کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ترغيب به نيكى كردن به پدر و مادر بعد از مرگ آنان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سَرورِ نيكوكاران در روز قيامت، مردى است كه بعد از درگذشت پدر و مادر خود به آنان نيكى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به مردى ـ فرمود : پدر و مادرت را فرمان بَر و به آنان، زنده باشند يا مرده، نيكى كن و [حتى ]اگر دستور دادند خانواده و دارايى ات را رها كنى، اين كار را بكن؛ زيرا كه اين جزئى از ايمان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از نيكى كردن به پدر و مادر بعد از فوت آنان ـ فرمود : آرى، دعا كردن براى آنها، آمرزش خواستن برايشان و اجرا كردن وصيت هايشان بعد از مرگ آنها وصله رحم كردن با خويشان آنها، و احترام گذاشتن به دوستان آنان.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : يك وقت هست كه بنده در زمان حيات پدر و مادر خود نسبت به آنان نيكوكار است، اما وقتى مى ميرند نه بدهى آنان را مى پردازد و نه برايشان طلب آمرزش مى كند،در اين صورت خداوند او را نافرمان قلمداد مى كند و يك وقت هم هست كه بنده در زمان حيات پدر و مادر خود نا خلف و نافرمان است و به آنان نيكى نمى كند، اما وقتى مردند بدهى هاى آنها را مى پردازد و براى ايشان آمرزش مى طلبد. لذا خداوند عزّ و جلّ او را نيكو كار مى نويسد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چه مانعى دارد كه يكى از شما به پدر و مادرش، زنده باشند يا مرده، نيكى كند.از طرف آنها نماز بخواند، از جانب آنها صدقه بدهد، از طرف آنها حج بگزارد و از طرف آنها روزه بگيرد، تا ثوابش هم به آنها برسد و هم به همان اندازه براى خودش ثواب منظور شود و خداوند عزّ و جلّ به واسطه نيكوكارى و صله او خير و بركت فراوانى برايش بيفزايد؟
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461