کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش شوخى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى على! شوخى مكن كه ارج و احترامت از بين مى رود و دروغ مگو كه نورانيّتت از ميان مى رود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بنده به ايمان ناب نرسد، مگر آن گاه كه شوخى و دروغ را ترك گويد و مجادله را رها كند، هر چند حق با او باشد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب : ابو الحسن ـ از شركت كنندگان در پيمان عقبه و جنگ بدر ـ گويد : با رسول خدا صلى الله عليه و آله نشسته بوديم كه مردى [از جمع ما ]برخاست و رفت و كفش هايش را فراموش كرد. يك نفر آنها را برداشت و زير خود گذاشت. آن مرد برگشت و گفت: كفش هايم كو؟ افرادى كه آن جا نشسته بودند، گفتند: ما آنها را نديده ايم. مردى كه كفش ها را زير خود پنهان كرده بود، گفت: اين جاست. رسول خدا فرمود: ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟! مرد گفت: اى رسول خدا! به شوخى اين كار را كردم. پيامبر دو يا سه بار فرمود: ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ انسانى (مردى) شوخيى نكرد، مگر اين كه پاره اى از عقل خود را دور انداخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شوخى، كينه بر جاى مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شوخى را رها كن؛ زيرا شوخى بارور كننده كينه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه شوخى كند، سبك مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى را بذرى است و بذر دشمنى شوخى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفتِ ابّهت، شوخى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از شوخى بپرهيزيد؛ زيرا كه شوخى بدخواهى مى آورد و كينه بر جاى مى گذارد، و آن دشنام كوچك است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از شوخى بپرهيزيد؛ زيرا آبرو و وقار مردان را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه مردى را دوست داشتى، با او نه شوخى كن نه مجادله.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شوخى مكن، كه بر تو گستاخ مى شوند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شوخى، دشنام كوچك است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شوخى مكن؛ زيرا نورانيّتت از بين مى رود.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : از شوخى بپرهيز، كه نور ايمانت را مى برد و مردانگى تو را سبك مى گرداند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461