کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دنيا براى غير دنيا آفريده شده است

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : شما براى آخرت آفريده شده ايد و دنيا براى شما آفريده شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در يكى از خطبه هايش ـ : بنده مؤمن بايد از خود براى خود بهره گيرد و از دنياى خود براى آخرتش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا ، براى غيرِ خود آفريده شده و براى خودش آفريده نشده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در دنيا زندگى مى كنيد ؛ امّا براى آخرت ، آفريده شده ايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو براى آخرت آفريده شده اى . پس براى آن كار كن . تو هرگز براى دنيا خلق نشده اى . پس از دنيا دل بركَن و از آن ، روى بگردان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان! اين دنيايى كه شما آرزويش را داريد و خواهان آنيد، ولى او شما را گاه ناخشنود و گاه خشنود مى سازد، آن سرا و منزلگاهى نيست كه برايش آفريده شده ايد ، و نه آن جايى كه بدان فرا خوانده شده ايد.
هان! دنيا براى شما ماندگار نيست و شما نيز در آن باقى نمى مانيد. دنيا، اگر چه شما را مى فريبد ؛ امّا همو، خود، شما را از شرّ خويش برحذر داشته است . پس، هشدارش را بگيريد و فريبش را بگذاريد و بيم دادنش را بگيريد و طمع هايش را وا نهيد و در آن براى سرايى از يكديگر سبقت بگيريد كه به آن ، فرا خوانده شده ايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند بلند مرتبه، دنيا را براى پس از آن آفريد و مردمش را در آن به بوته آزمايش نهاد تا معلوم شود كه چه كسى بهتر عمل مى كند. ما براى دنيا آفريده نشده ايم و به تلاش براى آن ، مأمور نشده ايم ؛ بلكه در دنيا نهاده شده ايم تا به وسيله آن ، آزموده شويم و در دنيا براى جهان پس از آن ، كار كنيم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كار دينت را استوار ساز ، چنان كه دنياداران ، كار دنيايشان را استوار مى سازند؛ زيرا دنيا، در حقيقت، علامت و گواهى قرار داده شده تا با آن ، غيب دنيا، يعنى آخرت، شناخته شود . پس به وسيله دنيا ، آخرت را بشناس و به دنيا ، جز با ديده اعتبار منگر.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادى عليه‏ السلام: :

مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ؛

آن كه از خودش راضى شود، ناراضيان از او فراوان شوند.

بحار الأنوار : ج 72 ، ص 316

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465