کتابخانه احادیث شیعه

چهل حديث « شهادت »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
باسم ربّ الشُّهَداءِ و الصّديقين
حديث شهادت شنيدنى است، حديث ديدار است، ديدار دوست. آنها كه هميشه در حضور حق اند و آنان كه به ديدار يار رفته اند، گوش جانشان با حديث شهادت اُنسها دارد، حديث شهادت براى شهيدان شاهد نيست، براى ماندگان عاشق شهادت است تا آنان نيز در وقت نياز با عشقى آتشين تر به جهاد برخيزند و از پيشروى به سوى ديار يار نهراسند و بر پرواز پروانگان كوى حق اندوهگين نباشند، پركشيدن بسوى فرشتگان آسمان افسوس و آه ندارد، پوسيدن و با پليدان زمين زيستن غمبار و حسرت انگيز است.
اين چهل دُرّ درخشان كه چهل رهنمود گرانبها در موضوع شهادت است، براى اوّلين بار به مناسبت سالگرد شهادت طلبه شهيد محمد باقر فلاّح زاده چاپ و منتشر شده و چاپ دوم آن نيز در دوران دفاع مقدس انجام گرفت و اكنون بار ديگر تصميم به چاپ مجّدد آن گرفته شد. اميد است مورد استفاده عاشقان جهاد و شهادت قرار گيرد و اين خدمت ناچيز مورد قبول حضرت حق جلّ و علا قرار بگيرد.
ربّنا تقبل منّا انّك انت السميع العليم
پاييز 1374 ـ محمدحسين فلاح زاده


قالَ اللّهُ تباركَ و تعالى:
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوُا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتا
بَلْ أَحْيآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:
هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده مپندار، بلكه زنده اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.
سوره آل عمران، آيه 169
نمایش منبع

بخش اول

فضيلت شهادت

بالاترين نيكيها

رسول خدا(ص) فرمود: بالاتر از هركارى خيرى، خير و نيكى ديگرى است تا آنكه فردى در راه خدا كشته شود، و بالاتر از كشته شدن در راه خدا خير و نيكى نيست.
نمایش منبع

برترين مرگها

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: شهادت برترين مرگها است.
نمایش منبع

مرگ برتر

امام علي عليه السلام فرمود: مرگ، با شتاب تعقيب كننده است «همه را در يابد» نه ماندگان از دست برهند و نه فراريان او را باز دارند، گرامى ترين مرگ، كشته شدن است.
نمایش منبع

برترين‏قتل‏شهادت‏است

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: والاترين قتل، كشته شدن شهيدان است.
نمایش منبع

هزارضربه‏شمشيربه‏ازمرگ‏دربستر

حضرت على عليه السلام فرمود: قسم به كسيكه جان فرزند ابيطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر است.
نمایش منبع

شهادت، نه مرگ بر بستر

حضرت على عليه السلام فرمود: اى مردم همانا ايستادگان و فراريان را از مرگ گريزى نيست و هركس به مرگ طبيعى نميرد كشته مى شود و شهادت بهترين مرگ است و سوگند به خدائى كه جانم در دست اوست، هزار ضربه شمشير آسانتراست بر من از مرگ در بستر.
نمایش منبع

شهادت كرامت است

حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: كشته شدن عادت ما و شهادت كرامت ماست.
نمایش منبع

شهادت آرزوى اولياء

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: قسم به آنكه جانم به دست اوست «اگر نبود اينكه جمعى از مؤمنين خوش ندارند» دوست داشتم كه در راه خدا نه يكبار و دوبار، كه چندين بار زنده گشته و بار ديگر كشته گردم.
نمایش منبع

روزى شهادت

از دعاهاى حضرت امير عليه السلام هنگام عزيمت به صفّين: خدايا، اى پروردگار آسمان برافراشته ... اگر ما را بر دشمنان پيروز گرداندى، از ستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان برما پيروز شدند، شهادت را روزيمان فرما و از فتنه بازمان دار.
نمایش منبع

فرجام سعادت و شهادت

حضرت على عليه السلام در پايان عهد نامه خود به مالك اشتر نوشت: من از خدا به گشايش رحمت و بزرگى قدرتش (بر آنكـه هرچه بخواهـد عطا مى كنـد) مى خواهـم كـه پايان زندگى من و تو را به نيكبختى و شهـادت قرار دهد.
نمایش منبع

شهادت در راه خدا

حضرت على عليه السلام در دعاى خود به هاشم بن عتبه فرمودند: خداوندا؛ شهادت در راهت را و همراهى با پيامبرت را به او روزى كن.
نمایش منبع

همسايگى با شهدا

حضرت امام على عليه السلام فرمود: ... از خداوند جايگاه شهيدان و زندگى با سعادتمندان و همراهى با پيامبران را طلب مى كنم.
نمایش منبع

عشق به شهادت

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلامفرمود: ... پس بخدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.
نمایش منبع

اميد شهادت در جبهه

حضرت امام على عليه السلام فرمود: به خدا قسم اگر آرزوى شهادت را در پيكار با دشمن نمى داشتم، (كه ايكاش زودتر فراهم آيد) بر مركب خود سوار مى شدم و از ميان شما كوچ ميكردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (براى هميشه) در جستجوى شما نمى پرداختم.
نمایش منبع

در رديف شهيدان

حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: سپاس خداى را، سپاسى كه بدان در زمره اولياء نيكبختى قرار گيريم و بواسطه آن در رديف شهيدان با شمشير دشمنانش در آئيم.
نمایش منبع

شهادت طلبى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هركس از روى صدق شهادت را طلب كند، خداوند به او «ثواب» آن را عطا خواهد كرد، هرچند به شهادت نرسد.
نمایش منبع

بخش دوم

مقام شهيد

تبريك به شهيدان

حضرت امام على عليه السلام فرمود: خداوند براى گروهى كشته شدن و براى گروهى ديگر مرگ را مقـرّر نموده و هـركدام به اجـل معين خـود آنسان كه او مقدّر كرده است مى رسند، پس خوشا بحال مجاهدان راه خدا و كشتگان راه اطاعت او.
نمایش منبع

خون شهيد

امام زين العابدين عليه السلام پيوسته از قول رسول خدا صلي الله عليه و آلهمى فرمود: هيچ قطره اى در نزد خداوند دوست داشتنى تر از قطره خونى كه در راه خدا ريخته مى شود نيست.
نمایش منبع

شهيددرد جراحت‏رااحساس‏نمى‏كند

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: شهيد درد كشته شدن را احساس نمى كند، مگر در حدّى كه يكى از شما پوست دست خود را بين دو انگشت فشار دهد.
نمایش منبع

آمرزش گناهان شهيد

حضرت پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: به شهيد هفت امتياز از طرف خداوند عطا مى شود، اولين آنها بخشيدن تمام گناهان اوست بواسطه اولين قطره خونش.
نمایش منبع

شهادت، كفّاره گناهان

امام باقر عليه السلام فرمود: اولين قطره خون شهيد كفاره گناهان اوست مگر بدهيها، كه كفاره آن اداى آن است.
نمایش منبع

موجب آمرزش گناهان

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در راه خدا كشته شود، خداوند هيچيك از گناهان او را به روى او نميآورد.
نمایش منبع

شهيد غسل وكفن‏ندارد

پيامبر اكرم درباره شهداى اُحُد فرمودند: آنهارا باهمان خونهايشان و درلباس هاى خودشان دفن كنيد.
نمایش منبع

دفن با جامه خونين

حضرت على عليه السلام فرمود: در روز بدر، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نسبت به كسانى كه از مسلمانان به شهادت رسيده بودند، دستور داد كه آنها را با لباسهايشان دفن كنند، و تنها لباسهاى چرمين را از تنشان بيرون آوردند، و سپس بر آنها نماز خواند.
نمایش منبع

گلگون كفنان

از اسماعيل بن جابر و زرارة نقل شده است كه: از امام صادق سؤال كردم، نظر شما در اين باره چيست كه شهيد با بدن خون آلود دفن شود؟ حضرت فرمود: آرى شهيد بدون غسل و حنوط، در لباس خونين خود همانگونه كه هست دفن مى شود.
نمایش منبع

شهيد سؤال قبر ندارد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هركس رو در روى دشمن قرار گرفت« با دشمن درگير شد» و استقامت كرد تا كشته و يا پيروز شد، در قبر مورد آزمايش قرار نمى گيرد «از او سوال نمى شود».
نمایش منبع

آثار شهادت

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: به شهيد شش امتياز داده مى شود: 1 ـ با اولين قطره خون او تمام گناهانش بخشيده مى شود. 2 ـ جايگاه خود را در بهشت مى بيند. 3 ـ از حوريان با او ازدواج مى كنند. 4 ـ از وحشت بزرگ روز قيامت در امان مى باشد. 5 ـ از عذاب قبر ايمن است. 6 ـ به زيور ايمان آراسته مى گردد.
نمایش منبع

معافيت از سؤال قبر

از پيامبر اكرم سؤال شد: چگونه است كه همه مؤمنين در قبر مورد سوال و امتحان قرار ميگيرند مگر شهيد؟ حضرت فرمود: امتحانى كه در زير برق شمشير داده است، براى او كافى است.
نمایش منبع

شفاعت شهيد

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: شهيد هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت مى كند.
نمایش منبع

مقام شفاعت

امام صادق عليه السلام از پدران خود از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل فرمود: سه گروهند كه روز قيامت شفاعت مى كنند و شفاعت آنها مورد پذيرش خداوند قرار مى گيرد، انبياء و علماء و شهداء.
نمایش منبع

اول كسى‏كه وارد بهشت مى‏شود

امام رضا عليه السلام از پدران خود عليهم السلام از قول پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلهنقل كرده كه آن حضرت فرمود: برترين اعمال نزد خداوند، ايمانى است كه در آن ترديدى نباشد و رزم و پيكارى كه در آن خيانت در «غنيمت» نباشد و حج مقبول. و اولين كسى كه وارد بهشت مى شود شهيد است.
نمایش منبع

آرزوى شهيد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: از افرادى كه وارد بهشت مى شوند هيچكس آرزوى بازگشت به دنيا را ندارد گرچه تمام آنچه در زمين است از آنِ وى شود، مگر شهيد كه او به سبب كرامتى كه در شهادت مى بيند آرزو مى كند به دنيا برگردد و دهها مرتبه در راه خدا كشته شود.
نمایش منبع

برترين شهدا

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: برترين شهيدان كسانى هستند كه در صف اول «خط مقدم» پيكار مى كنند و روى بر نمى گردانند تا كشته شود، اينها هستند كه جايگاه آنان غرفه هاى عالى بهشت است، و خداوند برآنها متبسّم است و اگر خداوند بر بنده اى تبسّم كند «خشنود شود» هيچ حسابى بر او نيست.
نمایش منبع

شهيد در دريا

پيامبر گرامى صلي الله عليه و آله فرمود: شهيد در جنگ دريائى دو برابر شهيد در جنگ و جهاد در خشكى اجر دارد و خداوند ملك الموت را براى قبض روح همه افراد مأمور ساخته است، مگر شهيدان جنگ دريائى كه آنقدر مقام و فضيلت دارند كه خداوند، خودش ارواح آنها را قبض مى كند.
نمایش منبع

خانواده شهيد

حضرت امير عليه السلام در ادامه حديثى مفصّل كه در باب مقام شهيد از قول رسول خدا بيان داشته اند مى فرمايد: خداوند مى فرمايد من جانشين شهيد در خانواده او هستم، هركس رضايت آنها را جلب كند رضايت مرا جلب كرده و هركس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.
نمایش منبع

ديگر شهيدان

پيامبر گرامى خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هركس مالش مورد سوء قصد قرار گيرد و براى دفاع از آن مبارزه كند و كشته شود شهيد است.
نمایش منبع

شهيدان دفاع

پيامبر گرامى خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هركس براى دفاع از جان و مال اهل و عيال خود پيكار كند و كشته شود شهيد است و كسى كه در راه قُرب به خدا كشته شود شهيد است.
نمایش منبع

دفاع از مال

امام سجاد عليه السلام: هركس به ظلم اموالش مورد تجاوز قرار گيرد و در برابر آن پيكار كند تا كشته شود شهيد است.
نمایش منبع

كشته راه خانواده

از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: پيامبراكرم صلي الله عليه و آلهفرمودند هركس در راه دفاع از بستگان خود كشته شود شهيد است.
نمایش منبع

در ركاب امام

امام رضا عليه السلام در نامه خود به مأمون نوشت: جهاد همراه امام عادل واجب است و هركس پيكار كند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خويش كشته شود شهيد است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم علیه السلام:

طُوبى لِشيعَتِنَا الْمُتَمَسِّكينَ بِحُبِّنا فى غَيْبَةِ قائِمنا اَلثّابِتينَ عَلى مُوالاتِنا وَ الْبَرآئَةِ مِنْ اَعْدآئِنا اُولئِكَ مِنّا وَ نَحْنُ مِنْهُمْ وَ قَدْ رَضُوا بِنا اَئِمَّةً وَ رَضينا بِهِمْ شيعَةً وَ طُوبى لَهُمْ، هُمْ وَ اللّه‏ِ مَعَنا فى دَرَجَتِنا يَوْمَ الْقِيامِةِ؛

خوش به حال شيعيان ما كه در زمان غيبت قائم ما به دوستى ما چنگ مى ‏زنند و در دوستى ما و برائت از دشمنان ما استوارند آنها از ما و ما از آنها هستيم، آنها به پيشوائى ما راضى شدند و ما هم به شيعه بودن آنها راضى و خشنوديم و خوشا به حال آنها، به خدا قسـم آنها در روز قيامت با ما و مرتبه ما هستند.

بحارالأنوار: ج 51، ص 151

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838