کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

احادیث خضر نبی علیه السلام14 حدیث

خضر عليه السلام ـ در سفارش هايش به موسى عليه السلام ـ فرمود : هرگز پرگو و ياوه گو مباش؛ زيرا پرگويى، دانايان را لكّه دار مى كند و بديهاى سبك مغزان را آشكار مى سازد.
خضر عليه السلام ـ در سفارش خود به موسى عليه السلام ـ فرمود : اى پسر عمران! هيچ كس را به واسطه گناهىْ سرزنش مكن و بر گناه خويش گريه كن.
خضر عليه السلام ـ به موسى عليه السلام ـ گفت : اى موسى! اگر دانش مى خواهى، خود را وقف آموختن آن كن؛ زيرا دانش از آنِ كسى است كه تمام وقتِ خود را صرف آموختن آن كند.
حضرت خضر عليه السلام به حضرت موسى عليه السلام سفارش كرد: اى پسر عمران! احدى را به سبب گناهش سرزنش مكن، امـا بـر گـناه خـويش گريـان بـاش.
از سفارشهاى حضرت خضر عليه السلام به حضرت موسى عليه السلام: هـرگز پُـرگـو و يـاوه گـو مبـاش ؛ زيرا پرگويى دانـايان را عيب دار مى كند و بديهاى سبك مغزان رانيز آشكار مى كند.
حضرت موسى عليه السلام به حضرت خضر عليه السلام گفت: مرا سفارشى كن. خضر عليه السلام گفت: به چيزى تمسك كن كه با وجود آن، چيزى به تو زيان نزند؛ همانگونه كه بدون آن، هيچ چيز به تو سودى نمى رساند. از خيره سرى بپرهيز و از رفتن در پى چيزى كه بدان نيازى ندارى، دورى كن و بى سبب و بدون تعجّب مخند.
حضرت خضر عليه السلام در آخرين سفارش خود به حضرت موسى عليه السلام گفت: محبوبترين كارها نزد خداوند سه كار است: ميانه روى هنگام رفاه، گذشت در هنگام قدرت، ومدارا با بندگان خدا. هيچ كس در دنيا با كسى مدارا نمى كند، مگر اينكه خداى متعال در روز قيامت با او مدارا مى كند؛ و ترس از خداوند متعال ريشه و اساس حكمت است.
خضر عليه السلام ـ آنگاه كه موسى عليه السلام به او گفت: مرا سفارشى كن ـ فرمود: به چيزى چنگ در زن كه با وجود آن، چيزى به تو زيان نزند و بى آن، هيچ چيز به تو سود نرساند. از خيره سرى، و رفتن در پى چيزى كه بدان نياز ندارى، و از خنده بى سبب دورى كن. اى پسر عمران! هيچ كس را به خاطر خطا سرزنش مكن و بر گناه خويش گريه كن .
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام ـ لموسى عليه السلام و هو آخِرُ وَصيَّتِهِ ـ : لا تُعَيِّرَنَّ أحَدا بذَنبٍ ، و إنَّ أحَبَّ الاُمُورِ إلَى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ ثَلاثَةٌ : القَصدُ في الجِدَةِ .حديث ، و العَفوُ في المَقدِرَةِ ، و الرِّفقُ بعِبادِ اللّه ِ ، و ما رَفَقَ أحَدٌ بأحَدٍ في الدُّنيا إلاّ رَفَقَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ بهِ يَومَ القِيامَةِ ، و رأسُ الحِكمَةِ مَخافَةُ اللّه ِ تباركَ و تعالى .حديث
خضر عليه السلام ـ در آخرين سفارش خود به موسى عليه السلام ـ فرمود : زنهار، هيچ كس را به گناهى سرزنش مكن و [بدان كه ]محبوبترين چيزها نزد خداوند عزّ و جلّ سه كار است: ميانه روى به گاه رفاه و آسايش، گذشت در عين داشتن قدرت [بر انتقام] و مدارا با بندگان خدا. هيچ كس در دنيا با كسى مدارا نكرد، مگر اينكه خداوند عزّ و جلّ در روز قيامت با او مدارا كند. و ترس از خداى تبارك و تعالى رأس حكمت است.
خضر عليه السلام ـ در سفارش هايش به موسى عليه السلام ـ فرمود : هرگز پر گو و ياوه گو مباش؛ زيرا پرگويى، دانايان را لكّه دار مى كند و بديهاى سبك مغزان را آشكار مى سازد.
حدیث روز

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛

در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646