کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

هر كه بر هوس خود چيره شود دنيا ناگزير و ذليلانه سوى او آيد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: سوگند به عزّت و جلالم··· كه هيچ بنده اى دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجيح ندهد مگر اينكه فرشتگانم را به نگهبانى از او بگمارم و آسمان ها و زمين ها را ضامن روزى او گردانم و در پس تجارت هر تاجرى به فكر او باشم و دنيا به رغم ميل خود [ذليلانه ]سوى او آيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال مى فرمايد : به عزّت و جلال و علوّ و شكوه و بلندى مقام خودم سوگند، كه هيچ بنده اى خواستِ مرا بر خواستِ خودش ترجيح ندهد، مگر اين كه اجل او را در جلو چشمش نگه دارم و آسمان و زمين را ضامن روزيش كنم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند متعال مى فرمايد: سوگند به عزّتم··· كه هيچ بنده اى دلخواه مرا بر دلخواه خودش برنگزيند، مگر اينكه همّ و غم او را متوجّه آخرت كنم و دلش را توانگر گردانم و آسمان ها و زمين را ضامن روزى او سازم و دنيا به رغم ميل خود [ذليلانه] سوى او آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بازداشتن شهوت، براى برآوردنش مناسب تر است و برآوردنش آن را نيرومندتر مى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: به عزّت و جلال و عظمت و شكوه و بلندى جايگاهم سوگند كه هيچ بنده مؤمنى در چيزى از امور دنيا خواست مرا بر خواست خودش مقدّم ندارد، مگر اينكه به او غناى نفْس بخشم و همّ و غمش را مصروف آخرت سازم و آسمان ها و زمين را ضامن روزى او قرار دهم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ در پندهاى خويش به هشام بن حكم ـ فرمود: اى هشام! خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: سوگند به عزّت و جلالم··· كه هيچ بنده اى خواست مرا بر خواست خود برنگزيند، مگر اينكه به او غناى نفْس بخشم و همّ و غمش را متوجّه آخرت گردانم و كار و زندگى او را رو به راه كنم و آسمان ها و زمين را ضامن روزيش قرار دهم و از پس تجارت هر تاجرى هواى او را داشته باشم.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

إنَّ فاطِمةَ بَضعَةٌ مِنّي و هِىَ نورُ عَيني و ثَمَرَةُ فُؤادي؛ يَسوؤُني ما ساءَها و يَسُرُّني ما سَرَّها و إنَّها أوَّلُ مَن يَلحَقُني مِن أهلِ بَيتي

فاطمه پاره تن من و روشنى ديده و ميوه دل من است. آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مى ‏كند و آنچه شادش كند، مرا شاد مى‏ كند؛ او نخستين نفر از اهل‏بيت من است كه به من مى‏ پيوندد

الأمالى ، صدوق ، ص 575

چهل حديث « گهرهاى فاطمى » سلام الله علیها

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454