کتابخانه احادیث شیعه

اندرزهاى عيسى عليه السلام

عيسى عليه السلام : خوشا به حال رحم كنندگان به يكديگر! آنانند كه در روز قيامت مورد رحمت قرار مى گيرند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : خوشا آنان كه ميان مردم صلح و آشتى برقرار مى سازند! آنانند كه در روز قيامت مقرّبند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : خوشا آنان كه دلهايشان پاك است! آنانند كه در روز قيامت خدا را ديدار مى كنند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : خوشا به حال فروتنانِ در دنيا! آنانند كه در روز قيامت تختهاى پادشاهى را به ارث مى برند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان بد! مردم را بر اساس گمان سرزنش مى كنيد و خود را با آنكه يقين [به بدى خويش ]داريد سرزنش نمى كنيد؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان دنيا! سرهايتان را مى تراشيد و پيراهن هاى كوتاه مى پوشيد و سر به زير مى افكنيد، اما كينه و ناخالصى را از دل هايتان نمى زداييد؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان دنيا! حكايت شما حكايت گورهاى آراسته است كه بيرونشان بيننده را خوش مى آيد و درونشان استخوان هاى مردگان است؛ و آكنده از خطاها و گناهان.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان دنيا! حكايت شما در حقيقت حكايت چراغ است كه به مردم نور مى دهد، اما خودش را مى سوزاند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : يا بَني إسرائيلَ ، زاحِموا العُلَماءَ في مَجالِسِهِم و لَو حَبْوا علَى الرُّكَبِ .حديث ؛ فإنّ اللّه َ يُحيي القُلوبَ المَيتَةَ بنُورِ الحِكمَةِ كما يُحيي الأرضَ المَيتَةَ بِوابِلِ المَطرِ .حديث
عيسى عليه السلام : اى بنى اسرائيل! حتّى اگر شده با سينه خيز رفتن، خود را به مجالس علما و دانشمندان برسانيد؛ زيرا كه خداوند دل هاى مرده را با نور حكمت زنده مى كند، همان گونه كه زمينِ مرده را با باران تند زنده مى گرداند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : يا بَني إسرائيلَ ، قِلَّةُ المَنطِقِ حُكمٌ عَظيمٌ ، فعلَيكُم بِالصَّمتِ فإنّهُ دَعَةٌ .حديث حَسَنَةٌ ، و قِلَّةُ وِزْرٍ ، و خِفَّةٌ مِن الذُّنوبِ ، فحَصِّنوا بابَ العِلمِ فإنّ بابَهُ الصَّبرُ ، و إنّ اللّه َ يُبغِضُ الضَّحّاكَ مِن غَيرِ عَجَبٍ ، و المَشّاءَ إلى غَيرِ أدَبٍ .حديث ، و يُحِبُّ الوالِيَ الّذي يكونُ كالرّاعي لا يَغفُلُ عَن رَعيَّتِهِ ، فاستَحيُوا اللّه َ في سَرائرِكُم كما تَستَحيَونَ النّاسَ في عَلانِيَتِكُم ، و اعلَموا أنّ كَلِمَةَ الحِكمَةِ ضالَّةُ المُؤمنِ ، فعلَيكُم بِها قَبلَ أن تُرفَعَ ، و رَفعُها أن تَذهَبَ رُواتُها .حديث
عيسى عليه السلام : اى بنى اسرائيل! كم گويى حكمت بزرگى است. پس خاموشى گزينيد كه آن آرامشى نيكو و مايه كم شدن وزر و بال و سبكبارى از گناهان است. باب دانش را محكم سازيد؛ زيرا كه باب آن شكيبايى است. همانا خداوند كسى را كه بيجا مى خندد و بيهوده مى گردد دشمن دارد و زمامدارى را كه چون چوپان از رعيّت خويش غافل نيست دوست مى دارد. پس در نهان از خدا شرم كنيد، همچنان كه آشكارا از مردم شرم مى داريد و بدانيد كه سخن حكيمانه گمشده مؤمن است. پس، پيش از آنكه از ميان برود، آن را دريابيد، و از بين رفتن آن به رفتن گويندگان آن است .
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى دانشور! دانشمندان را به خاطر دانشى كه دارند بزرگ دار و ستيزه كردن با آنان را رها كن و نادانان را به سبب نادانيشان حقير شمار، اما از خودت مران، بلكه آنان را به خود نزديك گردان و علمشان بياموز.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى دانشور! بدان كه هر نعمتى كه از عهده شكرش برنيايى، چونان گناهى است كه از آن بازخواست مى شوى.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى دانشور! بدان كه هر گناهى كه از پس توبه اش برنيايى به منزله كيفرى است كه با آن مجازات مى شوى.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى دانشور! رنج و گرفتارى هايى در پيش است كه نمى دانى كى تو را فرا مى گيرند. پس پيش از آنكه ناگهان بر تو در رسند خود را براى آنها آماده كن.
نمایش منبع
تحف العقول : عيسى عليه السلام ـ به ياران خود ـ فرمود : بگوييد ببينم اگر يكى از شما به برادر خود بگذرد و ببيند جامه اش از روى شرمگاهش كنار رفته است، آيا آن را بيشتر كنار مى زند يا مى پوشاندش؟ عرض كردند: آن را مى پوشاند. فرمود: نه، بلكه عريانترش مى كنيد! يارانش دانستند كه برايشان مَثَلى زده است. پس عرض كردند: اى روح اللّه ! منظور چيست؟ فرمود: منظور اين است كه يكى از شماها عيب برادرش را مى بيند و آن را نمى پوشاند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : حقيقتا به شما مى گويم ، من به شما علم مى آموزم تا دانا شويد، علمتان نمى آموزم كه خودپسند شويد. شما هرگز به آنچه خواهيد نرسيد، مگر با ترك هوس هاى خود و به آنچه آرزو داريد دست نيابيد، مگر با شكيبايى بر آنچه ناخوش داريد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : از نگاه [بد] بپرهيزيد كه آن بذر شهوت در دل ها مى افشاند و همين براى به گناه افكندن نگاه كننده بس است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : خوشا كسى كه ديده خود را در دلش قرار دهد و دلش را در نگاه ديده اش جاى ندهد. به عيب هاى مردم چونان اربابان منگريد، بلكه به عيب هاى آنان با حالت غلامان بنگريد. مردم در حقيقت دو دسته اند: بلا زده و گرفتار، و بى بلا و آسوده از گرفتارى. پس به بلا زده رحم كنيد و بر عافيت، خدا را سپاس گوييد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : يا بَني إسرائيلَ، أ مَا تَستَحيونَ مِن اللّه ِ ؟ ! إنّ أحَدَكُم لا يَسُوغُ لَهُ شَرابُهُ حتّى يُصَفِّيَهِ مِن القَذى .حديث ، و لا يُبالِي أن يَبلُغَ أمثالَ الفِيَلَةِ مِن الحَرامِ ! أ لَم تَسمَعوا أنّهُ قِيلَ لَكُم في التَّوراةِ : صِلُوا أرحامَكُم ، و كافِئوا أرْحامَكُم ؟! و أنا أقولُ لَكُم : صِلوا مَن قَطَعَكُم ، و اعطَوا مَن مَنَعَكُم ، و أحسِنوا إلى مَن أساءَ إلَيكُم ، و سَلِّموا على مَن سَبَّكُم ، و أنصِفوا مَن خاصَمَكُم ، و اعفُوا عَمَّن ظَلَمَكُم ، كما أنّكُم تُحِبّونَ أن يُعفى عَن إساءتِكُم فاعتَبِروا بعَفوِ اللّه ِ عَنكُم . أ لاَ تَرَونَ أنّ شَمسَهُ أشرَقَت علَى الأبرارِ و الفُجّارِ مِنكُم ، و أنّ مَطرَهُ يَنزِلُ علَى الصّالِحينَ و الخاطِئينَ مِنكُم ؟!فإن كُنتُم لا تُحِبّونَ إلاّ مَن أحَبَّكُم و لا تُحسِنونَ إلاّ إلى مَن أحسَنَ إلَيكُم و لا تُكافِئونَ إلاّ مَن أعطاكُم فما فَضلُكُم إذا على غَيرِكُم ؟! و قَد يَصنَعُ هذا السُّفَهاءُ الّذينَ لَيسَت عِندَهُم فُضُولٌ و لا لَهُم أحلامٌ ، و لكنْ إن أرَدتُم أن تَكونوا أحِبّاءَ اللّه ِ و أصفِياءَ اللّه ِ فأحسِنوا إلى مَن أساءَ إلَيكُم ، و اعفُوا عَمَّن ظَلَمَكُم ، و سَلِّموا على مَن أعرَضَ عَنكُم،اسمَعوا قَولي،و احفَظوا وَصِيَّتي، و ارعَوا عَهدي كَيما تَكُونوا عُلَماءَ فُقَهاءَ .حديث
عيسى عليه السلام : اى بنى اسرائيل! از خدا شرم نمى كنيد؟! هر يك از شما نوشيدنى خود را گوارا نمى يابد، مگر آنگاه كه خاشاك از آن برگيرد، اما از اينكه لقمه حرامى به اندازه ماده فيلى ببلعد باكى ندارد! مگر نشنيده ايد كه در تورات به شما گفته شده است: صله ارحام كنيد و به خويشاوندانتان پاداش دهيد؟ و من به شما مى گويم: با كسى كه از شما بريده است، پيوند برقرار كنيد و به كسى كه از شما دريغ كرده است عطا كنيد و به آنكه به شما بدى كرده است، خوبى كنيد و به كسى كه شما را دشنام مى دهد، سلام گوييد و با كسى كه با شما خصومت مى ورزد، انصاف ورزيد و از كسى كه به شما ستم كرده است درگذريد، چنان كه دوست داريد از بد كردارى شما درگذرند، از گذشت خداوند نسبت به خودتان عبرت گيريد. آيا نمى بينيد كه آفتابِ خداوند بر نيك و بد شما مى تابد و بارانش بر نيكوكار و گنهكار شما مى بارد؟ اگر شما جز دوستدار خود را دوست نداشته باشيد و جز به آنكه به شما نيكى كرده است، نيكى نكنيد و جز به آنكه به شما عطا كرده است عطا نكنيد، پس چه فضيلتى بر ديگران داريد؟ نابخردان نيز، كه نه فضيلتى دارند و نه خرد و درايتى، اين كارها را مى كنند. اما اگر مى خواهيد دوستان و برگزيدگان خدا باشيد، به كسى كه بر شما بدى كرده است خوبى كنيد و از كسى كه به شما ستم كرده است درگذريد و به كسى كه از شما روى گردانده است، سلام كنيد؛ گفته مرا بشنويد و سفارشم را به گوش سپاريد و توصيه ام را به كار بنديد، تا دانايانى فهميده باشيد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : بِحَقٍّ أقولُ لَكُم : إنَّ قُلوبَكُم بِحَيثُ تَكونُ كُنوزُكُم ، و لِذلكَ النّاسُ يُحِبّونَ أموالَهُم و تَتُوقُ .حديث إلَيها أنفُسُهُم ، فضَعوا كُنوزَكُم في السَّماءِ حيثُ لا يَأكُلُها السُّوسُ ، و لا يَنالُها اللُّصوصُ .حديث
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان ، دل هاى شما در آنجاست كه گنج هاى شماست و از همين روست كه مردم اموال خود را دوست دارند و جانهايشان مشتاق آنهاست. پس، گنج هايتان را در آسمان نهيد، آنجا كه نه بيد و موريانه آنها را مى خورد و نه دزدان بدان دسترسى دارند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، بنده هر اندازه هم بكوشد، نمى تواند دو خواجه را خدمت كند و ناگزير يكى از آنها را بر ديگرى بر مى گزيند. چنين است كه خدا دوستى و دنيا دوستى در شما جمع نمى شود.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : بِحَقٍّ أقولُ لَكُم : إنّ شَرَّ النّاسِ لَرجُلٌ عالِمٌ آثَرَ دُنياهُ على عِلمِهِ ، فأحَبَّها و طَلَبَها و جَهِدَ علَيها ؛ حتّى لَوِ استَطاع أن يَجعَلَ النّاسَ في حَيرَةٍ لَفَعَلَ ، و ما ذا يُغني عَنِ الأعمى سَعَةُ نُورِ الشَّمسِ و هُو لا يُبصِرُها ؟! كذلكَ لا يُغني عَنِ العالِمِ عِلمُهُ إذ هُو لَم يَعمَلْ بهِ . ما أكثَرَ ثِمارَ الشَّجَرِ و لَيسَ كُلُّها يَنفَعُ و يُؤكَلُ ! و ما أكثَرَ العُلَماءَ و لَيسَ كُلُّهُم يَنتَفِعُ بما عَلِمَ ! و ما أوسَعَ الأرضَ و لَيسَ كُلُّها تُسكَنُ ! و ما أكثَرَ المُتَكلِّمِينَ و لَيسَ كُلُّ كَلامِهِم يُصَدَّقُ ! فاحتَفِظوا مِن العُلَماءِ الكَذَبَةِ الّذينَ علَيهِم ثِيابُ الصُّوفِ ، مُنَكِّسي رُؤوسِهِم إلَى الأرضِ، يُزَوِّرونَ .حديث بهِ الخَطايا ، يَرمُقونَ مِن تَحتِ حَواجِبِهِم كما تَرمُقُ الذِّئابُ ، و قَولُهُم يُخالِفُ فِعلَهُم ، و هَل يُجتَنى مِن العَوسَجِ العِنَبُ ؟! و مِنَ الحَنظَلِ التِّينُ ؟! و كذلكَ لا يُؤَثِّرُ قَولُ العالِمِ الكاذِبِ إلاّ زُورا ، و لَيس كُلُّ مَن يَقولُ يَصدُقُ .حديث
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، بدترين مردم، مرد دانشمندى است كه دنيايش را بر دانش خود برگزيند و دوستدار دنيا شود و در پى آن برآيد و براى تحصيل آن بكوشد و حتى اگر بتواند مردم را به سرگردانى و گمراهى كشاند، اين كار را مى كند. گستردگى نور خورشيد،براى نابينايى كه آن را نمى بيند چه حاصلى دارد؟! همچنين دانش هر عالمى كه به آن عمل نكند به او سودى نمى بخشد. چه بسيار است ميوه هاى درختان، اما همه آنها مفيد و خوردنى نيستند و چه بسيارند دانشمندان، اما همه آنها از آنچه مى دانند بهره نمى برند! و چه پهناور است زمين، اما همه جاى آن قابل سكونت نيست! و چه بسيارند سخن گويان، اما همه سخنان آنان مورد تصديق نباشد! پس، خود را از [شرّ ]دانشمندان دروغين نگه داريد، همانان كه پشمينه مى پوشند و براى درست جلوه دادن خطاها و گناهانشان سرهاى خود را به زير مى افكنند و چون گرگ ها از زير ابروان خويش (زير چشمى) مى نگرند و گفتارشان با كردارشان مخالف است. آيا مى شود از خاربن، انگور چيد؟!و از بوته حنظل، انجير؟! همچنين گفته دانشمند دروغگو ثمرى جز ناحق ندارد و چنين نيست كه هر كس سخنى بگويد راست گويد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : بِحَقٍّ أقولُ لَكُم : إنّ الزَّرعَ يَنبُتُ في السَّهلِ و لا يَنبُتُ في الصَّفا ، و كذلك الحِكمَةُ تَعمُرُ في قَلبِ المُتَواضِعِ و لا تَعمُرُ في قَلبِ المُتَكبِّرِ الجَبّارِ . أ لَم تَعلَموا أنّهُ مَن شَمَخَ برَأسِهِ .حديث إلَى السَّقفِ شَجَّهُ ، و مَن خَفَضَ برَأسِهِ عَنهُ استَظَلَّ تَحتَهُ و أكنَّهُ ؟! و كذلكَ مَن لَم يَتَواضَعْ للّه ِ خَفَضَهُ ، و مَن تَواضَعَ للّه ِ رَفَعَهُ ، إنّهُ لَيسَ على كُلِّ حالٍ يَصلُحُ العَسَلُ في الزِّقاقِ ، و كذلكَ القُلوبُ لَيسَ على كُلِّ حالٍ تَعمُرُ الحِكمَةُ فيها . إنّ الزِّقَّ ما لَم يَنخَرِقْ أو يَقحَلْ أو يَتفُلْ فسَوفَ يَكونُ لِلعَسَلِ وِعاءً ، و كذلكَ القُلوبُ ما لَم تَخرِقْها الشَّهَواتُ و يُدَنِّسْها الطَّمَعُ و يُقَسِّها النَّعيمُ فسَوفَ تَكونُ أوعِيَةً للحِكمَةِ .حديث
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، زراعت در دشت مى رويد و روى سنگ سخت و برآمده نمى رويد. حكمت نيز در دل شخص فروتن بالنده مى شود و در دل انسان متكبر گردن كش بالندگى نمى يابد. مگر نمى دانيد كه هر كس سر خود را بر سقف سايد، سرش بشكند و هر كس سرش را از سقف فروتر گيرد، در زير آن سايه گيرد و سقف او را پناه دهد. همچنين كسى كه براى خدا فروتنى نكند، خداوند پست و زبونش گرداند و هر كه براى خدا افتادگى كند، خداوند او را بالا برد. چنين نيست كه عسل براى هر خيكى مناسب باشد. دل ها نيز چنين اند، هر دلى حكمت پرور نيست. خيك تا زمانى كه ندريده يا نخشكيده و يا نگنديده باشد، مى تواند ظرفى [مناسب ]براى عسل باشد، دل ها نيز چنين اند؛ تا زمانى كه شهوات آنها را از هم ندريده و طمع، آلوده شان نساخته و خوشى و نعمت سختشان نكرده باشد، مى توانند ظرفى [مناسب ]براى حكمت باشند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، [گاه ]آتش در يك خانه مى افتد و پيوسته از خانه اى به خانه اى ديگر سرايت مى كند تا جايى كه خانه هاى بسيارى را مى سوزاند مگر اينكه در همان خانه نخست جلو آتش را بگيرند و آن را از بن ويران كنند تا آتش از كار بيفتد. بدين سان است ستمگر . نخست، اگر دست او را بگيرند، بعد از او پيشواى ستمگرى پيدا نشود كه ديگران به او تأسّى جويند. همچنان كه اگر آتش در خانه نخست چوب و تخته اى نمى يافت، چيزى را نمى سوزاند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هر كس مارى را ببيند كه به طرف برادرش مى رود تا او را نيش زند و برادر خود را برحذر ندارد و مار او را بكشد، نبايد خودش را از شركت در خون او مبرّا بداند. همچنين هر كه ببيند برادرش گناه مى كند و او را از عاقبت آن برحذر ندارد تا گناه او را فرا گيرد، از شركت در گناه وى مبرّا نيست، هر كس بتواند جلو ستمگر را بگيرد و نگيرد، همچون كسى است كه مرتكب ظلم شده باشد؛ چگونه ستمگر بهراسد با اينكه در ميان شما امنيت دارد و بازش ندارند و جلوى او را نگيرند و دستش را كوتاه نسازند؟! با چنين حالى چگونه ستمگران [از ستمگرى خود ]كوتاه آيند و چگونه مغرور نگردند؟! آيا كافى است كه فردى از شما بگويد: من خود ستم نمى كنم و هر كه خواهد، گو ستم كند ، و ستم را ببيند و جلوى آن را نگيرد؟! اگر چنين باشد كه شما مى گوييد، پس چرا وقتى در دنيا بر ستمگران كيفر و بلا مى رسد شما نيز به همراه آنان مجازات مى شويد در حالى كه مانند آنها ستم نكرده ايد؟
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى بندگان بد! چگونه اميد داريد كه خداوند شما را از هراس روز قيامت ايمن گرداند در حالى كه در راه طاعت خدا از مردم مى ترسيد و در معصيت او از آنان فرمان مى بريد و با آنان پيمان هاى مخالف با پيمان خدا مى بنديد و بدان ها وفا مى كنيد؟! به حق بگويمتان، خداوند كسى را كه بندگان را به جاى او به خدايگانى بگيرد، از هراس آن روز ايمن نمى گرداند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى بندگان بد! به خاطر دنيايى پست و شهوتى بى ارزش در به دست آوردن مُلكِ بهشت كوتاهى مى كنيد و هراس روز قيامت را از ياد مى بريد!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى دنيا پرستان! به خاطر نعمتى به سر آمدنى و زندگى تمام شدنى از خدا مى گريزيد و ديدار او را ناخوش مى داريد؟! وقتى شما ملاقات او را خوش نداريد، چگونه او خواهان ديدار شما باشد؟! خداوند در حقيقت خواستار ديدار كسى است كه خواستار ديدار او باشد و ديدار با كسى را ناخوش دارد كه ملاقات او را خوش ندارد. چگونه مى پنداريد دوستان خداييد و نه مردم، حال آنكه از مرگ مى گريزيد و به دنيا مى چسبيد؟ مرده را چه سود كه حنوطش خوشبو و كفنش سفيد باشد، در حالى كه همه اينها در زير خاك است. همچنين زرق و برق دنيا كه در چشم شما جلوه گرى مى كند، اما همه اش رو به نيستى و زوال است، شما را سودى نمى بخشد. وقتى به سوى مرگ مى رويد و در دلِ خاك به دست فراموشى سپرده مى شويد و در تاريكى گور فرو مى رويد، پاكيزگى پيكرها و روشنى و زيبايى رنگ هايتان به چه كارتان مى آيد؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى دنيا پرستان! در نور خورشيد چراغ برمى داريد با اينكه روشنايى خورشيد شما را بس است، و در تاريكى ها چراغ برنمى افروزيد، در حالى كه براى همين در اختيار شما گذاشته شده است! همچنين از نور دانش براى كار دنيا استفاده مى كنيد، حال آنكه دنيا براى شما ضمانت شده است و از نور دانش براى امر آخرت بهره نمى گيريد، در صورتى كه آن براى همين به شما داده شده است. مى گوييد: آخرت راست است، اما دنيا را آماده مى كنيد! مى گوييد: مرگ حقّ است، اما از آن مى گريزيد! مى گوييد: خداوند مى شنود و مى بيند، ليكن از اينكه اعمال شما را شماره مى كند نمى ترسيد! چگونه كسى حرفهاى شما را بشنود و باور كند؟! زيرا آنكه ندانسته دروغ گويد، معذورتر از كسى است كه دانسته دروغ گويد گو اينكه در هيچ دروغى عذرى پذيرفته نيست.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : بحَقٍّ أقولُ لَكُم : إنّ الدّابَّةَ إذا لَم تُرتَكَبْ و لَم تُمتَهَنْ .حديث و تُستَعمَلْ لَتَصعُبُ و يَتَغيَّرُ خُلقُها ، و كذلكَ القُلوبُ إذا لَم تُرفَقْ بذِكرِ المَوتِ و تُتعِبْها دُؤوبُ العِبادَةِ .حديث تَقسو و تَغلُظُ .حديث
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، راستى كه اگر از ستور سوارى نگيرند و بار نكشند و خوارش نكنند، سركش و كج خلق مى شود؛ دل ها نيز چنين اند، هرگاه با يادآورى مرگ نرم نشوند و رنج مداومت بر عبادت را نكشند سخت و خشن مى شوند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : خانه تاريك را چه سود كه بر بامش چراغ افروزند و درونش وحشتناك و تاريك باشد؟! همچنين شما را چه حاصل كه نور دانش در دهان هايتان باشد، امّا درون هايتان از آن تهى و بى بهره! پس، بشتابيد و در اندرون خانه هاى تاريك خود چراغ افروزيد، به همين سان بشتابيد و دل هاى سخت خويش را با حكمت نرم سازيد پيش از آنكه گناهان بر آنها چيره آيد و از سنگ سخت تر شوند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : كَيفَ يُطيقُ حَملَ الأثقالِ مَن لا يَستَعينُ على حَملِها ؟! أم كَيفَ تُحَطُّ أوزارُ مَن لا يَستَغفِرُ اللّه َ مِنها ؟! أم كَيفَ تَنقى ثِيابُ مَن لا يَغسِلُها ؟! و كَيفَ يَبرأُ مِن الخَطايا مَن لا يُكفِّرُها ؟! .حديث أم كَيفَ يَنجو مِن غَرَقِ البَحرِ مَن يَعبُرُ بِغَيرِ سَفينَةٍ ؟! و كَيفَ يَنجُو مِن فِتَنِ الدُّنيا مَن لَم يُداوِها بِالجِدِّ و الاجتِهادِ ؟! و كَيفَ يَبلُغُ مَن يُسافِرُ بغَيرِ دَليلٍ ؟! و كَيفَ يَصيرُ إلَى الجَنَّةِ مَن لا يُبصِرُ مَعالِمَ الدِّينِ ؟! و كَيفَ يَنالُ مَرضاةَ اللّه ِ مَن لا يُطيعُهُ ؟! و كَيفَ يُبصِرُ عَيبَ وَجهِهِ مَن لا يَنظُرُ في المِرآةِ ؟! و كَيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبذُلُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! و كَيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ رَبِّهِ مَن لا يُقرِضُهُ بَعضَ ما رَزقَهُ ؟! .حديث
عيسى عليه السلام : چگونه بارهاى سنگين را حمل تواند كرد كسى كه در حمل آن كمك نمى گيرد؟!يا چگونه گناهان كسى بريزد كه براى آنها از خداوند آمرزش نمى طلبد؟! يا چگونه پاكيزه شود جامه هاى چركين كسى كه آنها را نمى شويد؟! و چگونه از گناهان پاك شود كسى كه آنها را پاك نمى سازد؟! يا چگونه از غرق شدن در دريا نجات يابد كسى كه بى كشتى به دريا رود؟! و چگونه از فتنه هاى دنيا برَهَد كسى كه با سعى و كوشش آن را علاج نكند؟! و چگونه به مقصد رسد كسى كه بى راهنما سفر مى كند؟! و چگونه به بهشت رود كسى كه نشانه هاى دين را نمى بيند و نمى شناسد؟! و چگونه به خشنودى خداوند دست يابد كسى كه او را فرمان نمى برد؟! و چگونه عيب چهره خود را بيند كسى كه در آينه ننگرد؟! و چگونه دوستىِ با رفيق خود را كامل گرداند كسى كه مقدارى از آنچه را دارد به او نبخشد؟! و چگونه دوستى با پروردگار خود را كامل سازد كسى كه قسمتى از آنچه را روزيش ساخته است بدو وام ندهد؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، همان گونه كه از غرق شدن كشتى در دريا چيزى از دريا كاسته نمى شود و اين كار بدان هيچ زيانى نمى زند، همچنين شما با گناهان و نا فرمانى هاى خود چيزى از خدا كم نمى كنيد و زيانى به او نمى رسانيد، بلكه به خودتان ضرر مى زنيد و از [قدر و قيمت ]خود مى كاهيد و همچنان كه هر كس هر چه در زير آفتاب رفت و آمد كند از نور آفتاب نكاهد، بلكه خودش به واسطه آن شاداب و سرزنده شود،همچنين خداوند هر چه به شما عطا كند و روزى دهد چيزى از او كم نمى شود، بلكه اين شماييد كه با روزى او زندگى مى كنيد و زنده مى مانيد و هر كه شكر او بگزارد بر [نعمت و روزى ]وى بيفزايد كه خداوند قدر شناسِ داناست.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى مزد بگيران بد! مزد را تمام مى گيريد و روزى مى خوريد و جامه مى پوشيد و خانه ها مى سازيد و كار كسى را كه شما را اجير كرده است، تباه مى سازيد؟نزديك است كه صاحب كار از شما بازخواست كند و در كار خود، كه تباهش كرده ايد، بنگرد و بلايى به سرتان آورد كه رسوايتان سازد و فرمان دهد گردنهايتان از بيخ كنده شود و دستور دهد دست هايتان از بندهايشان جدا گردد و آنگاه امر كند تا پيكرهايتان را روى شكم بكشند و در سر راه اندازند تا عبرتى براى پرهيزگاران و تهديدى براى ستمكاران باشيد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى علماى بد! از اين كه مرگ هنوز به سراغ شما نيامده است به خود نگوييد كه اجل هايتان به اين زودى ها نخواهد رسيد؛ زيرا كه گويى مرگ [چندى است]بر شما فرود آمده و شما را كوچانده است. پس، از هم اكنون دعوت [مرگ] را آويزه گوشتان كنيد و از هم اينك براى خود ماتم گيريد و از هم اكنون بر خطاها و گناهان خويش بگرييد و از هم اينك بار بربنديد و ساز و برگ سفر فراهم آوريد و به توبه كردن به درگاه پروردگارتان بشتابيد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، همچنان كه شخص بيمار خوراك خوب و لذيذ را مى بيند، امّا از درد شديدى كه دارد از آن غذا لذّتى نمى برد، همچنين دنيادار با وجود عشق به مال و ثروت از عبادت لذّت نمى برد و شيرينى آن را نمى چشد و همچنان كه بيمار از توضيحات و نسخه پزشك كه در آن اميد شفا دارد لذّت مى برد، امّا چون تلخى دارو را به ياد مى آورد شفا در نظرش تيره و تار مى گردد، همچنين دنيا پرستان از زرق و برق دنيا و انواع نعمت هايى كه در آن است لذّت مى برند، امّا همين كه فرود آمدن ناگهانى مرگ را به ياد مى آورند، آن لذّت را بر آنها تيره و تباه مى سازد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، همه مردم به ستارگان مى نگرند اما تنها كسى به وسيله آنها راهيابى مى كند كه مسيرها و منازل آنها را بشناسد. همچنين شما همه حكمت مى آموزيد،ليكن از ميان شما تنها آن كس بدان راه يابد كه به كارش بندد. واى بر شما دنيا پرستان! گندم را پاك و پاكيزه كنيد و خوب آردش كنيد تا مزه آن را بفهميد و خوردنش بر شما گوارا شود، همچنين ايمان را خالص گردانيد تا شيرينى آن را احساس كنيد و فرجامش به شما سود بخشد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اگر چراغى را بيابيد كه در شبى تاريك با قطران مى سوزد بى گمان از نورش استفاده مى كنيد و بوى قطرانش شما را از اين كار باز نمى دارد،همچنين سزاوار است حكمت و دانش را از هر كس يافتيد فرا گيريد و بى رغبتى او به آن مانع شما از آن نشود.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى بندگان دنيا! نه چون حكيمان خرد مى ورزيد و نه چونان استوار انديشان مى فهميد و نه مانند دانايان مى دانيد و نه چون بندگانِ ترسان [از خواجه] هستيد و نه مانند آزادگانِ بزرگوار و آقاييد. نزديك است كه دنيا شما را از بيخ و بُن بركَند و به رو درافكند، آنگاه بينى شما را به خاك مالد و سپس گناهانتان ناصيه هايتان را بگيرند و علم از پشتِ سر ، شما را براند، تا در حالى كه برهنه و تنها هستيد به پادشاه كيفر دهنده تسليمتان كنند و او سزاى اعمال بدتان را بدهد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى دنيا پرستان! مگر نه اين است كه به واسطه علم و معرفت، بر همه خلايق فرمانروايى داده شده ايد، اما شما آن را به دور افكنديد و به كارش نبستيد و به دنيا روى آورديد و از اين رو دنيايى قضاوت مى كنيد و براى دنيا آماده مى شويد و آن را برمى گزينيد و آباد مى كنيد. تا كى دنيايى هستيد و خدا را در شما نصيبى نيست؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، به شرف آخرت نرسيد، مگر با رها كردن آنچه دوست داريد.پس در انتظار توبه فردا مباشيد؛ زيرا تا فردا [فقط] يك روز و شب است و قضاى خداوند در اين شب و روز رفت و آمد مى كند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، گناهان خُرد و كوچك انگاشته از دام هاى شيطان است كه آنها را در نظر شما كوچك و خُرد جلوه مى دهد تا روى هم جمع شوند و فزونى يابند و شما را در ميان گيرند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، ستايش دروغين و خود ستايى دينى از رئوس بدى هاى شناخته شده است و دنيا دوستى رأس همه گناهان است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هيچ چيز مانند نماز هميشگى، رساننده تر به افتخار آخرت و كمك كننده تر در برابر حوادث دنيا نيست و هيچ چيز مانند آن به خداى مهربان نزديك نمى كند. پس بر آن مداومت ورزيد و بر آن بيفزاييد. هر كار نيك و شايسته اى به خدا نزديك مى كند، ليكن نماز به خداوند نزديكتر و نزد او برگزيده تر است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هر كار ستمديده اى كه با گفتار و كردار و كينه ورزى [از ستمى كه در حقّش رفته است] انتقام نگيرد در ملكوت آسمان ، بزرگ است. كدام يك از شما نورى را ديده كه نامش تاريكى باشد يا ظلمتى را كه نامش نور باشد؟ همچنين بنده نمى تواند هم مؤمن باشد و هم كافر، هم دنيا را برگزيند و هم آخرت را بخواهد. آيا جو كار، گندم مى دِرود؟ يا گندم كار، جو درو مى كند؟ همچنين هر بنده اى در آخرت آن دِرَوَد كه كاشته است و متناسب با كردار خويش جزا گيرد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، مردم در حكمت و دانش دو دسته اند: يكى آن را نيكو و استوار به زبان آورد و با بد كردارى خود تباهش سازد و ديگرى آن را نيكو و استوار به زبان آورد و با كردار خود تصديقش كند و ميان اين دو تفاوت زيادى است! پس خوشا عالمان با عمل و بدا به حال عالمان در گفتار.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هر كه زراعتش را از علف هاى هرز وجين نكند، علف ها زياد شود تا جايى كه زراعتش را فرا گيرد و تباهش گرداند. همچنين كسى كه دنيا دوستى را از دل خود بيرون نكند، دلش را فرا گيرد تا جايى كه مزه آخرت دوستى را احساس نكند. واى بر شما اى دنيا بندگان! مسجدهاى خدا را زندان تن خود كنيد و دل هايتان را سرايى براى پرهيزگارى سازيد و دل هاى خود را جايگاه شهوت ها نكنيد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، بى تاب ترين شما در برابر بلا و گرفتارى، دنيا دوست ترين شماست و شكيباترين شما بر بلا و گرفتارى، بى رغبت ترين شما به دنياست.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : وَيلَكُم يا عُلَماءَ السَّوءِ ! أ لَم تَكونوا أمواتا فأحياكُم فلَمّا أحياكُم مِتُّم ؟! .حديث وَيلَكُم، أ لَم تَكونوا اُمِّيّينَ فَعَلَّمَكُم فلَمّا عَلَّمَكُم نَسِيتُم ؟! .حديث وَيلَكُم، أ لَم تَكونوا جُفاةً فَفَقَّهَكُمُ اللّه ُ فلَمّا فَقَّهَكُم جَهِلتُم ؟! .حديث وَيلَكُم، أ لَم تَكونوا ضُلاّلاً فَهَداكُم فلَمّا هَداكُم ضَلَلتُم ؟! .حديث وَيلَكُم، أ لَم تَكونوا عُميا فبَصَّرَكُم فلَمّا بَصَّركُم عَمِيتُم ؟! .حديث وَيلَكُم ، أ لَم تَكونوا صُمّا فأسمَعَكُم فلَمّا أسمَعَكُم صَمَمتُم؟! وَيلَكُم ، أ لَم تَكونوا بُكما .حديث فأنطَقَكُم فلَمّا أنطَقَكُم بَكِمتُم ؟! .حديث وَيلَكُم ، أ لَم تَستَفتِحوا فلَمّا فُتِحَ لَكُم نَكَصتُم على أعقابِكُم ؟! وَيلَكُم ، أ لَم تَكونوا أذِلَّةً فأعَزَّكُم فلَمّا عَزَزتُم قَهَرتُم و اعتَدَيتُم و عَصَيتُم ؟! وَيلَكُم ، أ لَم تَكونوا مُستَضعَفِينَ في الأرضِ تَخافُونَ أن يَتَخَطَّفَكُمُ .حديث النّاسُ فنَصَرَكُم و أيَّدَكُم فلَمّا نَصَرَكُمُ استَكبَرتُم و تَجَبَّرتُم ؟! فيا وَيلَكُم مِن ذُلِّ يَومِ القِيامَةِ ، كَيفَ يُهِينُكُم و يُصَغِّرُكُم ؟! و يا وَيلَكُم يا عُلَماءَ السَّوءِ ! إنَّكُم لَتَعمَلونَ عَمَلَ المُلحِدينَ ، و تأمُلونَ أمَلَ الوارِثينِ ، و تَطمَئنّونَ بِطُمَأنِينَةِ الآمِنينَ ، و لَيس أمرُ اللّه ِ على ما تَتَمَنَّونَ و تَتَخَيَّرونَ ، بَل لِلمَوتِ تَتَوالَدُونَ ، و لِلخَرابِ تَبنُونَ و تَعمُرونَ ، و لِلوارِثينَ تُمَهِّدونَ .حديث
عيسى عليه السلام : واى بر شما اى علماى بد! آيا مرده نبوديد و او شما را زنده كرد و چون زنده تان كرد باز مرديد .حديث ؟ واى بر شما! آيا بى سواد نبوديد و شما را با سواد كرد و چون با سوادتان كرد فراموش كرديد .حديث ؟ واى بر شما! نا فرهيخته نبوديد و خدا شما را فهميده كرد و چون فهمتان آموخت باز نادان شديد .حديث ؟! واى بر شما! آيا گمراه نبوديد و شما را راهنمايى كرد و چون راه را به شما نشان داد، دوباره گمراه شديد؟! واى بر شما! آيا كور نبوديد و شما را بينا ساخت و چون بينايتان كرد دگر باره كور شديد .حديث ؟! واى بر شما! آيا كر نبوديد و شما را شنوا ساخت و چون شنوايتان كرد دوباره كر شديد؟! واى بر شما! آيا گنگ نبوديد و شما را گويا كرد و چون گوياتان نمود باز گنگ شديد .حديث ؟! واى بر شما! آيا پيروزى نخواستيد و چون پيروزتان كرد به عقب برگشتيد؟! واى بر شما! آيا خوار و ناتوان نبوديد و چون شما را عزّت و قدرت بخشيد، زور گفتيد و تجاوز كرديد و سر به عصيان برداشتيد؟! واى بر شما! آيا در روى زمين مستضعف نبوديد چندان كه مى ترسيديد مردم شما را غارت كنند و [خدا ]شما را يارى داد و كمكتان كرد و چون شما را يارى كرد تكبّر و گردنكشى پيشه ساختيد؟! پس واى بر شما از خوارى روز قيامت كه چگونه خوار و زبونتان كند؟! واى بر شما اى علماى بد! كردار ملحدان مى كنيد و آرزوى وارثان (بهشت) داريد و چون ايمن بودگانِ [از عذاب و كيفر خدا ]آسوده خاطر به سر مى بريد. كار خدا چنان نيست كه شما آرزو مى كنيد و برمى گزينيد، بلكه براى مردن زاد و ولد مى كنيد و براى ويران شدن مى سازيد و آباد مى كنيد ، و براى وارثان فراهم مى آوريد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، موسى عليه السلام به شما فرمان مى داد كه به خدا سوگند دروغ مخوريد و من مى گويم: به خدا نه سوگند راست بخوريد و نه سوگند دروغ، بلكه فقط نه و آرى بگوييد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، تن را چه سود كه برونش درست باشد و درونش تباه؟! و شما را چه سود كه پيكرتان خوشايند شما باشد و دل هايتان تباه؟! و شما را به چه كار آيد كه پوست بدنتان را پاكيزه كنيد و دل هايتان آلوده باشد؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان: مانند غربال نباشيد كه آرد خوب و نرم را بيرون مى دهد و نخاله را نگه مى دارد. همچنين شما از دهان هاى خود حكمت را بيرون مى دهيد و كينه در سينه هايتان مى ماند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، نخست بدى را از خود دور كنيد و سپس خوبى را بجوييد تا سودتان بخشد؛ زيرا اگر نيكى را با بدى جمع كنيد، نيكى به شما سود نبخشد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هر كه به رودخانه قدم گذارد هر اندازه هم بكوشد كه جامه اش تر نشود، بناچار تر شود. همچنين كسى كه دنيا را دوست داشته باشد از خطاها و گناهان نمى رهد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، خوشا آنان كه پاسى از شب را به عبادت مى گذرانند! اينانند وارثان روشنايى هميشگى؛ زيرا كه در تاريكى شب در سجده گاهشان روى پاهاى خود ايستاده اند و به درگاه پروردگارشان زارى مى كنند، به اميد اينكه آنان را از سختى فردا[ى قيامت ]برهاند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، دنيا كشتزارى است كه مردم در آن شيرين و تلخ و بد و خوب مى كارند و خوبى در روز حساب فرجامى سودمند دارد و بدى در روز درو ، رنج و بدبختى دارد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، خردمند از نادان عبرت مى گيرد و نادان از هوس خود. به شما سفارش مى كنم كه بر دهان هاى خويش مُهر خموشى زنيد تا آنچه براى شما روا نيست از آنها بيرون نيايد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، شما به آنچه آرزو داريد نرسيد، مگر با شكيبايى بر آنچه ناخوش داريد و به آنچه مى خواهيد دست نيابيد، جز با دست شستن از آنچه دلخواه شماست.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اى دنيا پرستان، چگونه به آخرت رسد كسى كه از ميل خود به دنيا نكاهد و دل از آن برنكَند؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اى دنيا پرستان، نه دنيا را دوست داريد و نه به آخرت اميد بسته ايد. اگر دنيا را دوست مى داشتيد، آن كارى را كه به واسطه آن به دنيا رسيده ايد گرامى مى داشتيد و اگر آخرت را مى خواستيد، كردار كسى را داشتيد كه بدان اميد بسته است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اى بندگان دنيا، هر يك از شما ديگرى را به صرف گمان دشمن مى دارد، ولى با وجود يقين [به بدى خويش ]از خود نفرت به دل نمى گيرد. به حق بگويمتان: هر يك از شما هرگاه عيبى از او گفته شود گر چه حقيقت داشته باشد، عصبانى مى شود و هرگاه ستايش بى جا از او كنند، شاد مى شود.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، راستى كه ارواح شياطين در هيچ چيز به اندازه ماندن در دل هاى شما عمر نكرده اند. خداوند در حقيقت دنيا را به شما داده است تا در آن براى آخرت كار كنيد ، آن را به شما نداده است تا شما را از آخرت باز دارد. آن را براى شما گسترده است فقط براى اينكه بدانيد به واسطه آن بر عبادت ياريتان كرده، نه اينكه براى خطا و گناه آن را يار شما ساخته است. شما را در دنيا به طاعت خود فرمان داده و در آن به نا فرمانى خويش فرمانتان نداده است. شما را به وسيله دنيا بر حلال كمك رسانده و حرام را در آن بر شما حلال نكرده است. آن را بر شما وسعت بخشيده، تا در آن به يكديگر رسيدگى كنيد و پيوند برقرار سازيد و برايتان وسعت نبخشيده است كه در آن از يكديگر بِبُريد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، همه طالب مزدند، امّا تنها كسى به مزد رسد كه براى آن كار كند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، درخت كامل نباشد، مگر با ميوه خوب و لذيذ، همچنين ديندارى كامل نشود، مگر با دورى كردن از حرام ها.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حـق بگويمتـان، زراعـت حاصلى ندهد، مگر با آب و خاك . همچنين ايمان حاصلى ندهد، مگر با علم و عمل.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، آب آتش را خاموش مى كند. همچنين بردبارى خشم را فرو مى نشاند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، آب و آتش در يك ظرف با هم جمع نمى شوند. همچنين فهم و كوردلى در يك دل فراهم نمى آيند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هيچ بارانى بى ابر نمى شود. همچنين كردار خدا پسند جز با دل پاك عملى نيست.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان ، خورشيد روشنى بخش هر چيزى است و حكمت و دانش روشنايى هر دلى است و پرهيزگارى سر هر حكمت است و حق و حقيقت دَرِ هر خوبى است و رحمت خدا دَرِ هر حقّ و حقيقتى است و كليدهاى آن دعا و زارى و عمل است،و در بدون كليد، چگونه باز شود؟!
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، مرد حكيم هيچ درختى نكارد مگر آن درختى را كه مى پسندد،و بر ماديانش نجهاند مگر اسبى را كه مى پسندد؛ همچنين مؤمنِ عالم هيچ كارى نكند مگر آنچه را كه پروردگارش مى پسندد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، صيقل دادن، شمشير را سالم كند و آن را جلا بخشد؛ اين چنين است حكمت براى دل، آن را صيقل مى دهد و جلا مى بخشد . حكمت در دل حكيم به مانند آب در زمين مرده است و همچنان كه آب زمين مرده را زنده مى كند، حكمت دل او را زنده مى سازد . حكمت در دل حكيم چونان نور است در تاريكى كه به وسيله آن در ميان مردم راه رود.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، به دوش كشيدن سنگ ها از قلّه كوه ها بهتر است تا اينكه سخن خود را به كسى گويى كه آن را نمى فهمد. چنين كارى حكايت كسى است كه سنگ را در آب نهد تا نرم شود و مانند حكايت كسى است كه براى خفتگان گورها غذا درست كند.خوشا به حال كسى كه از زياده گويى هايى كه مى ترسد پروردگارش را به خشم آورد زبان در كام كشد، و نفهميده سخنى نگويد و به گفتار كسى رشك نبرد تا اينكه كردار او برايش روشن شود. خوشا به حال كسى كه آنچه را نمى داند از دانايان بياموزد و آنچه را مى داند به نادانان تعليم دهد! خوشا به حال كسى كه علما را به خاطر علمشان احترام نهد و از ستيزه با ايشان دست بردارد و نادانان را به سبب نادانيشان خُرد شمارد، اما آنان را طرد نكند بلكه به خود نزديك كند و علمشان بياموزد.
نمایش منبع
تحف العقول : عيسى عليه السلام فرمود : به حق بگويمتان: اى جماعت حواريان! امروزه شما در ميان مردم چونان زندگان در ميان مرده هاييد. پس همين گونه بمانيد و چون آنان نميريد
نيز ايشان عليه السلام فرمود: خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: بنده مؤمن من از اينكه دنيا را از او بگردانم غمگين مى شود و اين حال او نزد من محبوبترين است و در اين حال از هر زمان ديگرى به من نزديكتر مى باشد و از اينكه دنيا را بر او وسعت دهم شاد مى شود و اين حال او در نزد من منفورترين است و در اين حال از هر زمان ديگرى از من دورتر مى باشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها ويَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن‏ مى ‏دويدند و آن را جستجو مى ‏كردند.

الفقيه : ج3 ، ص157 ، ح 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3474