کتابخانه احادیث شیعه

بانک حدیث روز

اظهار نعمت

امام صادق علیه السلام : :من خوش ندارم كه كسى‏ نعمتى از خدا داشته باشد و آن را اظهار نكند. .

نمایش منبع

بزرگترين توانگرى

امام على عليه ‏السلام : :بزرگترين توانگرى، چشم نداشتن ‏به مال مردم است. .

نمایش منبع

انتظار دولت یار

امیر المؤمنین علی علیه السلام : :آن كه منتظر امر ما (دولت و حكومت اهل بيت) باشد همچون كسى است كه در راه خدا، به خون خود درغلتد. .

نمایش منبع

وسعت رزق و روزی

امام صادق علیه السلام : :نيكوكارى روزى را زياد مى ‏كند. .

نمایش منبع

برترین ادب

امام على عليه‏ السلام : :بهترين ادب آن است كه از خود آغاز كنى. .

نمایش منبع

شناخت زمانه

امام صادق عليه ‏السلام : :كسى كه زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگيرد. .

نمایش منبع

روز درختکاری

امام صادق عليه‏ السلام : :كشت كنيد و درخت بنشانيد؛ به خدا قسم آدميان كارى برتر و پاك‏تر از اين نكرده‏ اند. .

نمایش منبع

راز طول عمر

امام صادق علیه السلام:ما، غير از صله رحم، چيزى نمى ‏شناسيم كه بر عمر بيفزايد، تا آن‏جا كه گاهى عمر كسی سه سال است، و وقتى كه اهل صله رحم مى ‏شود، خداوند هم سى سال بر عمرش مى‏ افزايد و آن را سى و سه سال مى‏ كند و گاهى عمر كسى سى و سه سال است و قطع رحم مى‏ كند و خداوند هم سى سال از عمر او مى‏ كاهد و عمرش را به سه سال، كاهش مى‏ دهد.

نمایش منبع

محاسبه نفس

امام علی عليه ‏السلام : :هر كه به محاسبه نفْس خود پردازد به عيبهايش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد وگناهان را جبران كند و عيبها را برطرف سازد. .

نمایش منبع

امان اهل زمین

امام مهدى عليه ‏السلام : :چگونگى بهره‏مند شدن از من در روزگار غيبتم همچون بهره‏ مند شدن از خورشيد است، آنگاه كه در پس ابر از ديدگان پنهان مى‏شود. من مايه امان زمينيانم همچنان كه ستارگانْ مايه امان آسمانيان هستند. .

نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

اِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَما تَمَلُّ الاَْبْدانُ فَابْتَغُوا لَها طَرائِفَ الْحِكَمِ؛

دلهـا نـيـز مانند بدنها خـسـتـه مـى گـردد، بـراى آسـايـش دل، در پى حكمت هاى نو و طرفه برآييد.

نهج البلاغه : حکمت 89، ص 1127

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838