کتابخانه احادیث شیعه

نتيجه توكّل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه خوش دارد قويترين مردم باشد، بايد به خدا توكّل كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه دوست دارد نيرومندترين مردم باشد، بايد به خدا توكّل كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر مردى با نيّت درست به خدا توكّل كند، احتياج كارهاى ديگران به او بيفتد؛ زيرا چگونه او [به ديگران ]احتياج پيدا كند در حالى كه مولايش بى نياز و ستوده است؟!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فال بد زدن [نوعى ]شرك است و هيچ فردى از ما نيست مگر [اينكه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود،] اما خداوند، با توكّل كردن [او]، آن را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منشأ قوّت قلب، توكّل به خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه اهل توكّل باشد كمك [خداوند] را از دست نمى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به خدا توكّل كند، دشوارى ها براى او آسان شود و اسباب برايش فراهم گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به خدا توكّل كند، [تاريكى] شبهات برايش روشن شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى هيچ توكّل كننده اى رنجى نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چگونه از رنج آزمندى برهد كسى كه توكّلش درست و راستين نيست؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توكّل كردن به قضا[ى خداوند ]آسايش بخش تر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! به خدا توكّل و اعتماد كنيد؛ زيرا كه او [انسان را] از ماسواى خود بى نياز مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعتماد به خدا، دژى است كه كسى جز مؤمن امين در آن پناه نگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعتماد به خدا، محكم ترين اميد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به خدا اعتماد كند، خداوند شادمانى نشانش دهد و هر كه به او توكّل كند، خداوند كارهايش را كفايت كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به خدا اعتماد كند، يقينش را حفظ كرده است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : آنكه به خدا توكّل كند، مغلوب نشود و آنكه به خدا توسّل جويد، شكست نخورد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : توانگرى و عزّت در دل مؤمن مى گردند و هرگاه به نقطه اى كه در آن توكّل است رسيدند، آنجا اقامت مى گزينند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : كيست كه از خدا خواسته باشد و خدا به او نداده باشد؟! يا بر خدا توكّل كرده باشد و او كفايتش ننموده باشد؟! يا به او اعتماد كرده باشد و خدا نجاتش نداده باشد؟!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بى نيازى و عزّت در گردش اند و چون به جايگاه توكّل مى رسند، در آنجا سكنا مى گزينند.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : اعتمادِ به خداوند متعال، بهاى هر چيز گرانى است و نردبان رسيدن به هر بلندايى.
نمایش منبع
لقمان ـ در اندرز به فرزندش ـ فرمود : فرزندم! به خداوند عزّ و جلّ اعتماد كن و آنگاه در ميان مردم پرس و جو كن [ببين ]آيا كسى هست كه به خدا اعتماد كرده باشد و خداوند او را نجات نداده باشد؟! فرزندم! به خدا توكّل كن و سپس در ميان مردم پرسش كن كه: كيست كه به خدا توكّل كرده و خداوند كفايتش نكرده باشد؟!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469