کتابخانه احادیث شیعه

جامه ادب

امام على عليه السلام :ادب، جامه هايى نو است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دانش، ميراثى ارجمند است و آداب، جامه هايى نو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيور شما ادب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه شيفته ادب شد، خود را آراست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :[براى آدمى] هيچ جامه اى زيبنده تر از ادب نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :[براى آدمى] هيچ زيورى زيبنده تر از ادب نيست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است.

غررالحكم: ج4، ص64


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646