کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

احادیث امام مهدی علیه السلام82 حدیث

امام مهدى عليه السلام :دختر رسول خدا (فاطمه) براى من سرمشقى نيكو است .
امام مهدى عليه السلام :خداوند محمّد را برانگيخت تا رحمتى براى جهانيان باشد و نعمت خود را تمام كند .
امام مهدى عليه السلام :من مايه امان اهل زمينم ؛ چنان كه ستارگان مايه امان اهل آسمان اند .
امام مهدى عليه السلام :من يادگار خدا در زمين و جانشين و حجّت او بر شما هستم .
امام مهدى عليه السلام : چگونگى بهره مندى از وجود من در دوران غيبتم ، همچون بهره اى است كه از خورشيد مى برند ، آن گاه كه ابر آن را از ديدگان نهان مى كند .
امام مهدى عليه السلام :منم كه زمين را از عدالت لبريز مى كنم ، چنان كه از ستم آكنده است .
امام مهدى عليه السلام :زمين از حجّتى آشكار يا نهان خالى نيست .
امام مهدى عليه السلام :هر يك از شما بايد كارى كند كه با آن به محبّت ما نزديك شود .
امام مهدى عليه السلام :هيچ چيز مانند نماز ، بينى شيطان را به خاك نمى مالد .
امام مهدى عليه السلام :گرايش خود را به ما ، با دوست داشتن سنّت روشن همراه كنيد .
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

رُبَّ كَلامٍ جَـوابُهُ السُّـكُوتُ؛

چه بسا سخنى كه پاسخ آن، « سكوت » است.

غررالحكم: ج4، ص64


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646