کتابخانه احادیث شیعه

حرف ج ـ خ

با دانشمندان همنشين باش تا دانشت افزون شود .
نمایش منبع
ببخشيد از آنچه ناپاياست در اين دنيا) تا در عوضش آن گيريد كه پاياست در آن دنيا) .
نمایش منبع
با كسى كه از بدى اش ايمن باشى و خيرش از تو نگذرد ، همسايگى كن .
نمایش منبع
زيبايى علم به نشر آن است ، و ميوه اش عمل كردن به آن ، و نگاهداشتِ آن قراردادنش ميان اهل آن .
نمایش منبع
همه مروّت در اين است كه در نهان، كارى نكنى كه در عيان از آن شرمت آيد .
نمایش منبع
نيكْ جبران كردن گناهان ، نشانه صلاح است .
نمایش منبع
دوست داشتن ستايش ديگران، از مغتنم ترين فرصت هاى شيطان است .
نمایش منبع
پاسداشتِ نعمت ها در پيوند با خويشان است .
نمایش منبع
بهترين دارايى تو آن است كه آبرويت را نگه دارد .
نمایش منبع
بهترينِ كسان براى مشورت، خردمندان و عالمان و دارندگان تجربه و دور انديشان اند .
نمایش منبع
بهترينِ برادران، كسى است كه نسبت به برادرانش پُر توقّع و سختگير نباشد .
نمایش منبع
بهترين برادر تو كسى است كه به سوى كارهاى نيك بشتابد و تو را نيز به سوى آن بكشاند و به نيكوكارى فرمانت دهد و در انجام دادن آن، يارى ات كند .
نمایش منبع
بهترين چيزى كه پدران براى فرزندان به ميراث مى گذارند ، ادب است .
نمایش منبع
در كارها ميانه روى پيشه كن. كه هر كس ميانه روى كند ، مخارج زندگى بر وى آسان شود .
نمایش منبع
حكمت را ، از هركه برايت آورد ، فراگير، و به گفتار بنگر و به گوينده منگر .
نمایش منبع
با كسى كه از حق به غير حق روى آورده، مخالفت كن ، و او را با آنچه به آن خشنود است ، واگذار .
نمایش منبع
با مردم آن گونه بياميزيد كه اگر مُرديد، بر شما بگِريند و اگر غايب شويد ، مشتاق ديدار شما باشند .
نمایش منبع
حدیث روز

امیر المؤمنین علی علیه السلام:

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛

قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838