کتابخانه احادیث شیعه

تقوا، دژى است تسخير ناشدنى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه از خدا پروا دارد، نيرومند بزيد و در سرزمين دشمنش آسوده بگردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، براى كسى كه بدان پناه برد، دژى تسخير ناشدنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، دژ مؤمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، پناهگاهى نفوذ نا پذير است براى كسى كه آن را به كار گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقوا، مستحكم ترين دژ و نگه دارنده ترين پناهگاه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نفوذ نا پذيرترين دژهاى دين تقواست.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : اِلْجَؤوا إلَى التَّقوى ؛ فإنّها .حديث جُنَّةٌ مَنيعَةٌ ، مَن لَجَأَ إلَيها حَصَّنَتهُ ، و مَنِ اعتَصَمَ بِها عَصَمَتهُ .حديث
امام على عليه السلام : به تقوا پناه بريد؛ زيرا كه تقوا حفاظى استوار است. هر كس بدان پناه برد، او را حفظ كند و هر كه به آن چنگ زند، او را نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ پناهگاهى بهتر از پارسايى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به تقواى خدا پناه بريد؛ زيرا تقوا ريسمانى دارد با دستگيره اى محكم و پناهگاهى است با بلنداى تسخير نا پذير.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! بدانيد كه تقوا قلعه اى مستحكم است ، و بى تقوايى قلعه اى سست كه ساكنان خود را حفظ نمى كند و هر كه را بدان پناه برد حراست نمى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا تقوا امروز پناهگاه است و حفاظ و فردا راهى است به سوى بهشت، جاده اش روشن است و ره پويش برنده.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه از خدا پروا كند خداوند او را حفظ نمايد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469