کتابخانه احادیث شیعه

ثواب ديدار به خاطر خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ديدار كننده از برادر مسلمان خود، اجرش بيشتر از ديدار شونده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه براى خدا، نه غير او، و براى دستيابى به وعده خدا و دريافت آنچه نزد اوست، به ديدن برادر خود رود ، خداوند هفتاد هزار فرشته بر او گمارد كه آوازش دهند كه : هان! رستگار شدى ، و بهشت گوارايت باد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه در راه خدا، و براى خدا، به ديدن برادر خود رود در روز قيامت ميان جامه هايى از نور مى خرامد و بر هر چه مى گذرد آن را روشن مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ مسلمانى نيست كه در راه خدا ، و براى خدا از برادر مسلمان خود ديدن كند ، مگر آن كه خداوند عزّ و جلّ او را ندا دهد كه : اى ديدار كننده! رستگار شدى ، و بهشت گوارايت باد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : هيچ چيز به اندازه ديدار برادران از يكديگر به خاطر خدا ، ابليس و سپاه او را در هم نمى كوبد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام ::

مَن تَعَلَّمَ للّه‏ِِ و عَمِلَ للّه‏ِِ و عَلَّمَ للّه‏ِِ دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما، فقيلَ: تَعَلَّمَ للّه‏ِِ، و عَمِلَ للّه‏ِِ، و عَلَّمَ للّه‏ِِ !؛

هر كه براى خدا علم بياموزد و براى خدا [به آن] عمل كند و براى خدا به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها از او به بزرگى ياد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد!.

الأمالي للطوسي: 167/280


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646