با خويشاوندان و دوستانش كه باوى قطع رابطه كرده اند، رابطه برقرار كند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه عذر را نمى پذيرد و گناه را نمى بخشد. حديث
نمایش منبع
بهترين مردم كسى است كه در برابر بدى، خوبى نمايد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه در برابر خوبى، بدى نمايد. حديث
نمایش منبع
بهترين بندگان خدا كسى است كه اگر كار نيك انجام دهد شاد شود و اگر بدى نمايد،آمرزش طلبد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه خود را بهتر از ديگران بداند. حديث
نمایش منبع
بهترين برادران (دينى) تو كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى وباكردار نيكش تو را به بهترين كارها دعوت كند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه ديگران را فريب مى دهد. حديث
نمایش منبع
بهترين مردم نزد خداى متعال كسانى هستند كه در اطاعت از خدا استوارترند چه بهسودشان باشد چه به ضررشان و حق گو باشند، هر چند تلخ باشد، زيرا كه آسمان ها وزمين براساس حق استوار است. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه در پى عيوب مردم باشد و عيوب خود را نبيند. حديث
نمایش منبع
بهترين مردم كسى است كه چون چيزى به او داده شود شكر كند و چنانچه گرفتارشود صبر نمايد و اگر به او ظلم شود درگذرد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه نعمت را شكر نمى كند و حرمت را نگه نمى دارد. حديث
نمایش منبع
بهترين مردم كسى است كه مفيد باشد، رابطه برقرار كند و يارى دهد. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه به مردم ظلم مى كند. حديث
نمایش منبع
بهترين مردم كسانى هستند كه به حق قضاوت كنند. حديث
نمایش منبع
بدترين مردم كسى است كه به خاطر بدگمانيش به كسى اعتماد نمى كند و به خاطركردار بدش كسى به او اعتماد نمى نمايد. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم : :

نَحنُ أهلَ البَيتِ لا يُقابَلُ بِنا أحَدٌ، مَن عادانا فَقَد عادَى اللّه‏َ؛

ما خاندانى هستيم كه هيچ كس با ما برابر نهاده نمى ‏شود و هر كه به دشمنى با ما برخيزد، به دشمنى با خدا برخاسته است.

إرشاد القلوب: ص404

حدیث روز مباهله

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490