کتابخانه احادیث شیعه

383 ـ تشويق به جهاد با نفس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مجاهد كسى است كه به خاطر خدا با نفْس خود مبارزه كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جهاد با نفس كابين بهشت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هنگام خواهشها جلونفْست را بگير و در هنگام شبهات، آن را به كتاب خدا ارجاع ده.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : براى بازداشتن نفْس خود ازخواهشهايش با آن مبارزه كن كه مبارزه با نفْس، همچون مبارزه با دشمنت، بر تو واجب است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

المالُ مادَّةُ الشَّهَواتِ؛

مال، مايه شهوت‏هاست.

نهج البلاغه، حکمت 58

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838