کتابخانه احادیث شیعه

كسى كه از اندرز سود نمى برد

امام على عليه السلام : هر كه فرمانرواترين چيز بر او خردش نباشد، از هيچ اندرزى سود نبرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فهمى از سوى خداى سبحان نداشته باشد، موعظه هيچ واعظى سودش ندهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادان باز نمى ايستد (هيچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى كند) و پند و اندرزها سودش نمى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنكه از دگرگونى ها و حوادث دنيا عبرت نمى گيرد، اندرزها در او كارگر نيفتد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خدا او را بر نفْسش كمك نكند، از پند هيچ پند گويى سود نبرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خداوند با آزمايش ها و تجربه ها سودش ندهد، از هيچ موعظه اى بهره نگيرد و پيوسته با نقصان و كاستى رو به رو شود تا جايى كه آنچه را انكار مى كرده است [به رسميت ]مى شناسد و آنچه را مى شناخته است انكار مى كند··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميان شما و اندرز پرده اى از بى خبرى آويخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميان شما و موعظه پرده اى از غفلت و بى خبرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به روزگار خوش بين باشد، پندهاى زمانه را نفهميده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن عليه السلام ـ فرمود : و هرگز از كسانى مباش كه اندرز در آنان كارگر نمى افتد، مگر اينكه در ملامت آنان زياده كوشى؛ زيرا خردمند به آداب پند پذيرد و حيوانات (نادان) جز با زدن به راه نيايند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نكوهش ياران خود ـ فرمود : بر شما حكمت ها مى خوانم و شما از آنها مى رميد، شما را اندرز رسا مى دهم و شما از آن دورى مى كنيد، شما را به جهاد با زور گويان ياغى برمى انگيزم، اما هنوز سخنم به پايان نرسيده، مى بينم كه هر سو پراكنده مى شويد همانند پراكنده شدن فرزندان سبا .حديث و به محافل خود باز مى گرديد و اندرزهايم را پشت گوش مى اندازيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا پرست ـ فرمود : شهوت ها عقل او را متلاشى كرده و دنيا دلش را ميرانده است··· نه نهى و بازداشت هاى خدا او را باز مى دارد و نه اندرزهايش او را سود مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگز از كسانى مباش كه از اندرز سود نمى برند، مگر اينكه بدان ملزم شوند؛ زيرا خردمند از ادب (نصيحت) سود بَرَد و حيوانات جز به ضرب تازيانه به راه نيايند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469