کتابخانه احادیث شیعه

32. بهداشت

صفحه اختصاصي حديث و آيات اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الُمُتَطَهّرينَ؛ حديث
خداوند توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست مى دارد.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: إِنَّ اللّه َ تَعالى جَميلٌ يُحِبُّ الْجَمالَ، سَخىٌّ يُحِبُّ السَّخاءَ، نَظيفٌ يُحِبُّالنَّظافَةَ؛
خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد،پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد. حديث
نمایش منبع
خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد، زيرا كه خداى متعال اسلام رابرپايه پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نمى رود، مگر كسى كه پاكيزه باشد. حديث
نمایش منبع
زيد بن خالد جُهَنى: پيامبر خدا صلي الله عليه و آله از هيچ نمازى به نماز ديگر مشغول نمى شدند،مگر اين كه در اين فاصله مسواك مى زدند. حديث
نمایش منبع
لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى كند و باعث پاكيزگى نماز است. حديث
نمایش منبع
اين بدن ها را پاكيزه كنيد، خداوند پاكيزه تان كند، زيرا هيچ بنده اى نيست كه شب بابدنى پاكيزه بخوابد مگر اين كه فرشته اى در جامه او با وى مى خوابد و هيچ لحظه اى ازشب از اين پهلو به آن پهلو نمى شود، مگر اين كه آن فرشته مى گويد: خدايا بنده ات رابيامرز، زيرا كه با بدنى پاكيزه خوابيده است. حديث
نمایش منبع
خلال كنيد، چرا كه دهان را تميز مى كند و مايه سلامت لثه است. حديث
نمایش منبع
مسواك زدن دوازده فايده دارد: دهان را پاكيزه، خداوند را خشنود، دندان هارا سفيد، جرم دندان ها را پاك، بلغم را كم، غذا را مطبوع، حسنات را چندينبرابر مى كند، به سنت عمل مى شود، فرشتگان حضور پيدا مى كنند، لثه محكم مى شود،بر گذرگاه تلاوت قرآن مى گذرد و دو ركعت نماز با مسواك، نزد خداوند محبوب تراست از هفتاد ركعت نماز بى مسواك. حديث
نمایش منبع
كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را بلند نكند؛ چراكه شيطان (ميكروب) اين نقاط را پناهگاه خود قرار داده، و زير موها پنهان مى شود. حديث
نمایش منبع
كعبه از زجرى كه از بوى بد نفس هاى مشركين مى كشيد، به درگاه خداوند شكايتنمود، خداوند به آن وحى كرد، تو را مژده باد كه بجاى اينان كسانى را جايگزين مى كنمكه با شاخه هاى درخت خلال مى كنند. هنگامى كه خداوند حضرت محمد صلي الله عليه و آله را مبعوثفرمود، توسط جبرئيل سفارش مسواك و خلال كردن را به او وحى كرد. حديث
نمایش منبع
كوتاه كردن ناخن، از آن رو لازم است كه پناهگاه شيطان است و فراموشى مى آورد. حديث
نمایش منبع
از حقوق ميهمان است كه ميزبان او را احترام كند و برايش خلال دندان فراهم نمايد. حديث
نمایش منبع
چه خوب جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى برد. حديث
نمایش منبع
جابر بن عبداللّه : رسول خدا صلي الله عليه و آله نزد ما آمد و چشمش به مردى افتاد كه موهايشژوليده و در هم بود. فرمودند: آيا اين مرد چيزى پيدا نكرد كه با آن موهاى خود را مرتبكند؟ و مرد ديگرى را ديدند كه لباس هاى چركين به تن داشت، فرمودند: آيا اين مردآبى پيدا نكرده كه لباسش را بشويد؟ حديث
نمایش منبع
هر كس با آبى غسل كند كه پيش تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود،كسى را جز خود سرزنش نكند. حديث
نمایش منبع
حنا، بوى بد عرق را از بين مى برد، چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزندرا زيبا مى كند. حديث
نمایش منبع
خداوند زيبايى و خودآرايى را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بيزار است.هرگاه خداوند به بنده اى نعمتى بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببيند.عرض شد: چگونه؟ فرمودند: لباس تميز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه اش راگچكارى كند، جلوى در حياط خود را جارو كند، حتى روشن كردن چراغ قبل از غروبخورشيد فقر را مى برد و روزى را زياد مى كند. حديث
نمایش منبع
چه خوب مسواكى است زيتون! از درختى پر خير و بركت كه دهان را خوشبو مى كندو جِرم دندان را از ميان مى برد. اين مسواك من و پيامبران پيش از من است. حديث
نمایش منبع
هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند. حديث
نمایش منبع
سرمه سياه بِكشيد، چرا كه ديده را جلا مى دهد، مژه ها را مى روياند، دهان را خوشبومى كند و بر توان جنسى مى افزايد. حديث
نمایش منبع
خانه هاى خود را از تار عنكبوت پاك كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى آورد. حديث
نمایش منبع
زباله را شب در خانه هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقلكنيد، زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است. حديث
نمایش منبع
هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد، آن را با آب بشوييد و يا درآب فرو بريد. حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله مردى را ديدند كه موهاى ژوليده و جامه اى چركين و سر و وضع نامرتّبىداشت، فرمودند: بهره بردن از نعمت هاى خدا و آشكار ساختن نعمت جزء دين است. حديث
نمایش منبع
جارو كردن اتاق ها فقر را از بين مى برد. حديث
نمایش منبع
بعضى از شما از خبرِ آسمان مى پرسند، در حالى كه ناخن هاى خود را به مانندچنگال پرندگان، وا مى گذارند كه در آنها جنابت، آلودگى و چرك، جاى مى گيرد. حديث
نمایش منبع
شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل، باعث جلب روزى مى شود. حديث
نمایش منبع
خودتان را با آب، از بوى بدى كه ديگران را آزار مى دهد، پاك كنيد و اين كار راپيوسته انجام دهيد؛ چرا كه خداوند، از بنده آلوده اى كه هر كس با او بنشيند، بينى اش رااز [بوى بد] وى مى گيرد، نفرت دارد. حديث
نمایش منبع
زباله را پشت در (حياط) جمع نكنيد، زيرا كه لانه شيطان مى شود. حديث
نمایش منبع
شما را چه شده است وقتى بر من وارد مى شويد، مى بينمتان كه دندان هايتان جرمگرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمى زنيد. حديث
نمایش منبع
در هر جمعه، اندكى از سبيل و ناخن هاى خود را بگير، و اگر هم چيزى وجود نداشتهباشد، آن را (كمى) بساى، [كه در اين صورت] ديوانگى، جذام و پيسى به تو نمى رسد. حديث
نمایش منبع
لباس، [خدا را] تسبيح مى گويد و هرگاه كثيف شود از تسبيح باز مى ماند. حديث
نمایش منبع
شستن دست قبل از غذا، فقر را و پس از غذا، غم و اندوه را برطرف مى كند و به چشمسلامتى مى بخشد. حديث
نمایش منبع
سزاوار است هر يك از شما در دهان و بينى زياد آب بچرخاند، چرا كه اين كار، مايهآمرزش شما و گريزِ شيطان است. حديث
نمایش منبع
خانه هاى عنكبوتى كه در اتاق هاى شماست، لانه شياطين است. حديث
نمایش منبع
مبادا كسى (در حمام) پاى خود را سفال (سنگ پا) بكشد، زيرا اين كارجذام مى آورد. حديث
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله: برادرم عيسى، از شهرى عبور كرد و ديد كه مردمش رنگچهره هايشان زرد و چشم هايشان كبود است. آنان از بيمارى هايى كه داشتند، نزد وىاظهار ناراحتى كردند. عيسى عليه السلامگفت: درمانتان همراهتان است. شما هنگامى كه گوشتمى خوريد، آن را ناشسته مى پزيد، در حالى كه هيچ چيزى بدون نوعى جنابت از دنيانمى رود. از آن پس، گوشت هاى مصرفى خود را شستند و در نتيجه بيمارى هايشان ازميان رفت. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام:

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646