کتابخانه احادیث شیعه

علامت مخلص

معانى الأخبار : جبرئيل عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال پيامبر صلى الله عليه و آله از تفسير اخلاص ـ گفت : مخلِص كسى است كه از مردم هيچ نخواهد، تا خود بدان دست يابد و هرگاه بدان دست يافت خشنود شود و هرگاه چيزى نزدش باقى ماند، آن را [به ديگران ]بخشد ؛ زيرا كسى كه از مخلوق چيزى نخواهد، به عبوديت براى خداوند عزّ و جلّ اقرار كرده است و چون به نياز خود رسيد و خشنود گشت، از خدا خشنود شده و خداوند تبارك و تعالى نيز از او خشنود است و هرگاه [آنچه برايش باقى مانده ]به خاطر خداوند عزّ و جلّ ببخشد، به مرتبه اعتماد بر پروردگارش عزّ و جلّ رسيده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه مخلص چهار چيز است : قلبى سليم دارد ، اعضا و جوارحش تسليمند، خيرش [به ديگران ]مى رسد و از بدى كردن خوددار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه ظاهر و باطنش و كردار و گفتارش يكى باشد، امانت را پرداخته و عبادت را خالص كرده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى ، خوى مخلصان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند ··· روزه را واجب كرد تا اخلاص بندگان را بيازمايد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛

هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646