کتابخانه احادیث شیعه

درود فرستادن بر پيامبر

امام على عليه السلام : هرگاه از خداى سبحان حاجتى دارى ، ابتدا درخواست درود فرستادن بر پيامبرش را بكن، سپس حاجتت را بخواه؛ زيرا خداوند ، كريم تر از آن است كه دو حاجت از او خواسته شود و يكى را برآورَد و ديگرى را برنياورد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركس صد مرتبه بگويد: «پروردگارا ! بر محمّد وآل محمّد ، درود فرست»، صد حاجت او برآورده شود، سى تا براى دنيا و بقيه براى آخرت.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از مُرازم ـ : امام صادق عليه السلام فرمود: مردى نزد پيامبر خدا آمد و گفت: اى پيامبر خدا! من ، يكْ سومِ دعاهاى خود را براى تو قرار دادم .
حضرت فرمود: «خوب است».
دوباره گفت: اى پيامبر خدا ! من ، نيمى از دعاهايم را براى تو قرار دادم .
فرمود: «اين بهتر ، است».
باز گفت: من ، همه دعاهايم را به تو اختصاص دادم .
پيامبر فرمود صلي الله عليه و آله : «در اين صورت ، خداوند خواسته هاى دنيا و آخرتت را برآورده مى سازد».
مردى به امام صادق عليه السلام گفت: خداوند ، كارهايت را به سامان كند! چگونه مى شود كسى دعايش را براى پيامبر خدا قرار دهد؟
امام صادق عليه السلام فرمود: «چيزى از خداوند درخواست نكند ، مگر اين كه با درود فرستادن بر محمّد و خاندان او آغاز كند».
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله: :

ثَلاثَةٌ يَفرَحُ بِهِنَّ الجِسمُ و يَربو: الطّيبُ، ولِباسُ اللَّيِّنِ، وشُربُ العَسَلِ؛

سه چيز است كه بدن با آن، شاداب و سرزنده مى‏‌شود: بوى خوش، لباس نرم و خوردن عسل

طبّ النبيّ صلی الله علیه و آله : ص 6

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465