کتابخانه احادیث شیعه

توفيق

امام على عليه السلام : توفيق، عنايت [الهى ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، رحمت [الهى ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، از كشش هاى پروردگار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، عنايت خداوند رحمان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، نخستين نعمت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، كشاننده به سوى پاكى و صلاح است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، با ارزشترين دو نصيب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، رأس كاميابى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، اساس خوشبختى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با توفيق، سعادت باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : توفيق، كليد نرمش (مدارا) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه توفيق يارَش شود، عمل نيكو انجام دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه توفيق مَدَدش نكند، به حق رو نياورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چگونه از عبادت بهره مند شود كسى كه توفيق ياريش نكرده است!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ كوششى بدون توفيق سود نمى بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين كوشش، آن است كه با توفيق قرين شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ دانشى بى توفيق سود نبخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ نعمتى برتر از توفيق نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ رهبرى چون توفيق نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند سبحان براى خوبى اهلى قرار داده و براى حق تكيه گاه هايى و براى طاعت نگه دارنده هايى و براى شما در هر طاعتى از جانب خداوند سبحان مَدَدى است كه زبان ها را گويا و دل ها را استوار مى سازد و همين خود براى كفايت خواه كفايت كننده اى است و براى شفا جو، شفايى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از خداوند يقين مسألت كنيد؛ زيرا يقين رأس دين است··· و از او توفيق طلب كنيد؛ زيرا كه توفيق بنيادى استوار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد به او توفيق مى دهد تا عمرش را در بهترين كارهايش سپرى كند و شتافتن در طاعت او، پيش از فرا رسيدن مرگ را روزيش گرداند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند سبحان به هيچ چيزى فرمان نداد، مگر اينكه در آن كار [بنده را ]كمك كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند را براى توفيقى كه به انجام طاعت و ترك معصيت داده است مى ستاييم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش خود به فرزند بزرگوارش حسن عليه السلام در اجتناب از شبهات ـ فرمود : و پيش از آنكه در اين باره بينديشى، نخست از خداى خود استعانت خواه و از او توفيق بطلب و هر شائبه اى را كه به شبهه ات اندازد يا به گمراهيت كشاند، رها كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پايان فرمان خود به مالك اشتر ـ نوشت : خداوند را به گستردگى رحمتش و قدرت بى منتهايش بر برآوردن هر خواهشى سوگند مى دهم و از او مسألت مى كنم، مرا و تو را در آنچه مورد رضايت اوست توفيق دهد تا هم نزد او و هم نزد خلقش عذرمان روشن باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پايان نامه خود به قُثم بن عباس ـ نوشت: خداوند ما و شما را در انجام آن چيزهايى كه دوست دارد، توفيق عطا فرمايد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعاى مكارم الاخلاق ـ : بار خدايا! زبانم را به هدايت گويا كن و به من تقوا الهام فرما و به آن كار كه پاكتر و بالنده تر است توفيقم ده و در راهى كه [نزد تو ]پسنديده تر است به كارم گير.
نمایش منبع
امام زين العابدين و امام باقر عليهما السلام ـ در هر روز ماه رمضان با اين دعا ـ مى گفتند: بار خدايا! بر محمّد و آل او درود فرست و مرا توفيق ده تا در شب قدر بهترين حالتى را كه دوست دارى هر يك از دوستان تو داشته باشند و بيش از هر حالى مورد رضايت توست، داشته باشم.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : نعمتى چون عافيت نيست، و عافيتى چون يارىِ توفيق.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از معناى جمله «لا حول و لا قوّة الاّ باللّه » ـ فرمود : معنايش اين است كه ما حول و قدرت روى گرداندن از معصيت خدا نداريم، مگر به يارى خدا، و قوّت و توانايى بر طاعت خدا نداريم، مگر با توفيق خداوند عزّ و جلّ.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله جز با توفيق [خداوند ]ندانست كه جبرئيل از جانب خداوند عزّ و جلّ آمده است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : ايّوب پيامبر صلى الله عليه و آله گفت: پروردگارا! من هرگز چيزى دنيوى از تو نخواستم ـ و حالت عجب و غرور به او دست داد ـ در اين هنگام قطعه اى ابر به طرف او آمد و ندايش داد كه: اى ايّوب! چه كسى توفيق اين كار را به تو داد؟ [ايّوب خطاب به خداوند ]عرض كرد: تو اى پروردگار من.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات بحار الأنوار : إنَّ رَجُلاً سَألَ العالِمَ عليه السلام فقالَ : أ لَيسَ أنا مُستَطيعٌ لِما كُلِّفتُ ؟ فقالَ لهُ : ما الاستِطاعَةُ عِندَكَ ؟ قالَ : القُوَّةُ علَى العَمَلِ . قالَ لَهُ عليه السلام : قَد اُعطِيتَ القُوَّةَ إن اُعطِيتَ المَعُونَةَ . قالَ لَهُ الرّجُلُ : فَما المَعُونَةُ ؟ قالَ : التَّوفيقُ . قالَ : فلِمَ إعطاءُ التَّوفيقِ ؟ قالَ : لَو كُنتَ مُوَفَّقا كُنتَ عامِلاً ، و قَد يَكونُ الكافِرُ أقوى مِنكَ و لا يُعطى التَّوفيقَ فلا يَكونُ عامِلاً
ثُمّ قالَ عليه السلام : أخبِرْني عَنكَ ؛ مَن خَلَقَ فِيكَ القُوَّةَ ؟ قالَ الرّجُلُ : اللّه ُ تباركَ و تعالى . قالَ العالِمُ : هَل تَستَطيعُ بتِلكَ القُوَّةِ دَفعَ الضُّرِّ عَن نَفسِكَ و أخذَ النَّفعِ إلَيها بغَيرِ العَونِ مِن اللّه ِ تباركَ و تعالى ؟ قالَ : لا ، قالَ : فلِمَ تَنتَحِلُ ما لا تَقدِرُ علَيهِ ؟ ! ثُمّ قالَ : أينَ أنتَ عَن قَولِ العَبدِ الصّالِحِ: «و ما تَوْفِيقِي إلاّ بِاللّه ِ» .
حديث ؟! .حديث
بحار الأنوار: مردى از امام كاظم عليه السلام پرسيد: آيا نه اين است كه من نسبت به آنچه مكلّف شده ام استطاعت دارم؟ حضرت فرمود : از نظر تو استطاعت چيست؟ عرض كرد: توانايى بر كار. فرمود: البته به تو توانايى داده شده اگر مَدَد داده شده باشى. مرد عرض كرد: مدد چيست؟ فرمود: توفيق. عرض كرد: توفيق دادن براى چه؟ فرمود: اگر توفيق داده شده باشى عمل مى كنى [و گر نه ]ممكن است كافر از تو قويتر و تواناتر باشد، اما چون توفيق به او داده نمى شود عمل نمى كند
پس حضرت فرمود: به من بگو: چه كسى توانايى را در تو آفريده است؟ مرد عرض كرد: خداوند تبارك و تعالى. عالم عليه السلام سپس فرمود: آيا بدون كمك خداوند تبارك و تعالى، تو مى توانى با اين نيرو و توانايى نسبت به خودت دفع ضرر و جلب منفعت كنى؟ عرض كرد: نه. حضرت فرمود: پس، چرا چيزى را كه در توان و اختيار تو نيست به خودت نسبت مى دهى؟ سپس فرمود: به ياد آر گفته آن عبد صالح را كه گفت: «و توفيق من جز به [كمك] خدا نيست».
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافاً عَنِ النّاسِ، وَ سَعْياً عَلى أهْلِهِ، وَ تَعَطُّفاً عَلى جارِهِ، لَقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: بى نيازى از مردم؛ آسايش و رفاه خانواده و عائله اش؛ كمك و رسيدگى به همسايه اش؛ روز قيامت در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانى است.

وسائل الشّيعة: ج 17، ص 21، ح 5

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454