کتابخانه احادیث شیعه

مجسّمه و نقّاشى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمّد! پروردگارت از مجسّمه ها نهى مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ـ به على عليه السلام هنگامى او را به مدينه فرستاد ـ فرمود : هر تصويرى را كه ديدى از بين بِبَر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سخت ترين عذاب را در روز قيامت، صورتگران دارند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه در دنيا تصويرى نقّاشى كند، روز قيامت مكلّف مى شود كه در آن جان بدمد و نمى تواند بدمد.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از عايشه ـ : من پرده نقش و نگار دارى آويخته بودم كه پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شد. حضرت آن را به كنارى انداخت و من از آن دو بالش درست كردم.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از عايشه ـ : پرده اى داشتيم كه در آن عكس پرنده اى بود و هرگاه كسى وارد [اتاق ]مى شد، اول با آن رو به رو مى شد. رسول خدا صلى الله عليه و آله به من فرمود: اين پرده را عوض كن؛ زيرا هرگاه وارد مى شوم و آن را مى بينم به ياد دنيا مى افتم.
نمایش منبع
صحيح مسلم ـ به نقل از مسلم بن صُبيح ـ : با مسروق در اتاقى بوديم كه در آن تمثال هاى مريم بود . مسروق گفت: اين تمثال هاى كسرا است . گفتم: نه، تمثالهاى مريم است . مسروق گفت: از عبد اللّه بن مسعود شنيدم كه مى گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: سخت ترين عذاب را در روز قيامت صورتگران دارند .
نمایش منبع
صحيح مسلم : مردى نزد ابن عباس آمد و گفت: من مردى صورتگرم كه اين صورت ها را پديد مى آورم. در باب آنها به من فتوا ده. ابن عباس به او گفت: به من نزديك شو. او نزديكش شد. ابن عباس گفت: نزديكتر آى. او نزديكتر رفت تا جايى كه دستش را روى سر او گذاشت و گفت: آنچه را از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيده ام به تو خبر مى دهم. شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: هر صورتگرى در آتش است و به هر تصويرى كه كشيده جانى داده مى شود و آن تصوير او را در دوزخ شكنجه مى دهد. ابن عباس گفت: اگر ناچار به انجام اين كار هستى، درخت و موجودات بى جان را نقّاشى كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : و بر دَرِ اتاقش پرده اى با نقش و نگار آويزان بود. پس به يكى از همسران خود فرمود: اى زن! اين پرده را از جلو چشم من دور كن؛ زيرا وقتى چشمم به آن مى افتد به ياد دنيا و زيورهاى آن مى افتم. آرى، رسول خدا قلباً از دنيا روى گرداند و ياد آن را در وجود خود ميراند و دوست مى داشت كه زيور دنيا را از پيش چشم خود دور كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از تمثال هايى كه در خانه هايشان است ـ فرمود : اين تمثال ها مخصوص زن ها يا اتاق هاى زن هاست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه تصويرى بكشد روز قيامت مجبورش مى كنند كه در آن روح بدمد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال محمّد بن مسلم از تمثال درخت و خورشيد و ماه ـ فرمود : مادام كه موجود جاندارى نباشد [كشيدن تصوير آن ]اشكالى ندارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «يعملون له ما يشاء من تماثيل···» ـ : به خدا قسم آنها، تمثال مرد و زن نبود، بلكه تمثال درخت و امثال آن بود.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از على بن ابى حمزه از ابى بصير از امام صادق عليه السلام ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمّد! پروردگارت تو را سلام مى رساند و از آذين بستن خانه ها نهى مى فرمايد
به امام صادق عليه السلام عرض كردم: آذين بستن خانه ها چيست؟ فرمود: تصاوير مجسّمه ها.
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا علیه السلام:

مَن لَم يَشكُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقينَ لَم يَشكُرِ اللّه‏َ عَزَّ و جلَّ؛

هركه در قبال خوبى مردم تشكر نكند، از خداوند عزّ و جلّ هم تشكّر نكرده است.

عيون أخبار الرِّضا(ع): ج2، ص24، ح2

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646