کتابخانه احادیث شیعه

چهل حدیث « معاشرت »

بخش اوّل: معاشرت با مردم
بخش دوم: معاشرت با پدر و مادر
بخش سوم: معاشرت با فرزندان
بخش چهارم: معاشرت با خويشاوندان
بخش پنجم: معاشرت با دوستان
بخش ششم: معاشرت با زيردستان و خدمتكار
بخش هشتم: معاشرت با يتيمان و بيماران و ضعيفان
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام:

مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛

هر كه جوياى رياست باشد، نابود شود.

الكافي : 2/297/2

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838