کتابخانه احادیث شیعه

فروتنى و رفعت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا فروتنى، بر بلندى و رفعت صاحب خود مى افزايد. پس فروتن باشيد، تا خداوند شما را رفعت بخشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فروتنى جز بر رفعت و بلندى آدمى نمى افزايد. پس فروتنى كنيد تا خداوند شما را رفعت بخشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس فروتنى نكرد، مگر اينكه خداوند او را بالا برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا فروتنى كند، خداوند او را بالا برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا يك درجه پايين بيايد، خداوند او را يك درجه بالا برد تا جايى كه او را در علّيين جاى دهد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه بنده فروتنى كند، خداوند او را به آسمان هفتم بالا برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز است كه خداوند به واسطه آنها جز خوبى نمى افزايد: فروتنى، كه خداوند به واسطه آن جز بر رفعت نمى افزايد و ذلّت و خوارى نفْس، كه خداوند به سبب آن جز بر عزّت نمى افزايد و مناعت طبع ، كه خداوند به سبب آن جز بر بى نيازى نمى افزايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى على! به خدا قسم كه اگر شخص فروتن در قعر چاهى باشد، خداوند عزّ و جلّ بادى مى فرستد تا او را در دولت بدكاران، در رأس نيكان قرار دهد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن آدَميٍّ إلاّ و في رَأسِهِ حَكَمَةٌ .حديث بِيَدِ مَلَكٍ ، فإذا تَواضَعَ قِيلَ للمَلَكِ : ارفَعْ حَكَمَتَهُ ، و إذا تَكبَّرَ قِيلَ للمَلَكِ : ضَعْ حَكَمَتَهُ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ انسانى نيست مگر اين كه در سر او دهنه اى است كه در دست فرشته اى قرار دارد. هرگاه فروتنى كند، به آن فرشته گفته مى شود : دهنه اش را بالا بَر و هرگاه بزرگى فروشد، به فرشته گفته شود : دهنه اش را پايين كش .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا فروتنى كند، خداوند او را بالا برد. پس او در نظر خودش ناچيز باشد و در چشم مردم بزرگ . و هر كه بزرگى فروشد، خداوند او را پست گرداند. پس او در چشم مردم كوچك باشد و در نظر خودش بزرگ ؛ در نظر مردم حتى از سگ و خوك هم پست تر باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ يك از فرزندان آدم نيست مگر اينكه ناصيه اش (موى جلو سرش) در دست فرشته اى است. اگر كبر ورزد ناصيه اش را به طرف پايين مى كشد و به او مى گويد: پست شو، خدا تو را پست گرداند، و اگر فروتنى كند ناصيه اش را [به طرف بالا ]مى كشد و به او مى گويد: سرت را بالا بگير ، خداوند سر بلندت گرداند و تو را پست نسازد كه براى خدا خاكسارى كردى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاكسارى كن، تا بالا روى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، فروتن شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فروتنى رفعت مى بخشد و تكبّر پست مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فروتنى نكرد، مگر انسان بلند مرتبه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند خود را پست مى كند و در نتيجه بلند مرتبه مى شود؛ نادان خودش را بالا مى برد و در نتيجه پست مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فروتنى، انسان فرو پايه را بلند مرتبه مى گرداند. تكبّر، شخص بلند مرتبه را پست مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بلند پايه ترين مردم كسى است كه خودش را پايين آورد. فرو پايه ترين مردم كسى است كه خودش را بزرگ پندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فروتنى، نردبان بزرگى است. تكبّر، شالوده نابودى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فروتنى، از ابزارهاى شكار بلند مرتبگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاكسار باش و براى خدا فروتنى كن، تا تو را بالا برد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند ، پس هر كه براى خدا فروتنى كند، او را بالا برند و هر كه تكبّر ورزد، او را پست گردانند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خداوند فروتنان را به اندازه فروتنى شان بالا نمى برد، بلكه آنان را به اندازه عظمت و بزرگى خود رفعت مى بخشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465