کتابخانه احادیث شیعه

ادبِ دانش آموزى

امام صادق عليه السلام :لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! دانش را براى فخر فروشى نزد دانشمندان يا نزاع با سفيهان يا زينت مجالس ، نياموز و همچنين ، دانش را از سرِ بى رغبتى به آن و تمايل به نادانى ، رها نكن» .
نمایش منبع
جامع بيان العلم وفضله:همانا لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! دانش را براى سه چيز نياموز، و براى سه چيز رها نكن: براى كشمكش و فخر فروشى و ريا ، آن را نياموز، و به خاطر بى رغبتى به آن و حيا از مردم و رضايت به نادانى، آن را رها نكن» .
نمایش منبع
الدرّ المنثور ـ به نقل از محمّد بن واسع ـ : لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! آنچه را كه نمى دانى ، نياموز ، تا وقتى كه به آنچه مى دانى، عمل كنى» .
نمایش منبع
تنبيه الخواطر:لقمان به پسرش گفت: «با دانشمندان مجادله نكن ، كه منفورت مى كنند» .
نمایش منبع
جامع بيان العلم وفضله :از لقمان يا عيسى عليهماالسلام نقل شده است: «همان طورى كه پادشاهان ، حكمت را براى شما وا گذاشته اند. شما نيز دنيا را برايشان وا گذاريد» .
نمایش منبع
محبوب القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! خوشا به حال كسى كه به دانش خويش سود برَد ، و هر سخنى را بشنود و خوبش را پيروى كند . و واى بر كسى كه [حقيقت] برايش روشن گشته ، ولى گم راهى را بر هدايت ترجيح دهد!» .
نمایش منبع
روح المعانى:لقمان به پسرش گفت : «تا وقتى كه به دانسته هاى پيشين خود عمل نكرده اى ، در يادگيرىِ آنچه نمى دانى ، خيرى نيست ؛ چرا كه مَثَل آن، مَثَل كسى است كه هيزمى را جمع كرده و يك بسته آن را بر مى دارد و در حالى كه ناتوان از حمل آن است، يك بسته ديگر بر آن مى افزايد» .
نمایش منبع
محبوب القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! از آنچه خداى متعال به تو آموخته، بهره ببر، و همانا از دانش، كسى بهره مى برد كه از آن پيروى كند، و كسى كه آن را بياموزد و رها كند، از آن سود نمى برد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن مجتبی علیه السلام:

قيلَ فَمَا الفَقرُ؟ قالَ: شَرَهُ النَّفسِ إلى كُلِّ شَيءِ؛

پرسيدند: فقر چيست؟ فرمود: «آزمندى نفس به هر چيز».

گزیده تحف العقول، ح83


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646