کتابخانه احادیث شیعه

وزير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ فرمود: آنچه من مى شنوم تو نيز مى شنوى و آنچه من مى بينم تو هم مى بينى، جز اينكه تو پيغمبر نيستى. بلكه وزير هستى و تو در خير و صلاح هستى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اجر هيچ يك از مردم بزرگتر از اجر وزيرى شايسته براى زمامدار نيست كه او را درباره خداوند [و اطاعت از فرامين او ]سفارش كند و وى به توصيه هايش عمل نمايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر يك از شما كه عهده دار كارى شود و خداوند خير او را بخواهد، برايش وزير پاك و شايسته اى قرار مى دهد، كه هرگاه فراموش كرد به او يادآورى كند و هرگاه يادش بود، كمكش رساند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه خداوند خوبى فرمانروايى را بخواهد، وزيرى راستين و شايسته براى او قرار دهد، كه هرگاه فراموش كرد به او يادآورى كند و هرگاه به يادش بود او را يارى رساند. ولى هرگاه خداوند غير آن را براى او بخواهد، وزير بدى نصيبش كند كه هرگاه فراموش كرد به او يادآورى نكند و اگر هم به يادش بود ياريش نرساند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند هيچ پيامبرى مبعوث نكرد و آن پيامبر پس از خود جانشينى نداشت، مگر اينكه اطرافيانش دو دسته بودند: دسته اى كه او را به كارهاى نيك توصيه مى كردند و از بدى باز مى داشتند و دسته اى كه از هيچ نابكارى در حقّ او كوتاهى نمى كردند. پس، هركه از شرّ اين دسته حفظ شد براستى كه محفوظ مانده است.
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از عبد اللّه بن عباس ـ : شنيدم پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود : نخستين چيزى كه [خداوند عزّ و جلّ در شب معراج ]به من فرمود ، اين بود كه گفت: اى محمّد! پايين پاى خود را نگاه كن. پس، پرده ها را ديدم كه از هم دريده و درهاى آسمان را ديدم كه گشوده شدند و على را ديدم كه سر خود را به سوى من بالا گرفته است. پس با هم سخن گفتيم و پروردگارم عزّ و جلّ با من سخن گفت. عرض كردم: اى رسول خدا! پروردگارت به تو چه سخنى گفت؟ پيامبر فرمود: به من فرمود: اى محمّد! من على را وصىّ و وزير و جانشين تو پس از تو قرار دادم. اين را به آگاهى او برسان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، خردمند را خرد مى افزايد و به فراگيرنده خود صفاتى پسنديده مى بخشد. پس خرد ورز را به اميرى مى رساند و صاحب انديشه را به وزيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه وزيرش به او خيانت كند، تدبيرش تباه شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وزيران نا باب، ياران ستمگرانند و برادران گنهكاران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه مردم نماز را بميرانند··· و بردبارى، ناتوانى به شمار آيد و ستم كردن، افتخار باشد و اميران نابكار گردند و وزيران دروغگو، [در چنين زمانى ]از دنيا حذر كنيد.
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از ابن اسحاق ـ : خديجه دستيارى راستين براى اسلام بود و رسول خدا صلى الله عليه و آله به وجود او آرامش مى يافت.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461