عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

موانع ارث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قاتل، ارث نمى برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از ميراث، چيزى به قاتل نمى رسد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ميراثى براى قاتل نيست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس ديگرى را بكشد، ارث نمى برد، اگر چه مقتول جز قاتل وارثى نداشته باشد و اگر چه فرزند او يا پدرش باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قاتل از ديه كسى كه كشته است، ارث نمى برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنا زاده نه ارث مى برد و نه كسى از او ارث مى برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس با كنيز قومى مرتكب فحشا شود يا با زن آزاد زنا كند، فرزندى كه به دنيا مى آيد زنا زاده است و نه ارث مى برد و نه كسى از او ارث مى برد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دو مرد كه يكى ديگرى را بكشد، از هم ارث نمى برند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : فرد مسلمان مانع ]ارث بردن] كافر مى شود و از او (كافر) ارث مى برد ؛ ولى كافر نه مانع [ارث بردن ]مؤمن مى شود و نه از او ارث مى برد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419