کتابخانه احادیث شیعه

دوست داشتن فرزند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد.
نمایش منبع
كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به سوى عثمان بن مظعون رفت و ديد كه او پسر بچه همراه خود را مى بوسد، فرمود: اين بچه تو است؟ عرض كرد: آرى. فرمود: دوستش دارى، عثمان؟ عرض كرد: آرى به خدا، اى رسول خدا، او را دوست دارم! فرمود: آيا بر محبّتت نيفزايم؟ عرض كرد: چرا، پدر و مادرم فدايت. فرمود: هر كس كودك خردسالى از نسل خود را خوشحال كند، خداوند در روز قيامت او را خوشحال گرداند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه فرزند خود را ببوسد، خداوند عزّ و جلّ براى او يك ثواب مى نويسد و هر كه فرزندش را شاد كند، خداوند در روز قيامت او را شاد مى سازد و هر كه به او قرآن بياموزد [در روز قيامت ]پدر و مادرش فرا خوانده مى شوند و دو جامه بر آنان پوشانده مى شود كه از درخشش آن صورت بهشتيان مى درخشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره مردى كه گفت: من هرگز كودكى را نبوسيده ام. وقتى كه رفت ـ فرمود : اين مرد در نظر من از دوزخيان است.
نمایش منبع
مكارم الأخلاق : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه حسن و حسين عليهما السلام را بوسيد. اقرع بن حابس گفت: من ده فرزند دارم و تاكنون يكى از آنها را هم نبوسيده ام. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : به من چه ربطى دارد اگر خداوند رحم و مهربانى را از تو گرفته باشد؟! ـ يا جمله اى مانند اين فرمود ـ .
نمایش منبع
بحار الأنوار : رسول خدا صلى الله عليه و آله حسن و حسين را مى بوسيد . عيينه ـ و در روايت ديگرى: اقرع بن حابس ـ گفت: من ده فرزند دارم و هرگز يكى از آنان را نبوسيده ام. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه مهر نورزد، با او مهر ورزى نشود . و در روايت حفصِ فرّاء آمده است: رسول خدا چنان خشم گرفت كه رنگش برگشت و به آن مرد فرمود: اگر خداوند رحم و مهربانى را از دل تو كنده است، من با تو چه كنم؟! كسى كه با خردسالان ما مهربان نباشد و به بزرگ سالانمان احترام نگذارد، از ما نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : موسى بن عمران عليه السلام گفت: پروردگارا! كدام عمل نزد تو برتر است؟ فرمود: دوست داشتن كودكان؛ زيرا سرشت آنان بر توحيد من است و اگر آنها را بميرانم، به رحمت خود به بهشتشان مى برم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ به انسان، براى محبت شديد او به فرزندش، رحم مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465