کتابخانه احادیث شیعه

23. خير دو جهان

صفحه اختصاصي حديث و آيات مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مالَهُ فِى الآْخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ؛ حديث
هر كس حاصل زراعت آخرت را بخواهد، به كشت او (در دو جهان) افزايش مى دهيم و هر كس تنها حاصل كشت دنيا را بخواهد، كمى از آن به او مى دهيم، اما در آخرت هيچ بهره اى ندارد.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله : خَيْرُ الدُّنْيا وَ الآْخِرَةِ مَعَ العِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنْيا وَ الآْخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ ؛
خير دنيا و آخرت با دانش و شرّ دنيا و آخرت با نادانى است. حديث
نمایش منبع
هر كس تقوا روزى اش شود، خير دنيا و آخرت روزى او شده است. حديث
نمایش منبع
به هر كس در دنيا چهار خصلت داده شود، خير دنيا و آخرت به او داده شده و بهرهخويش را از آن دو بر گرفته است: تقوايى كه او را از حرام هاى خدا باز دارد، اخلاق خوشىكه با آن در ميان مردم زندگى كند، حلمى كه با آن جهالت نادان را از خود دور سازد وزنى شايسته كه در كار دنيا و آخرت او را يارى رساند. حديث
نمایش منبع
مردى نزد سرور ما رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد و عرض كرد: به من اخلاقى بياموزيد كه خيردنيا و آخرت در آن جمع باشد، حضرت فرمودند: دروغ نگو. حديث
نمایش منبع
هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد، او را بى رغبت به دنيا، آگاه در دين و داناى بهعيوبش مى گرداند؛ به چنين كسى خير دنيا و آخرت داده شده است. حديث
نمایش منبع
به آن كه جز او خدايى نيست سوگند، خير دنيا و آخرت به مؤمنى داده نشد، مگر بهسبب خوش گمانى و اميدوارى او به خدا و خوش اخلاقى و خوددارى از غيبت مؤمنان. حديث
نمایش منبع
به راستى خير دنيا و آخرت روزىِ كسى مى گردد كه از سه ويژگى برخوردار باشد:خشنودى به مقدرات، صبر در بلا و شكر در آسايش. حديث
نمایش منبع
شما را سفارش مى كنم به تقواى الهى، كه گردآورنده خير است و هيچ خيرى جز آننيست، به وسيله تقوا خيرهايى از دنيا و آخرت نصيب انسان مى شود كه با غير آننمى شود. حديث
نمایش منبع
شخصى از امام كاظم صلي الله عليه و آله درخواست نمود كه در كلامى كوتاه، چيزى به او بياموزد كهبا آن خير دنيا و آخرت را به دست آورد. حضرت فرمودند: خشمگين مشو. حديث
نمایش منبع
هر چيزى كه با مدارا همراه شد، زيبا گرديد و هر چيزى كه با ناسازگارى همراه شد،زشت گرديد. پس هر كس اهل مدارا شد، از خير دنيا و آخرت برخوردار گرديد و هر كساز مدارا محروم ماند، از خير دنيا و آخرت بى بهره مانده است. حديث
نمایش منبع
خداوند مى فرمايد: هرگاه بخواهم، خير دنيا و آخرت را نصيب مسلمانى كنمبراى او قلبى خاشع، زبانى ذاكر و بدنى صبور در برابر بلا قرار مى دهم و به او زنى مؤمنمى دهم كه هرگاه به او نظر كند، شادش نمايد و هرگاه غايب گردد حافظ ناموس و مال اوباشد. حديث
نمایش منبع
دو خصلت است كه به هر كس داده شد، خير دنيا و آخرت به او داده شده است: هرگاهگرفتار شد صبر نمايد و هرگاه به او عطا شد شكرگزارى كند. حديث
نمایش منبع
رسول خدا فرمود: همانا جبرائيل روح الأمين از طرف پروردگار عالميان بر من نازلشد و گفت اى محمد: تو را به خوش اخلاقى سفارش مى كنم، به درستى كه بد اخلاقىخير دنيا و آخرت را از بين مى برد، آگاه باش! به راستى كه شبيه ترين شما به من، خوشاخلاق ترين شماست. حديث
نمایش منبع
چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده: راستگويى،امانتدارى، حلال خورى و خوش اخلاقى. حديث
نمایش منبع
آيا شما را به بهترين اخلاق دنيا و آخرت راهنمايى نكنم؟ رابطه با كسى است كه با توقطع رابطه كرده، بخشش به كسى كه از تو دريغ نموده و عفو كسى كه به تو ظلم كرده است. حديث
نمایش منبع
آيا شما را از بهترين اخلاق اهل دنيا و آخرت خبر ندهم؟ عرض كردند: چرا؟ اىرسول خدا! حضرت فرمودند: آشكارا سلام كردن به همگان. حديث
نمایش منبع
اى على! به خانواده خود خدمت نمى كند، مگر مرد بسيار راستگو يا شهيد يا مردىكه خداوند خير دنيا و آخرت را براى او مى خواهد. حديث
نمایش منبع
شوهرت را اطاعت كن تا خير دنيا و آخرت تو را كفايت كند و به پدر و مادرت نيكى كن تا خير خانه ات زياد شود. حديث
نمایش منبع
ذكر «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه ِ الْعَلىِّ الْعَظيم» را بسيار بگوييد: زيرا كه آن، دارايىبهشت است و هر كس آن را بسيار بگويد خداوند به او مى نگرد و هر كس خدا به او بنگردبه خير دنيا و آخرت دست يافته است. حديث
نمایش منبع
هر كس تقواى الهى پيشه كند، خود را به خواست خداوند از آتش حفظ كرده و بههمه خير دنيا و آخرت دست يافته است. حديث
نمایش منبع
مردى به پدرم امام حسين عليه السلام نوشت: سرورم! مرا از خير دنيا و آخرت آگاه كنيد. امام در جواب نوشتند: به نام خداوند مهر گستر مهربان: هر كس در طلب رضاى خداوندباشد، هر چند با ناخرسندى مردم، خداوند او را از مردم بى نياز مى كند، و هر كس درطلب رضاى مردم باشد، هر چند با ناخرسندى خداوند، خداوند او را به مردم وامى گذارد. والسَّلام حديث
نمایش منبع
آيا شما را از چيزى با خبر سازم كه در آن خير دنيا و آخرت است و آنگاه كه دچار غم واندوه شديد با آن خدا را بخوانيد و او شما را نجات بخشد؟ گفتند: آرى اى رسول خدا!حضرت فرمودند: بگوييد «لا اله الا اللّه ربنا لا نشرك به شيئا» سپس هر چه در نظرداشتيد از خدا بخواهيد. حديث
نمایش منبع
هر كس درِ درخواستى از مردم را به روى خود باز كند، خداوند براى او درِ فقرى را در دنيا و آخرت باز مى كند و هر كس درِ بخششى را براى مردم به خاطر خدا باز كند،خداوند او را خير دنيا و آخرت عطا مى فرمايد. حديث
نمایش منبع
هر كس با وضو و با ياد خدا به رخت خواب برود و خوابش ببرد، در هر ساعتى از شب كهبيدار گردد و از خدا چيزى از خير دنيا و آخرت بخواهد، خداوند آن را به او عطا فرمايد. حديث
نمایش منبع
هر كس حديث را براى بهره دنيا بخواهد، در آخرت بهره اى نخواهد داشت و هر كسبراى خير آخرت بخواهد، خداوند به او خير دنيا و آخرت عطا فرمايد. حديث
نمایش منبع
هر كس دين روزى او شود، براستى خير دنيا و آخرت روزى او شده است. حديث
نمایش منبع
سوره يس در تورات «مُعِمَّه» خوانده مى شود كه براى صاحب خود خير دنيا و آخرترا جمع مى كند و از او بلاى دنيا و آخرت را دور مى كند و وحشت هاى آخرت را دفع مى كند. حديث
نمایش منبع
قطعا هر كس به خاطر ترس از دست دادن نعمتى يا گرفتار شدن به بلايى ناگهانىو يا از دست دادن سلامتى بگويد: «اى زنده، اى پابرجا، اى يكتا، اى بزرگ،اى نيكوكار، اى بزرگوار، اى مهربان، اى بى نياز! نعمتت را بر ما كامل كن و بخششترا ارزانى ما كن و لباس عافيت را بر تن ما بپوشان» خداوند، خير دنيا و آخرت به اوعطا مى فرمايد. حديث
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات 35 امام على عليه السلام : اَحْسِنْ يُحْسَنْ اِلَيْكَ، اِرْحَمْ تُرْحَمْ، قُلْ خَيْرا تُذْكَرْ بِخَيْرٍ، اِجْتَنِبِ الْغيبَةَفَاِنَّها اِدامُ كِلابِ النّارِ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَ نَّهُ وُلِـدَ مِنْ حَلالٍ وَ هُوَ يأكُلُ لُحُومَ النّاسِ بِالْغيبَةِوَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَ نَّهُ وُلِـدَ مِنْ حَلالٍ وَ هُوَ يُبْغِضُنى وَ يُبْغِضُ الاَئِمَةَ مِن وُلْدى وَكَذَبَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلالٍ وَ هُوَ يُحِبُّ الزِّنا وَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يَعْرِفُ اللّه َ وَ هُوَمُجْتَرِى ءٌ عَلى مَعاصِى اللّه ِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ... صِلْ رَحِمَكَ يَزيدُ اللّه ُ فى عُمُرِكَ وَ حَسِّنْخُلُقَكَ يُخَفِّفِ اللّه ُ حِسابَكَ، اِنْ سَرَّكَ اَنْ تَـكونَ مَعِىَ يَوْمَ الْقيامَةِ فَلا تَـكُنْ لِلظّالِمينَمُعينا، مَنْ اَحَبَّنا كانَ مَعَنا يَوْمَ الْقيامَةِ وَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَحَبَّ حَجَرا لَحَشَرَهُ اللّه ُ مَعَهُ، ايّاكَاَنْ تَتَزَيَّنَ لِلنّاسِ وَ تُبارِزَ اللّه َ بِالْمَعاصى فَيُفْظِحَكَ اللّه ُ يَوْمَ تَلْقاهُ، اِحْفَظْ عَنّى ما اَقولُ لَكَتَنَلْ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ؛
خوبى كن تا با تو خوبى شود، رحم كن تارحمت كنند، خوب بگو تا به خوبى يادتكنند، از غيبت دورى كن كه خورش سگان دوزخ است، دروغ گفته كسى كه گمان داردحلال زاده است و با غيبت كردن گوشت مردم را مى خورد، دروغ گفته كسى كه گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و امامان از اولاد من است، دروغ گفته كسى كه گمان داردحلال زاده است و زنا را دوست دارد و دروغ مى گويد كسى كه گمان مى كند خدا رامى شناسد و بر نافرمانى خدا شب و روز جسور است... صله رحم كن تا خدا عمرت رابيفزايد، خوش اخلاق باش تا خداوند حسابت را سبك گيرد، اگر مى خواهى روز قيامت بامن باشى، ياور ستمكاران مباش، هر كس ما را دوست دارد روز قيامت با ما است و اگركسى سنگى را دوست بدارد با او محشور گردد، مبادا خود را براى مردم بيارايى و بهنافرمانى خدا برآيى، تا خدا روزى كه ملاقاتش كنى رسوايت كند، آنچه به تو گفتمنگهدار تا به خير دنيا و آخرت رسى. حديث
نمایش منبع
اگر مى خواهى ديدگان تو روشن شود و به خير دنيا و آخرت دست يابى، طمع خود رااز آنچه در دست مردم است قطع كن و خود را از ميرندگان بشمار و گمان نكن كه از كسىبهترى و زبان خود را نگه دار همان گونه كه مال خود را نگه مى دارى. حديث
نمایش منبع
هر كس كه خداوند محبت امامان از اهل بيت مرا نصيب او كرده بى گمان به خير دنيا وآخرت دست يافته و بدون شك در بهشت خواهد بود، پس هيچ يك (از شيعيان) نبايددر اين كه اهل بهشت است شك كند؛ زيرا در دوستى اهل بيت من بيست ويژگى است كهده مورد آن در دنيا و ده مورد آن در آخرت است. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

المالُ مادَّةُ الشَّهَواتِ؛

مال، مايه شهوت‏هاست.

نهج البلاغه، حکمت 58

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838