کتابخانه احادیث شیعه

تربيت فرزند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به فرزندان خود احترام بگذاريد و آنها را نيكو تربيت كنيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فرزندان خود را بر سه خصلت تربيت كنيد: دوست داشتن پيامبرتان، دوست داشتن اهل بيت او و خواندن قرآن.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات كنز العمّال عن رسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ما نَحَلَ والِدٌ وَلدَهُ أفضَلَ مِن أدَبٍ حَسَنٍ .حديث
«و في خبر» عنه صلى الله عليه و آله : ما وَرَّثَ والِدٌ ولدَهُ أفضَلَ مِن أدَبٍ .حديث
كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هيچ پدرى به فرزند خود چيزى بهتر از تربيت نيكو نبخشيد
و در خبرى ديگر از آن حضرت آمده است: هيچ پدرى ارثى با ارزش تر از ادب براى فرزند خود به جاى نگذاشت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پسران خود را تيراندازى بياموزيد؛ زيرا موجب پيروزى يافتن بر دشمن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كودكان خود شنا و تيراندازى ياد دهيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كودكان خود را در هفت سالگى به نماز خواندن وا داريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فرزند هفت سال سرور است، هفت سال نوكر و هفت سال وزير و دستيار. اگر در بيست و يك سالگى از كمك كار بودن او راضى بودى كه خوب و گر نه بر شانه او بزن (به حال خود رهايش كن) كه تو درباره او نزد خداوند معذورى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرزندان خود را به آموختن دانش وا داريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دانش ما به كودكان خود چيزى بياموزيد كه خداوند به واسطه آن سودشان بخشد ؛ [فرقه ]مرجئه با آراى خود بر آنان چيره نشوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به كودكان خود نماز ياد دهيد و چون به سنّ بلوغ رسيدند، بر آن مؤاخذه شان كنيد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : ما كودكان خود را وقتى پنج ساله شدند به خواندن نماز امر مى كنيم و شما كودكانتان را وقتى هفت ساله شدند، به خواندن نماز وا داريد. ما كودكانمان را وقتى به سن هفت سالگى رسيدند امر مى كنيم تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند نصف روز يا كمتر و يا بيشتر، و هر گاه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب شد افطار كنند، تا بدين ترتيب به روزه گرفتن عادت كنند و توان آن را بيابند و شما نيز وقتى كودكانتان نُه ساله شدند به آنان دستور دهيد تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند و هرگاه تشنگى بر آنان غلبه كرد روزه شان را باز كنند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پسر بايد هفت سال بازى كند، هفت سال سواد بياموزد و هفت سال حلال و حرام را ياد بگيرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نوجوانان خود را، پيش از آنكه [فرقه ]مرجئه به سراغشان روند، حديث بياموزيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ما كودكان خود را وقتى هفت ساله شدند، امر مى كنيم تا هر مقدار از روز را كه مى توانند روزه بگيرند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461