عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فرمانبرى از خدا و آثار آن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طاعت خدا ، نور چشم است .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او ، نتوان رسيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به خداى سبحان ـ گفت : به خاطر تنهايى خود ، آفريدگان را نيافريدى و براى سود ، به كارشان نگرفتى ··· عصيانِ عاصيان ، از قدرت تو نكاهد و اطاعت فرمانبرداران ، بر پادشاهى تو نيفزايد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آفريدگان را در حالى بيافريد كه به طاعت آنان نيازى ندارد و از معصيت آنان در امان است ؛ زيرا نافرمانىِ نافرمانان به او زيان نمى زنَد و فرمانبرىِ فرمانبرداران به او سودى نمى رسانَد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به انسان ـ فرمود : در نعمتى كه براى تو پيش مى آورَد ، يا گناهى كه از تو مى پوشانَد ، يا بلايى كه از تو برمى گرداند ، لحظه اى از لطف او دور نبوده اى ؛ پس اگر فرمانش را برى چه خواهد كرد؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طاعت خدا ، غنيمت زيركان است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طاعت خدا ، پناهگاهى استوار است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا ، محكمترين رشته است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا ، خشم پروردگار را فرو مى نشاند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طاعت ، عزّت تنگ دست است ، صدقه ، گنج توانگر است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طاعت خدا ، كليد هر درستى است و مايه اصلاح هر گونه تباهى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبردار باش تا غنيمت برى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سزاوارترين مردم به رحمت خدا ، فرمانبردارترين آنهاست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با طاعت است كه بخت روى مى آورد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با طاعت است كه رستگارى حاصل مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به سوى طاعت بشتاب تا سعادتمند شوى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبرى از خدا را جامه زيرين خود قرار دهيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداى سبحان، طاعت [خود ]را غنيمتى قرار داده است كه مردمان زيرك و هوشيار به هنگام كوتاهى كردن نا توانان درمانده ، آن را از آنِ خود مى كنند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر نيرومندى ، در طاعت خداوند سبحان نيرومند باش و اگر ناتوانى در نافرمانى از خدا ، ناتوان باش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تا زمانى كه نفْسِ تو در راه فرمانبرى از خدا ياريت مى رساند ، او را گرامى دار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در طاعات خدا پايدارى ورزيد و به انجام كارهاى خير بشتابيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خير خواه ترين مردم كسى است كه نسبت به خود خير خواه تر و در برابر پروردگارش ، فرمانبردارترين مردم باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر نفْس خويش را به طاعت خدا گيرى ، آن را گرامى داشته اى و اگر در نافرمانى او به كار گيرى ، خوارش كرده اى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در همه حال خداى سبحان را اطاعت كن و دل خود را لحظه اى از بيم و اميد او تهى مدار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بر شما باد فرمانبردارى از كسى كه در شناخت او معذور نيستيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ محمّد صلى الله عليه و آله كسى است كه از خدا فرمان برد ، هرچند خويشاوند او نباشد و دشمنِ محمّد صلى الله عليه و آله كسى است كه خدا را نافرمانى كند ، اگر چه از خويشان نزديك او باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر آنچه را رفتگان شما ديده اند مى ديديد ، بي گمان بيتابى مى كرديد و مى هراسيديد و فرمان خدا را به گوش دل مى شنيديد و فرمان مى برديد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در نامه خود به حارث هَمْدانى ـ نوشت : در همه كارهايت فرمانبردار خدا باش ؛ زيرا كه فرمانبرى از خدا بر هر چيز ديگرى برترى دارد .

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : بار خدايا! بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست و ما را از كسانى قرار ده كه با توفيق خود راه طاعت و رسيدن به منازل و
مقامات نيكان را برايشان هموار كردى ؛ پس با خدمت به تو، حيات يافتند و مقرّب شدند و گرامى گشتند و آراسته گرديدند .

پرینت احادیث

امام هادى عليه السلام : هر كه آفريدگار را فرمان برد ، از خشم و ناخشنودى مخلوق پروايى به دل راه ندهد .

پرینت احادیث 

امام کاظم علیه السلام :

مَنْ اَتاهُ اَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِى حاجَةٍ فَاِنَّما هِىَ رَحْمَةٌ مِنَ اللّهِ ساقَهَا اللّهُ فَاِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوِلايَتِنا وَ هِىَ مَوْصُولَةٌ بِوِلايَةِ اللّهِ عَزَّوَجَلِّ؛
وقتى برادر مؤمنى نياز خود را به مؤمنى عرضه مى ‏كند اين عرضه نعمتى است از خداوند كه بسوى او فرستاده شده است پس اگر مؤمن نياز او را بر طرف نمايد اين كار او را به ولايت ما مى ‏رساند و او به ولايت خدا متّصل است.

بحارالأنوار: ج 74، ص 313

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3443