عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ترازوى [سنجش] اعمال

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش خود به ابن مسعود ـ فرمود : اى پسر مسعود! بترس از روزى كه در آن نامه ها[ى اعمال ]گشوده مى شود و رسوايى ها آشكار مى گردد؛ زيرا كه خداوند متعال مى فرمايد: «و روز قيامت ترازوهاى عدل را مى نهيم».

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت خداوند به آدم مى فرمايد: نزد ترازو بايست و به آنچه از اعمال آنها به سوى تو بالا مى آيد بنگر، پس هر يك از آنها خوبى هايش به وزن ذرّه اى بر بدى هايش بچربد، بهشت از آنِ او خواهد بود، تا بدانى كه من هيچ كدام آنان را به ناحق و از روى ستم به دوزخ نمى برم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت بنده را مى آورند و كارهاى خوبش را در يك كفّه ترازو مى نهند و گناهانش را در كفّه ديگر و در اين هنگام كفّه گناهانش سنگينى مى كند. پس برگه اى آورده و در كفّه حسنات او گذاشته مى شود و در نتيجه، اين كفّه سنگين تر مى شود. عرض مى كند: پروردگارا! اين برگه چيست؟ من هيچ عملى در شب يا روز نكرده بودم مگر اينكه با آن مواجه شدم! مى فرمايد: اين، چيزهايى است كه درباره تو گفته شده است ولى تو از آنها مبرّا هستى. و بدين گونه، نجات پيدا مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : و گواهى مى دهيم كه معبودى جز خداى يگانه و بى انباز نيست و گواهى مى دهيم كه محمّد صلى الله عليه و آله بنده و فرستاده اوست، دو گواهى اى كه گفتار و كردار را [به پيشگاه حق ]بالا مى برند و هيچ ترازويى كه اين دو شهادت در آن نهاده شود، سبك نمى گردد و هيچ ترازويى كه اين دو از آن برداشته شود، سنگين نمى شود.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداوند كار نيك را بر مردم دنيا سنگين ساخته است، چنان كه در ترازوهاى روز قيامت آنان سنگين است و خداوند عزّ و جلّ بدى را بر مردم دنيا سبك ساخته است، چنان كه در ترازوهاى روز قيامت ايشان سبك است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : انجامِ كار خوب بر مردم دنيا سنگين شده است ، به اندازه سنگينى آن در ترازوهاى روز قيامت ايشان و انجامِ كار بد بر مردم دنيا سبك گرديده است، به اندازه سبكى آن در ترازوهايشان.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از معناى آيه «و در روز قيامت ترازوهاى عدل را مى نهيم و هيچ كس [در] چيزى ستم نمى بيند» ـ فرمود: مقصود از اين ترازوها پيامبران و اوصيا[ى آنها ]هستند .حديث .

پرینت احادیث

الاحتجاج: زنديقى از امام صادق عليه السلام سؤالهايى پرسيد و از جمله اينكه آيا اعمال وزن نمى شوند؟ حضرت فرمود : نه، اعمال جسم نيستند، بلكه در حقيقت صفتِ كارى است كه مردم انجام مى دهند. وانگهى كسى محتاج وزن كردن چيزى است كه شمار اشيا و سنگينى و سبكى آنها را نداند،ولى براى خداوند هيچ چيز پوشيده نيست
زنديق گفت: پس معناى ميزان چيست؟ حضرت فرمود: عدل
زنديق گفت: پس، اينكه در كتاب خود گفته است: «و كسى كه ترازوهايش سنگين باشد» به چه معناست؟ حضرت فرمود: يعنى كسى كه عملش بچربد .حديث .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3432