کتابخانه احادیث شیعه

حكم جاسوس

سنن أبى داوود ـ درباره فرات بن حيّان ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دستور قتل او (فرات) را، چون جاسوس ابو سفيان بود، صادر كرد. و او هم پيمان مردى از انصار بود. پس بر گروهى از انصار گذشت و گفت: من مسلمان هستم. مردى از انصار گفت: اى پيامبر خدا! او مى گويد: من مسلمانم. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: افرادى از شما هستند كه آنها را به ايمانشان وا مى گذاريمحديث ؛ يكى از آنها فرات بن حيّان است.
نمایش منبع
سنن أبى داوود ـ به نقل از سلمة بن اكوع ـ : در يكى از سفرهاى پيامبر ، جاسوسى از قريش نزد آن حضرت آمد و كنار اصحاب حضرت نشست و سپس ناپديد شد. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: او را پيدا كنيد و بكُشيد. من زودتر از ديگران خود را به آن مرد رساندم و او را كشتم و لباسها و وسايلش را برداشتم و پيامبر آنها را به من بخشيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :در صورت دست يافتن به جاسوس و خبر چين بايد آنها را كشت.
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : :

مَنْ لم يُغفَرْ لَهُ في شَهرِ رمضانَ ففِي أيِّ شهرٍ يُغفَرُ لَهُ ؟!

كسى كه در رمضان آمرزيده نشود، در كدام ماه آمرزيده می‌شود؟!

الأمالي للصدوق : 107/79

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3488