کتابخانه احادیث شیعه

مَثَل مرگ و رستاخيز

امام باقر عليه السلام :در نصايح لقمان به پسرش است كه گفت : «اى پسرم! اگر درباره مرگْ ترديد دارى، خواب را از خود ، دور كن ـ كه نخواهى توانست ـ و اگر درباره رستاخيزْ ترديد دارى، بيدار شدن از خواب را از خود دور كن ـ كه نخواهى توانست ـ ؛ زيرا اگر انديشه كنى ، مى دانى كه جان تو در دست ديگرى است و همانا خواب ، به منزله مرگ است و بيدارى پس از خواب ، به منزله بر انگيخته شدن پس از مرگ» .
نمایش منبع
تنبيه الخواطر ـ در آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! تو همان گونه كه مى خوابى، مى ميرى و همان گونه كه بيدار مى شوى، بر انگيخته مى گردى .
نمایش منبع
الدعاء ، طبرانى ـ به نقل از حسن حديث ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! اگر به رستاخيز يقين ندارى، پس هر گاه خوابيدى ، بيدار نشو ؛ زيرا تو همان گونه كه بيدار مى شوى ، بر انگيخته خواهى شد.
نمایش منبع
أعلام الدين :لقمان به پسرش سفارش كرد و گفت : « . . . اى پسرم! بدان كه مرگ براى مؤمن، مانند يك لحظه خوابيدن است و بر انگيخته شدن او ، مانند بيدارى از همان خواب است. پس اين سفارش را از من بپذير و آن را پيش چشمان خود قرار بده . خداوند ، جانشين من بر توست و او براى ما كافى است و وكيل خوبى است» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام ::

مَن تَعَلَّمَ للّه‏ِِ و عَمِلَ للّه‏ِِ و عَلَّمَ للّه‏ِِ دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما، فقيلَ: تَعَلَّمَ للّه‏ِِ، و عَمِلَ للّه‏ِِ، و عَلَّمَ للّه‏ِِ !؛

هر كه براى خدا علم بياموزد و براى خدا [به آن] عمل كند و براى خدا به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها از او به بزرگى ياد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد!.

الأمالي للطوسي: 167/280


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646