کتابخانه احادیث شیعه

ستمى كه بازخواست مى شود

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ظلم سه گونه است : ظلمى كه خداوند از آن نمى گذرد ··· اما ظلمى كه گذشت نمى شود، ستم بندگان به يكديگر است. خداوند تقاص هر كسى را از ديگرى مى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد : به عزّت و جلالم سوگند كه از ستمگر در دنيا و آخرت به طور قطع انتقام مى گيرم ، و از كسى هم كه ستمديده اى را ببيند و بتواند ياريش رساند و نرساند ، بى گمان انتقام مى گيرم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ فرمود : به عزّت و جلالم سوگند كه از ظلم هيچ ظالمى نگذرم ، گر چه زدن مشتى باشد ، يا كشيدن دستى يا شاخ زدن گوسفندِ شاخدارى به گوسفندى بى شاخ . خداوند تقاصّ بندگان را از يكديگر مى گيرد ، تا جايى كه هيچ كس به گردن ديگرى حق و مظلمه اى نداشته باشد ، آن گاه ايشان را براى حسابرسى مى فرستد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن ستمى كه بازخواست مى شود ، ستم بندگان به يكديگر است . قصاص آخرت بسيار سخت است؛ و آن زخم زدن با چاقو و ضربه زدن با تازيانه نيست ، بلكه اينها در مقابل آن قصاص ، بسيار كوچك و ناچيز است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزودى خداوند از كسى كه ظلم كرده است ، انتقام خواهد كشيد ؛ خوردنى را به خوردنى و آشاميدنى را به آشاميدنى ؛ با خوردنيهايى چون حنظل و نوشيدنيهايى چون صبر زرد .حديث و زهر .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : اما ظلمى كه خداوند عزّ و جلّ از آن صرف نظر نمى كند ، ديونى است كه مردم به گردن يكديگر دارند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461