عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

هر كه بر هوس خود چيره شود دنيا ناگزير و ذليلانه سوى او آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: سوگند به عزّت و جلالم··· كه هيچ بنده اى دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجيح ندهد مگر اينكه فرشتگانم را به نگهبانى از او بگمارم و آسمان ها و زمين ها را ضامن روزى او گردانم و در پس تجارت هر تاجرى به فكر او باشم و دنيا به رغم ميل خود [ذليلانه ]سوى او آيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال مى فرمايد : به عزّت و جلال و علوّ و شكوه و بلندى مقام خودم سوگند، كه هيچ بنده اى خواستِ مرا بر خواستِ خودش ترجيح ندهد، مگر اين كه اجل او را در جلو چشمش نگه دارم و آسمان و زمين را ضامن روزيش كنم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند متعال مى فرمايد: سوگند به عزّتم··· كه هيچ بنده اى دلخواه مرا بر دلخواه خودش برنگزيند، مگر اينكه همّ و غم او را متوجّه آخرت كنم و دلش را توانگر گردانم و آسمان ها و زمين را ضامن روزى او سازم و دنيا به رغم ميل خود [ذليلانه] سوى او آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بازداشتن شهوت، براى برآوردنش مناسب تر است و برآوردنش آن را نيرومندتر مى كند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: به عزّت و جلال و عظمت و شكوه و بلندى جايگاهم سوگند كه هيچ بنده مؤمنى در چيزى از امور دنيا خواست مرا بر خواست خودش مقدّم ندارد، مگر اينكه به او غناى نفْس بخشم و همّ و غمش را مصروف آخرت سازم و آسمان ها و زمين را ضامن روزى او قرار دهم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام ـ در پندهاى خويش به هشام بن حكم ـ فرمود: اى هشام! خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: سوگند به عزّت و جلالم··· كه هيچ بنده اى خواست مرا بر خواست خود برنگزيند، مگر اينكه به او غناى نفْس بخشم و همّ و غمش را متوجّه آخرت گردانم و كار و زندگى او را رو به راه كنم و آسمان ها و زمين را ضامن روزيش قرار دهم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419