کتابخانه احادیث شیعه

عوامل سخت دلى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در غير از ذكر خدا، زياده گويى نكنيد؛ زيرا زياده گويى در غير ذكر خدا، موجب سخت دلى مى شود و دورترين مردم از خدا، سخت دل است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز دل را سخت مى كند: بيهوده شنوى، شكار كردن ، و آمد و شد به دربار سلطان.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترك عبادت، دل را سخت مى كند. رها كردن ياد خدا، جان را مى ميراند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه شركت در سه نماز جمعه را از روى بى اعتنايى به آن ترك كند، خداوند بر دلش مُهر زند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : ستور را هر گاه سوار نشوند و از آن بار و كار نكشند، سركش و كج خلق مى شود. دلها نيز چنين اند، هر گاه با ياد مرگ نرم نشوند و عبادت مداوم آنها را به رنج نيفكند، سخت و سنگ مى شوند.
نمایش منبع
الكافى : از نجواهاى خداوند عزّ و جلّ با موسى عليه السلام اين بود كه : اى موسى! در دنيا آرزوى خود را دراز مگردان، كه دلت سخت مى شود و سخت دل از من دور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اشكها نخشكيد مگر به سبب سخت شدن دلها و دلها سخت نشد مگر به سبب فزونى گناهان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نقطه پايان زندگى [مرگ] را دور و دراز نبينيد، كه دلهايتان سخت مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه اميد داشته باشد فردا زنده است، به زندگى هميشگى اميد بسته است و كسى كه به زندگى هميشگى اميد داشته باشد، دلش سخت مى شود و به دنيا راغب مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بسيارى مال و ثروت، مايه تباهى دين و سختى دل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نگاه كردن به شخص بخيل، دل را سخت مى گرداند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شما را از ريختن خاك روى [جنازه ]خويشاوندانتان نهى مى كنم؛ زيرا اين كار، سخت دلى به بار مى آورد و هر كه دلش سخت گردد، از پروردگارش دور مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله : :

حُسنُ الخُلُقِ يُثبِتُ المَوَدَّةَ؛

خوش‏خويى، دوستى را استوار مى ‏كند.

تحف العقول: ص45

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3492