کتابخانه احادیث شیعه

تفسير پارسايى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارسايى سرور اعمال است؛ هر كس پارسايى نداشته باشد كه هرگاه در خلوت با نافرمانى خدا رو به رو شود او را از ارتكاب آن باز دارد، خداوند به ديگر اعمال او توجّهى نكند؛ زيرا كه پارسايى، ترس از خداست در نهان و آشكار و ميانه روى در تهيدستى و توانگرى و مراعات عدالت در خشنودى و خشم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارسا كسى است كه به هنگام پيش آمدن شبهه درنگ كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه به شبهات عمل مى كند ، شراب را به نام نبيذ ، و رشوه را به نام هديه و باج را به نام زكات، حلال مى شمارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حلال روشن است و حرام نيز روشن است و ميان آن دو امورى هستند شبهه ناك كه بسيارى از مردم [حُكم ]آنها را نمى دانند. پس هر كه از شبهات بپرهيزد، آبرو و دين خود را حفظ كرده و هر كه در شبهات وارد شود به حرام درافتد، مانند چوپانى كه در اطراف قرقگاه مى چراند و نزديك است كه وارد آن شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ميان خود و حرام پرده اى از حلال بكشيد. هر كه چنين كند، آبرو و دين خود را نگه دارد و هركه در آن بچراند مانند كسى است كه [دام هاى خود را ]در كنار قرقگاه بچراند و نزديك است كه وارد آن شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حلال روشن است و حرام نيز روشن. پس آنچه را كه شك دارى، رها كن و به آنچه شك ندارى چنگ در زن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه را در آن شك دارى رها كن و به آنچه شك ندارى چنگ زن ؛ زيرا فقدان چيزى را كه براى خداوند رهايش كرده اى هرگز احساس نخواهى كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به ابو رفاعه ـ فرمود: هرگز چيزى را به خاطر خدا رها نكنى ، مگر اينكه خداوند بهتر از آن به تو عوض دهد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه تو را به شك مى اندازد، رها كن و به آنچه تو را به شك نمى اندازد چنگ زن؛ زيرا كه راست مايه آرامشِ [روان ]است و دروغ باعث پريشانى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه را كه در آن شك دارى، رها كن و به آنچه در آن شك ندارى، چنگ درزن؛ زيرا خوبى مايه آرامش است و بدى باعث پريشانى و ناراحتى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طاعت و نيكى آن است كه جان بدان قرار گيرد و دل به آن آرام يابد و گناه آن چيزى است كه جان بدان قرار نگيرد و دل به آن آرام نيابد، هر چند فتوا دهندگان [خلاف آن] به تو فتوا دهند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طاعت، آن چيزى است كه در سينه قرار گيرد و دل به آن آرام يابد و شك، آن چيزى است كه در سينه قرار نگيرد و دل بدان آرام نيابد. پس آنچه را موجب شك (اضطراب و بى قرارى) تو مى شود به آنچه تو را به شك (اضطراب و ناآرامى) نمى اندازد، وا گذار، هرچند فتوا دهندگان [خلاف آن] به تو فتوا دهند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نفْس (وجدان) تو خود به تو فتوا مى دهد، دستت را روى سينه ات بگذار، در برابر حلال آرام مى گيرد و از حرام مضطرب و بى قرار مى شود. آنچه تو را به شك (اضطراب) مى اندازد، رها كن و به آنچه تو را به شك (اضطراب) نمى اندازد چنگ زن،هر چند فتوا دهندگان [خلاف آن را] به تو فتوا دهند. مؤمن از ترس آنكه به مشكل بزرگترى نيفتد [مشكل ]كوچك را رها مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى وابصه! از دلت فتوا بخواه، از[وجدان ]خود فتوا بخواه. طاعت آن چيزى است كه دل به آن آرام گيرد و جان بدان آرامش و قرار يابد و گناه آن چيزى است كه در جان آرام نگيرد و در سينه بى تابى كند، هرچند مردم [جواز آن را] به تو حكم كنند و فتوا دهند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : الإثمُ حَوّازُ .حديث القَلبِ ، و ما مِن نَظرَةٍ إلاّ و لِلشَّيطانِ فيها مَطمَعٌ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گناه دل را مى آزارد و هيچ نگاهى نيست، مگر اينكه شيطان به آن چشم طمع مى دوزد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه را كه دلت انكار كرد و نپسنديد، رهايش كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى [همان] دورى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه پارسايى، دورى كردن از گناهان و پرهيز از حرام است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، در حقيقت طلب درآمدهاى حلال و خويشتندارى از دست دراز كردن و نياز خواهى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، در حقيقت پاكى جستن از گناهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، با تقوا قرين شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پارسايى، درنگ كردن به هنگام رو به رو شدن با شبهه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام :

ـ فيما وَعَظَ لُقمانُ ابنَهُ ـ : يا بُنَيَّ ، إنَّ الدُّنيا بَحرٌ عَميقٌ ، قَد هَلَكَ فيها عالَمٌ كَثيرٌ ، فَاجعَل سَفينَتَكَ فيهَا الإِيمانَ ، وَاجعَل شِراعَهَا التَّوَكُّلَ ، وَاجعَل زادَكَ فيها تَقوَى اللّه‏ِ ، فَإِن نَجَوتَ فَبِرَحمَةِ اللّه‏ِ ، وإن هَلَكتَ فَبِذُنوبِكَ

ـ در پندهاى لقمان عليه السلام به پسرش ـ : اى پسرم! دنيا، درياى عميقى است كه بسيارى در آن هلاك گرديده ‏اند . پس كشتى ‏ات را در دنيا، ايمان به خدا قرار بده و بادبان آن را توكّل بر خدا، و توشه راهت را تقواى خداوند عز و جل قرار بده؛ اگر نجات يافتى، از رحمت خداست و اگر هلاك شدى، به سبب گناهانت خواهد بود

بحار الأنوار : ج 13 ، ص 411 ، ح 2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462