کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

شكيبايى و رسيدن به مقامات بلند

امام على عليه السلام : با شكيبايى خواسته ها دست يافتنى مى شوند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با شكيبايى است، كه مقامات بلند فراچنگ آيند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه براى [وصال به] خدا شكيبايى ورزد، به او مى رسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در خطبه شقشقيه ـ فرمود : و با خود انديشيدم كه آيا با دست تنها حمله كنم يا آن كه بر شرّ اين تيرگى شكيبا باشم . . . ديدم كه شكيبايى در اين جا خردمندانه تر است . پس ، صبورى كردم در حالى كه گويا در چشمانم خاشاك و در گلويم استخوانى است . . . و بر اين مدت دراز و اين محنت سخت صبر كردم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در شكايت از قريش ـ فرمود : [و قريش به من گفتند:] بدان كه گاه حق را مى گيرى و گاهى هم از آن محروم مى شوى . پس يا غمگنانه شكيبا باش و يا از اندوه بمير . . . من هم چشمِ خاشاك گرفته را بر هم نهادم و آب دهانم را همچون كسى كه استخوان در گلويش گير كرده باشد، فرو بردم و با فرو خوردن خشم، صبر كردم ؛ صبرى كه از حنظل تلخ تر و براى دل، از تيزى شمشير برّان، درد آورتر بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ آنگاه كه اصحاب جمل به سوى بصره حركت كردند ـ فرمود : اينان به خاطر ناخشنودى از خلافت من گِرد هم آمده اند . اما من تا زمانى كه براى اجتماع شما خطرى احساس نكنم ، شكيب مى ورزم .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461