کتابخانه احادیث شیعه

بخشنده

الكافى : خداوند عزّ و جلّ به موسى عليه السلام وحى فرمود كه : سامرى را نكش ؛ زيرا او سخاوتمند است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شخص بخشنده به خدا و مردم و بهشت نزديك است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به عدىّ پسر حاتم طايى ـ فرمود : عذاب سخت از پدرت به خاطر سخاوتش دفع شد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : جوانِ سخاوتمند خوش اخلاق، نزد خداوند متعال، از پير مردِ بخيلِ عابدِ بد اخلاق محبوب تر است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بخشندگى، يكى از درختان بهشت است كه شاخه هاى آن در دنيا آويزان است . بنا بر اين ، هر كه بخشنده باشد، به يكى از شاخه هاى آن آويزان شده و آن شاخه او را به طرف بهشت مى كشاند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از خطاى شخص بخشنده درگذريد ؛ زيرا هر بار بلغزد ، خداوند دست او را مى گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سروران مردم در دنيا بخشندگانند و در آخرت پرهيزگاران .
نمایش منبع
الاختصاص : روايت شده كه اسيرانى را نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردند . آن حضرت به امير مؤمنان عليه السلام دستور داد گردنشان را بزند و سپس فرمود يك نفر از آنان را جدا كند و او را نكشد . آن مرد گفت : چرا مرا از دوستانم جدا كردى، در حالى كه گناه همه ما يكسان است؟ پيامبر فرمود : خداوند عزّ و جلّ به من وحى فرمود كه تو سخاوتمند قوم خود هستى و تو را نكشم . مرد گفت : پس من نيز گواهى مى دهم كه خدايى جز اللّه نيست و تو رسول خدا هستى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نابخرد بخشنده، برتر از عابد خسيس است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : جوانِ بخشنده آلوده به گناهان، نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر از پير مردِ عابد خسيس است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى اسلام را به عنوان دين شما پسنديد ، پس با بخشندگى و خوش خويى به خوبى همراهى اش كنيد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بهترين افراد شما ، بخشندگان شمايند و بدترينتان ، بخيلانتان .
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : :

مَنْ لم يُغفَرْ لَهُ في شَهرِ رمضانَ ففِي أيِّ شهرٍ يُغفَرُ لَهُ ؟!

كسى كه در رمضان آمرزيده نشود، در كدام ماه آمرزيده می‌شود؟!

الأمالي للصدوق : 107/79

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3488