کتابخانه احادیث شیعه

ختنه كردن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : روز هفتم [تولّد] ، فرزندتان را [با ختنه] پاك كنيد ؛ چرا كه مايه تميزى و پاكيزگى بيشتر و رويِش شتابنده ترِ گوشت است و زمين ، چهل روز از بول شخص ختنه نشده ، آلوده مى شود . حديث
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : روز هفتم [تولّد] ، فرزندانتان را ختنه كنيد ؛ چرا كه مايه پاكيزگى بيشتر و رويش زودتر گوشت است و زمين ، بول ختنه نشده را ناپسند مى دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ختنه كردن پسر ، از سنّت است ؛ ولى ختنه كردن دختر ، از سنّت نيست .
نمایش منبع
كتاب من لا يحضره الفقيه ـ به نقل از مرازم بن حكيم ـ : امام صادق عليه السلام ،
هنگام ختنه پسر بچّه فرمود : بگويد : «بار الها! اين ، سنّت تو و سنّت پيامبر توست ـ كه درودت بر او و خاندان او باد ـ ، و اين پيروى ما از تو و پيامبر توست ، به جهت خواست تو، و اراده تو، و حكم تو به كارى كه آن را خواسته اى و حكمى كه قطعى كرده اى و فرمانى كه به پايان برده اى . از اين رو ، به خاطر چيزى كه تو از من بدان آگاه ترى ، در ختنه و حجامت ، سوزندگى آهن را به او چشاندم . بار الها! پس او را از گناهان ، پاك و عمرش را طولانى و آسيب ها و دردها را از بدن و جسمش بگردان و بر دارايى او بيفزا و فقر را از او دفع كن . بى گمان ، تو مى دانى و ما نمى دانيم» .
[ در ادامه امام صادق عليه السلام] فرمود : هر كس اين دعا را هنگام ختنه فرزندش نخواند ، پيش از بلوغ بر او بخواند ؛ اگر آن را خوانْد ، او از تيزىِ آهن در كشته شدن و ديگر موارد ، ايمن خواهد شد .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از على بن يقطين ـ : از امام كاظم عليه السلام پرسيدم : ختنه پسر بچّه در روز هفتم [تولّد] از سنّت است يا مى توان آن را به تأخير انداخت ؟ و كدام برتر است ؟
فرمود : «در روز هفتم ، از سنّت است و اگر عقب بيفتد ، اشكالى ندارد» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام :

لَيسَ الحِميةُ أن ‏تَدَعَ الشيءَ أصلاً لاتَأكُلَهُ، ولكنَّ الحِميَةَ أن تَأكُلَ مِنَ الشيءِ وتُخَفِّفَ؛

پرهيز اين نيست كه چيزى را اصلاً نخورى، بلكه پرهيز آن است كه از هر چيزى سبُك بخورى.

کافی : ج8 ، ص291 ، ح443

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465