عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تقوا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه تقوا روزيش شود، خير دنيا و آخرت روزيش شده است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش خود به ابوذر ـ فرمود : تقواى خدا پيشه كن؛ زيرا آن رأس همه كارهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقوا، رئيس خوى هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقوا داشته باش كه آن خوى پيامبران است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقوا، محكم ترين شالوده است. صبر محكم ترين جامه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه : برترين اعمال چيست؟ ـ فرمود : تقوا.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بنياد محكمى كه بر روى تقواست، هرگز تباه نشود و كِشته قومى كه ريشه در تقوا دارد، هرگز بى آب نماند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقوا، هيچ عوض و جايگزينى ندارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براستى كه تقوا بهترين گنج و محكمترين پناهگاه و عزيزترين عزّت و اقتدار است، نجات هر گريزنده اى [از هلاكت و دوزخ ]و اميد هر جوينده اى و پيروزى هر چيره جويى در تقواست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقوا، هدفى است كه هر كس آن را دنبال كند به هلاكت نيفتد و هر كه به كارَش بندد پشيمان نشود؛ زيرا با تقواست كه رستگاران رستند و با معصيت است كه زيانكاران زيان كردند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خداوند بترس گر چه اندكى، و ميان خود و خدا پرده اى [از شرم ]بيفكن هرچند نازك باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از تقوا جدا شود، شيفته لذّت ها و شهوات گردد و در بيابانِ سرگردان كننده گناهان بيفتد و پيامدهاى ناگوار سختْ دامنگيرش شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آيا خوش دارى كه از حزبِ ظفرمند خداوند باشى؟ از خداوند سبحان پروا داشته باش و در همه كارهايت نيكو عمل كن؛ زيرا خداوند با تقوا پيشگان است و كسانى كه نيكو كارند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ به سعد الخير ـ فرمود : تو را به تقواى خدا سفارش مى كنم؛ زيرا كه آن باعث رستن از نابودى و سود بردن در بازگشتگاه (آخرت) است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419