کتابخانه احادیث شیعه

آنچه خدا دوست دارد

صفحه اختصاصي حديث و آيات الكافي عن الحلبيّ عن الإمام الصادق عليه السلام : سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللّه ِ عز و جل : «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ» حديث ، فَقالَ : هُوَ الجِماعُ ، ولكِنَّ اللّه َ سَتيرٌ يُحِبُّ السَّترَ ؛ فَلَم يُسَمِّ كَما تُسَمّونَ . حديث
الكافى ـ به نقل از حلبى ـ : از امام صادق عليه السلامدرباره [مقصود ]سخن خداى عز و جل : «زنان را لمس كرديد» پرسيدم .
فرمود : «مقصود ، آميزشِ [جنسى] است ؛ ليكن خداوند ، عفيف است و عفّت [كلام] را دوست دارد . لذا آن گونه كه شما نام مى بريد ، نام نبرده است .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُحِبُّ الصَّبرَ عِندَ زَلزَلَةِ الزِّلزالِ حديث ، وَاليَقينَ النّافِذَ عِندَ مَجيءِ الشُّبُهاتِ ، وَالعَقلَ الكامِلَ عِندَ نُزولِ الشَّهَواتِ ، وَالوَرَعَ الصّادِقَ عِندَ الحَرامِ وَالخَبيثاتِ . حديث
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، شكيبايى به هنگام تزلزل و لرزش ها، يقينِ قاطع به هنگام پيش آمدن شبهه ها، عقلِ كامل به هنگام در رسيدن شهوت ها ، و پارسايىِ راستين در برابر حرام و پليدى ها را دوست دارد .
نمایش منبع
مُسنَد الشِّهاب ـ به نقل از عمران بن حصين ـ : پيامبر خدا گوشه عمامه ام را گرفت و فرمود : «اى عمران ! خداوند متعال ، بخشش كردن را دوست دارد و تنگ گرفتنِ بر خانواده را دشمن مى دارد . پس ببخش و بخوران و چندان سخت مگير كه طلب [روزى] بر تو دشوار شود . بدان كه خداوند ، ديده تيزبين به هنگام در رسيدن شهوت ها و عقل كامل به هنگام فرود آمدن شُبهات را دوست دارد . همچنين خداوند ، بخشش را ـ گرچه به چند دانه خرما ـ و دلاورى را ـ گر چه به كشتن مارى ـ دوست دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، زيباست و زيبايى را دوست دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، زيباست و زيبايى را دوست دارد و خوش دارد كه اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، تك است وتك حديث را دوست دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ هزينه كردنى در نزد خدا محبوب تر از هزينه كردن به اعتدال نيست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، دوست دارد كه بنده اش را در جستجوى مال حلال ، خسته ببيند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ سخنى در نزد خداوند ، محبوب تر از گفتار «لا اله الاّ اللّه » نيست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، دوست دارد رُخصت ها (مُباح ها)يش را به كار بندند ، همان گونه كه دوست دارد به واجباتش عمل كنند . خداوند ، مرا با دين راحت و آسان برانگيخت ؛ دين ابراهيم .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، دوست دارد كه رخصت ها [ / مباحاتش] به جاى آورده شود ؛ همان گونه كه دوست دارد واجباتش به جاى آورده شود .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ قطره اى نزد خداوند ، محبوب تر از دو قطره نيست : قطره خونى در راه خدا و قطره اشكى در سياهى شب از ترس خدا .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سكوت را در سه جا دوست دارد : به هنگام خوانده شدن قرآن ، به هنگام [جنگ و ]پيش رَوى به سوى دشمن و به هنگام تشييع جنازه .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترين كارها نزد خداوند ، شتاب در به جا آوردن نماز در اوّلِ وقتش است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، بخشايشگر است و گذشت [از خطاى ديگران ]را دوست دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جل ، ميانه روى را دوست دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، دوست دارد كه ميان فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد.
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، سه چيز را دوست مى دارد : كم گويى ، كم خوابى و كم خورى ؛ و سه چيز را خداوند دشمن مى دارد : پُرگويى ، پُرخوابى و پُرخورى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند سبحان ، سه چيز را دوست مى دارد : به جا آوردن حقوقش ، فروتنى براى خلقش و نيكوكارى به بندگانش .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند ، خانه اى را كه در آن عروسى است ، دوست دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : در اسلام ، هيچ نهادى نزد خداوند عز و جلمَحبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نيست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو مسلمان يكديگر را ببينند و يكى از آنان به ديگرى سلام كند و با او دست دهد ، محبوب ترين آنان نزد خداوند ، خوش روترين آنان نسبت به ديگرى است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است.

غررالحكم: ج4، ص64


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646