عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

انواع اندرز دهنده ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين واعظ، مرگ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين واعظ، مردگانى هستند كه مى بينيد پياده به سوى گورهايشان برده مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين تجربه آن است كه تو را پند دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در هر نگاهى عبرتى است و در هر تجربه اى پندى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى خردمندان، تجربه هاى آنان پندى است كافى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از عبرت ها پند گيرد، خويشتندارى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، او را با عبرت ها پند دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مقصد [نهايى] قيامت است و اين براى كسى كه دانا باشد، بهترين واعظ است و براى كسى كه نادان و بى خبر است، بهترين مايه عبرت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از عبرت هاى سودمند پند گيريد و از نشانه هاى درخشان عبرت آموزيد و با هشدارهاى رسا باز ايستيد و از يادآورى و اندرزها بهره مند شويد؛ زيرا كه گويى چنگال هاى مرگ به شما درآويخته و رشته هاى آرزو از شما بريده شده و پيشامدهاى وحشتناك بر شما هجوم آورده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه پندهاى زمانه را بفهمد، به روزگار خوش بين نباشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به روزگار خوش بين و دلخوش باشد، پندهاى زمانه را نفهميده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از مال تو آنچه تو را پند دهد از كف نرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا ـ فرمود : همانا دنيا سراى پند است براى كسى كه از آن پند گيرد··· دنيا به آنان يادآورى كرد و ايشان يادآور شدند، آنان را [از رويدادها و سرگذشت ها ]خبر داد و ايشان تصديق كردند، آنان را پند داد و ايشان پندش را پذيرفتند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در توصيف اسلام ـ فرمود : و سبب بصيرت است براى كسى كه بخواهد، و مايه عبرت است براى كسى كه پند گيرد.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : پند و اندرز خود را از روزگار و مردم آن بگير؛ زيرا كه روزگار هم دراز است و هم كوتاه. پس، چنان عمل كن كه گويى پاداش عملت را مى بينى تا به اين پاداش اميدوارتر باشى.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454