کتابخانه احادیث شیعه

حرف د ـ ذ

با مردم مدارا كن تا از شرّشان در امان ، و از مكرشان به سلامت باشى .
نمایش منبع
آنچه را به كارت نيايد ، رها كن و به كارى كه رستگارت كند ، مشغول شو.
نمایش منبع
بر بلنداى اهداف نرسد ، مگر كسى كه خود را مهذّب ساخته و با نفس خويش ، جهادها كرده باشد .
نمایش منبع
صاحب كَرَم ، كسى است كه خُلق و خويش زيبا ، براى هرگونه نعمتى سزاوار و در پيوند با خويشان ، پويا باشد .
نمایش منبع
صاحبان عيب دوست دارند عيب هاى مردم فاش شود تا مجال عذرخواهى از عيب هايشان فراخ شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امیر المؤمنین علی علیه السلام:

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛

قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838