کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

احادیث امام جواد علیه السلام166 حدیث

امام جواد عليه السلام :روزگار رازهاى نهان را بر تو آشكار مى كند .
امام جواد عليه السلام :من از نهان و آشكار شما و فرجامى كه به سوى آن مى رويد ، آگاه ترم .
امام جواد عليه السلام :بدان كه از ديد خداوند پنهان نيستى ، پس بنگر چگونه اى .
امام جواد عليه السلام :هر كه كار زشتى را نيك بشمارد ، در آن كار شريك است .
امام جواد عليه السلام :آن كه به غير خداوند روى آورد ، خداوند به همو واگذارش كند .
امام جواد عليه السلام :آن كه از هواى نفس خود پيروى كند ، آرزوى دشمنش را برآورده است .
امام جواد عليه السلام :شتاب مكن تا برسى يا نزديك شوى .
امام جواد عليه السلام :در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .
امام جواد عليه السلام :تأخير در توبه كردن فريب خوردن است .
امام جواد عليه السلام :آن كه سازش و مدارا را ترك كند ، ناگوارى به او روى آورد .
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام:

خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، و تُضعِفُ اليَقينَ؛

معاشرت با دنياپرستان دين را عيبناك و يقين را سست مى‏ كند.

غرر الحكم : ح5072


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646