کتابخانه احادیث شیعه

مقدمه

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0

اِنَّما يُريدُ الشَّيطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونِ.
حديث
شيطان قصد دارد بوسيله شراب و قمار ميان شما بذر كينه و دشمنى بيندازد و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد. پس آيا شما از آن دست برمى داريد.مسأله ميگسارى و شرابخوارى يكى از آفات ديرين زندگى انسان است و شراب دشمن ديرينه و پر كينه بشر.
اسلام زندگيساز كه راه رهائى انسان است و ضامن جسم و جان افراد و ايجاد نظام برتر در روابط اجتماعى، براى پاسدارى از سلامت و سعادت فرد و جامعه بهترين رهنمودها و متقن ترين قوانين را ارائه داده است، درباره بلاى بزرگ مشروب خوارى هشدارهاى اسلام عامل نيكبختى جاودانه انسان است و راهنماى زندگى زيبا و آرام دنياى وى است.
شرابخوارى تنها در دين مقدس اسلام ممنوع نشده است بلكه انبياى الهى و اديان آسمانى و انديشمندان تاريخ بشر و دانشوران علوم تجربى همه با اين محصول شيطانى مخالف بوده و نسبت به آن هشدار داده اند، شراب دشمن بيرحم عقل انسان است و كدام عاقل است كه با دست خويش عقل و انديشه خود را قربانى كند؟ و چه زيانى بيشتر و خطرناكتر از قربانى كردن عقل در آستان شيطان، عقل بزرگترين امتياز انسان و گرانبهاترين نيروى جهان است. وقتى اين نيروى ارزشمند و معيار ارزيابى انسان از وى سلب گرددانسان، هويت انسانى خود را از دست مى دهد و از حيوانات پست تر مى گردد و براستى مسخ مى شود، زيرا حيوانات با كمك غريزه و شعور فطرى از بسيارى از كارهاى زشت و زيان بخش خوددارى مى كنند.
اما بسيارى از ميگساران نه تنها به تندرستى و عواطف و اخلاق انسانى خود ضربه مى زنند، بلكه در حال مستى زندگى ديگران و روابط صميمانه اجتماعى را با خطر مواجه مى سازند.آنچه در اين قسمت ارائه مى گردد چهل گوهر گرانبهائى است در رابطه با آثار منفى مى گسارى كه از ميان صدها رهنمود ارزنده رهبران برگزيده الهى انتخاب شده و به پيروان مكتب حياتبخش انبياء تقديم مى گرد اميد است مسلمانان غيور و آزاده از اين كار شيطانى دورى جسته و پياله هاى شيطان را بشكنند و از اين پس گرفتار دام و دانه شيطان هاى بزرگ و كوچك نگردند انشاءا...

قم ـ محمود شريفى
11 ذيقعده 1416 روز ميلاد امام هشتم عليه السلام
و 12 فروردين 1375 روز جمهورى اسلامى
نمایش منبع

شراب در اديان الهى

امام رضا عليه السلام فرمود: خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر با حرام كردن شراب، و اينكه اقرار داشت كه خدا آنچه را بخواهد انجام مى دهد.
نمایش منبع

توليد شراب

سويد بن طارق از پيامبر صلي الله عليه و آله درباره شراب سئوال كرد. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله او را از آن نهى كرد، او گفت: آن را براى دواء مى سازم، پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: شراب درد است نه دواء.
نمایش منبع

تهيه و توزيع شراب

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند، شراب و بوجود آورنده و تهيه كننده آنرا و مصرف كننده و اعطاء كننده و خريدار و فروشنده و استفاده كننده از قيمت آن و حمل كننده و صاحب آنرا لعن كرده است.
نمایش منبع

ايـمان شـرابـخوار

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس شراب بنوشد نور ايمان از قلب او خارج مى گردد.
نمایش منبع

رابـطه شراب و ايمان

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: هيچگاه، شراب و ايمان در قلب يا درون انسان جمع نمى شود.
نمایش منبع

قـرآن و شرابخوارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس كه در قلب او آيه يا كلامى از قرآن باشد و آن را با شراب بيالايد، روز قيامت قرآن با او مخاصمه مى كند.
نمایش منبع

گـوش و چـشم شرابخوار

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: بنده تا شراب ننوشد عرصه دين بر او گشاده باشد و چون بنوشد پرده خدا از او بدرد و شيطان يار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بديها براند و از نيكها منصرف كند.
نمایش منبع

رابـطه با شرابخوار

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هنگامى كه شرابخوار سخن گفت او را تصديق نكنيد، و وقتى خواستگارى كرد باو زن ندهيد، و هنگامى كه مريض شد از او عيادت نكنيد، و هنگامى كه مرد او را دفن نكنيد، و او را بر امانتى امين قرار ندهيد، پس كسى كه او را امين حساب كرد بر امانتى و او از بين برد بر خداوند نيست كه آن امانت را حفظ كند، و او را نبايد براى كارى اجيرى كرد، زيرا خداوند در قرآن مى فرمايد: اموال خود را به دست سفيهان ندهيد. و چه كسى سفيهتر از شرابخواراست؟
نمایش منبع

سلام كردن بر شـرابـخوار

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس به شرابخوار سلام كند، يا با او ديده بوسى يا مصافحه كند، خداوند عمل چهل سال او را از بين مى برد.
نمایش منبع

جـواب سـلام شرابخوار

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله فرمود: سلام كنيد بر يهود و نصارى ولى بر شارب الخمر سلام نكنيد و اگر او سلام كرد شما جواب او را ندهيد.
نمایش منبع

همنشينى با شـرابخوار

امام صادق عليه السلام فرمود: با شرابخواران همنشين نشويد، زيرا هنگامى كه لعنت خدا فرود آيد همه كسانى را كه در مجلس هستند فرا مى گيرد.
نمایش منبع

دوستى و همسايگى بـا شـرابـخوار

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: همـسايگى با يهـود و نصـارى از همسـايگى با شـرابخوار بـهتر اسـت و بـا شرابخوار دوستى نـكنيد كه دوستى با او پشيمانى در پى دارد.
نمایش منبع

يا ميـگسارى يا آب كوثر

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آلههنگام رحلت فرمود: كسى كه نمازش را كوچك شمارد از من نيست، بخدا سوگنداو در حوض كوثر وارد بر من نمى شود، و كسى كه ميگسارى كند از من نيست، سوگند به خدا كه او هم در حوض كوثر بر من وارد نخواهد شد.
نمایش منبع

مـؤمن و سـفره شـرابخوار

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس كه به خدا و رستاخيز ايمان داشته باشد در كنار سفره اى كه در آن شراب خورده مى شود نمى نشيند.
نمایش منبع

كيفر شرابخوار

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس يك قپه شراب نوشيد او را هشتاد ضربه شلاق بزنيد.
نمایش منبع

مجازات شـرابـخوار

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هنگامى كه مرد شراب نوشيد او را شلاق بزنيد، و اگر دوباره خورد باز هم او را شلاق بزنيد، اگر بار چهارم باز نوشيد او را بكشيد.
نمایش منبع

عاقبت شـرابـخوار

امام صادق عليه السلام فرمود: چهار گروه وارد بهشت نمى شوند: 1 ـ جادوگر 2 ـ منافق 3 ـ شرابخوار 4 ـ سخن چين.
نمایش منبع

حشر شرابخوار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: شرابخوار از رحمت خدا دوره شده است، شرابخوار همانند بـت پـرستان است، روز قـيامت با فرعون و هامان محشور مى شود.
نمایش منبع

تشنگى شـرابـخوار

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: سوگند به كسى كه مرا به حق مبعوث كرد شرابخوار با تشنگى مى ميرد، او در قبر هم تشنه خواهد بود و روز قيامت هم با تشنگى برانگيخته مى شود و تا هزار سال نداى تشنگى سر مى دهد.
نمایش منبع

سيه‏روئى شـرابـخوار

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: سوگند به كسى كه مرا به حّق بر انگيخت، شرابخوار در روز قيامت با چهره اى سياه و چشمانى كبود و لبانى كج مى آيد(محشور مى شود) در حالى كه آب دهان او روى پاهايش مى ريزد و هر كس آنرا مى بيند ناپاك مى داند.
نمایش منبع

سرانجام شـرابـخوار

رسول گرامى صلى الله عليه و آله فرمود: شرابخوار كه از قبرش بيرون مى آيد، وسط دو چشمش نوشته شده است: از رحمت خدا مأيوس شده است.
نمایش منبع

شـرابـخوار و شفاعت

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: شفاعت من به كسى كه مست كننده (شراب) مى نوشد نمى رسد، به خدا سوگند او بر من در حوض كوثر وارد نمى شود.
نمایش منبع

شـراب و نـگاه لطف الهى

رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند روز قيامت به چهار گروه نگاه نمى كند، عاق والدين، منّت گذار، تكذيب كننده سرنوشت و شرابخوار.
نمایش منبع

ميگسارى و بـت‏پـرسـتى

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: شرابخوار خدا را همانند كسى كه بت پرست است ملاقات مى كند، حجر بن عدى گفت: يا اميرالمؤمنين شرابخوار كيست؟ فرمود آن كسى كه هر وقت شراب گيرش بياد بنوشد.
نمایش منبع

انواع عذابـهاى شرابخوار

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند شرابخوار را سيصد و شصت نوع عذاب مى كند.
نمایش منبع

شراب و نماز

امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه شراب بخورد خداوند چهل روز نمازش را نمى پذيرد، چنانچه در اين چهل روز نماز را هم ترك كند عذاب او بخاطر ترك نماز دو چندان مى شود.
نمایش منبع

مرگ شرابخوار

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: شراب ريشه همه ناپاكيهاست، هر كس آنرا بنوشد نمازش تا چهل روز پذيرفته نمى شود، اگر شراب در درونش باشد و بميرد با مردن زمان جاهليت مرده است.
نمایش منبع

عروس شيطان

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسـى كـه در حـال مسـتى بخوابد آن شب عروس شيطان خـواهد بود.
نمایش منبع

شراب در خانه

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: چهار چيز است چنانچه يكى از آنها وارد خانه اى شود آن خانه را طورى خراب كند حتّى با بركت نيز آباد نگردد آنها عبارتند از: خيانت، دزدى، شرابخوارى و زنا.
نمایش منبع

آثار شرابخوارى

مفضلّ مى گويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا شراب حرام شده است؟ امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند شراب را بواسطه اثرات و تباهى آن حرام كرده است زيرا شرابخوار موجب لغزش مى شود و نور انسانيت انسان را مى برد، و جوانمردى او را ويران مى كند، و انسان را به مرتكب شدن گناهان و خونريزى و زنا وادار مى كند، و هنگامى كه انسان مست شد در امان نيست كه ناآگانه به محارم خود تجاوز كند، و جز بدبختى چيزى گير صاحبش نمى آيد.
نمایش منبع

نتيجه شـرابـخوارى

راوي گويد: مـردى از امام صـادق عليه السلام پرسـيد آيا نوشيدن شراب بدتر است يا نمـاز نخواندن؟ امـام عليه السلام فرمود: شـرابخوارى از بـى نمازى بـدتر است مى دانى چـرا؟ آن مرد گفت: نه، فرمود: او حالتى پيدا مى كند كه نه خداى بزرگ و عزيز را مى شناسد، نه آفريننده خود را مى شناسد.
نمایش منبع

شـراب و فاضـلاب جهنم

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: كسى كه شراب بخورد خداوند چهل شب نمازش را قبول نمى كند، پس اگر توبه كند خداوند توبه اش را تا سه بار مى پذيرد، پس اگر براى چهارمين بار نوشيد حق خداست كه او را از نهر خبال سيراب كند، گفته شد نهر خبال چيست؟ فرمود: فاضلاب جهنمى هاست.
نمایش منبع

شراب در آخـرالـزمان

پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله فرمود: اى ابن مسعود قسم به كسى كه مرا بحقّ برانگيخت زمانى مى رسد كه مردم شراب را حلال مى شمارند و آن را نبيذ مى نامند، لعنت خدا و ملائكه و مردم بر آنان باد من از آنان بيزارم و آنها هم از من دورند.
نمایش منبع

گـناه شـرابـخوارى

به اميرالمؤمنين على عليه السلام گفته شد كه : آيا شرابخوارى از زنا و سرقت بدتر است؟ امام عليه السلام فرمود: بله، زيرا شرابخوارهم زنا و دزدى مى كند، هم آدم مى كشد و نماز را هم رها مى كند.
نمایش منبع

بزرگترين گناه

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: شراب ريشه تمام زشتيها و بزرگترين گناهان است. هر كس بنوشد (ممكن است) به مادر و عمّه و خاله اش هم تجاوز كند.
نمایش منبع

شراب بذر گناه

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: از شراب بپرهيزيد كه از گناه آن گناهان مى رويد چنانچه از درخت آن درخت مى رويد.
نمایش منبع

مركز زشتيها

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: شراب گرد آورنده گناه و ريشه زشتيها و كليد بديهاست.
نمایش منبع

كليد زشتيها

امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند بزرگ براى بديها قفلهائى قرار داده است، وشراب را هم كليدهاى اين قفلها قرار داده است.
نمایش منبع

محـرومان از بهشت

امام صادق عليه السلام فرمود: سه گروه واردبهشت نمى شوند: 1ـ خونريز 2 ـ شرابخوار 3 ـ كسى كه پى سخن چينى است.
نمایش منبع

همنشينىِ ممنوع

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: با شرابخوار همنشينى نكنيد، و از بيماران آنان عيادت نكنيد، و جنازه هايشان را تشييع نكنيد، و بر اموات آنها نماز نخوانيد، زيرا آنها سگهاى جهنميان هستند چنانچه خداوند در قرآن فرمود: اى سگها به دوزخ رويد و با من سخن مگوئيد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛

هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646