کتابخانه احادیث شیعه

وفادارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نزديكترين شما به من در موقف فرداى قيامت، راست گوترين شما و امانتدارترينتان و پايبندترين شما به عهد و پيمان و خوش خوترين شما و نزديكترين شما به مردم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد هرگاه وعده مى دهد [بدان ]وفا كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عاليترين خوى ها، وفادارى [به عهد و پيمان ها ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، پيمانه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، دژ (نگه دارنده) سَروَرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، نگهداشتن پيمان ها (حق و حرمت مردم) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، زيور خرد است و نشان شرافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، نشان ديندارى زياد و امانتدارى قوى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، همزاد امانتدارى است و زيور برادرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه نيكو همدمى است وفادارى براى امانت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه خوب همدمى است وفادارى براى صداقت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى، همزاد صداقت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! وفادارى با صداقت همزاد است و من حفاظى نگهدارنده تر از آن نمى شناسم و كسى كه بداند بازگشتگاه چگونه است پيمان شكنى نمى كند! و اكنون ما در روزگارى به سر مى بريم كه بيشتر مردم آن عهد شكنى را زيركى مى شمارند و نادانان اين كار آنان را به زيركى نسبت مى دهند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كَرَم داشتن فضيلت است و وفادارى شرافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين امانتدارى، پايبندى به عهد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بالاترين صداقت، وفاى به پيمان هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين صداقت، وفاى به عهد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه دين، امانتدارى و پايبندى به پيمان هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خوش وفايى است كه نيكان شناخته مى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خوش وعده باشد، شايسته گزينش [براى دوستى] است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به دوستى كسى كه به عهد خود وفادار نيست، اعتماد مكن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انجام دادن وعده، از نشانه هاى بزرگوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به پيمان خود وفا كند، بزرگوارى خود را نشان داده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به پيمانى كه با كسى مى بنديد، وفادار باشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از برترين [احكام] اسلام وفادارى به تعهّدهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : يكى از نشانه هاى ايمان، وفاى به عهد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ پيوسته در دعا ـ مى گفت: بار خدايا! بيامرز درباره آنچه از جانب خود وعده كردم و تو درباره آن وعده از من وفايى نديدى.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه : چكيده شرايع دين چيست؟ ـ فرمود : حق گويى، داورى عادلانه، و وفاى به عهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز است كه هيچ كس در آنها معذور نيست: برگرداندن امانت به نيك و بد، وفاى به عهد با نيك و بد ، و خوشرفتارى با پدر و مادر، خوب باشند يا بد.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462