کتابخانه احادیث شیعه

وعده، دَين است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده، دَين است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده، دَين است؛ واى بر كسى كه وعده دهد و خُلف وعده كند، واى بر كسى كه وعده دهد و خلف وعده كند، واى بر كسى كه وعده دهد و خلف وعده كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده مؤمن، دَين است [به گردن او]، وعده مؤمن مانند گرفتن با دست (قطعى) است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده مؤمن، نقد (قطعى) است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : و عده اى كه داده مى شود، مانند دَين، يا مهمتر از آن است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : وَأْيُ .حديث المُؤمنِ حَقٌّ واجِبٌ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده مؤمن، يك حقّ واجب [به گردن او ]است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وعده، يك عطيّه و دهِش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بى قرارى شبانه مردى در بسترش كه به او و عده اى داده ام، تا صبح شود و به مرادش برسد بيشتر از بى قرارى من در بسترم نيست كه جوش مى زنم صبح شود و از دَين و عده اى كه به او داده ام بيرون آيم و از ترس اينكه مبادا مانعى باعث خُلف وعده شود؛ زيرا كه خلف وعده از خصلت هاى كريمان نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وعده شخص بزرگوار، نقد و فورى است. وعده شخص فرومايه با سر دواندن و بهانه تراشى همراه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جواب كردن كسى با روى خوش، نيكوتر از وعده دير انجام است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وعده خود را [همواره ]به ياد داشته باش.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : ما خاندانى هستيم كه وعده خود را دَينى بر گردن خويش مى بينيم، چنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين كرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469