عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ثمره پارسايى

امام على عليه السلام : ثمره پارسايى، درست شدن نفْس و دين است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با پارسايى است كه عمل به بار مى نشيند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، مانع ارتكاب حرام ها مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، بنياد تقواست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با پارسايى است كه دورى از پستى ها حاصل مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايىِ انسان، او را از هر گونه پستى دور مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، دين را درست مى كند و نفْس را مصون مى دارد و مردانگى را مى آرايد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : علم (معرفت) بدون پارسايى پاك نمى شود (رشد نمى كند).

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سبب درست شدن دين، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سبب خودسازى ، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، چراغ رستگارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه پارسايى او افزون شود، گناهش كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از خدا پروا كنيد و دين خود را با پارسايى نگه داريد.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450