عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

كسى كه از اندرز سود نمى برد

امام على عليه السلام : هر كه فرمانرواترين چيز بر او خردش نباشد، از هيچ اندرزى سود نبرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه فهمى از سوى خداى سبحان نداشته باشد، موعظه هيچ واعظى سودش ندهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نادان باز نمى ايستد (هيچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى كند) و پند و اندرزها سودش نمى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آنكه از دگرگونى ها و حوادث دنيا عبرت نمى گيرد، اندرزها در او كارگر نيفتد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خدا او را بر نفْسش كمك نكند، از پند هيچ پند گويى سود نبرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خداوند با آزمايش ها و تجربه ها سودش ندهد، از هيچ موعظه اى بهره نگيرد و پيوسته با نقصان و كاستى رو به رو شود تا جايى كه آنچه را انكار مى كرده است [به رسميت ]مى شناسد و آنچه را مى شناخته است انكار مى كند··· .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ميان شما و اندرز پرده اى از بى خبرى آويخته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ميان شما و موعظه پرده اى از غفلت و بى خبرى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به روزگار خوش بين باشد، پندهاى زمانه را نفهميده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن عليه السلام ـ فرمود : و هرگز از كسانى مباش كه اندرز در آنان كارگر نمى افتد، مگر اينكه در ملامت آنان زياده كوشى؛ زيرا خردمند به آداب پند پذيرد و حيوانات (نادان) جز با زدن به راه نيايند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در نكوهش ياران خود ـ فرمود : بر شما حكمت ها مى خوانم و شما از آنها مى رميد، شما را اندرز رسا مى دهم و شما از آن دورى مى كنيد، شما را به جهاد با زور گويان ياغى برمى انگيزم، اما هنوز سخنم به پايان نرسيده، مى بينم كه هر سو پراكنده مى شويد همانند پراكنده شدن فرزندان سبا .حديث و به محافل خود باز مى گرديد و اندرزهايم را پشت گوش مى اندازيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا پرست ـ فرمود : شهوت ها عقل او را متلاشى كرده و دنيا دلش را ميرانده است··· نه نهى و بازداشت هاى خدا او را باز مى دارد و نه اندرزهايش او را سود مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگز از كسانى مباش كه از اندرز سود نمى برند، مگر اينكه بدان ملزم شوند؛ زيرا خردمند از ادب (نصيحت) سود بَرَد و حيوانات جز به ضرب تازيانه به راه نيايند.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454